جهان

برپایی شکوهمند نوروز 1395 در آرامگاه کورش بزرگ

امروز، یکم فروردین 1395، هزاران تن از ایرانیان آیین باستانی نوروز را در آرامگاه کورش بزرگ در پاسارگاد، در استان فارس، برپا داشتند.
انتشار از: 
در بسياري از آثار گذشته نگاران، از جمله در تاريخ طبری، شاهنامه ی فردوسی و آثار بيرونی، نوروز به جمشيد ـ شاه افسانه ای ـ و در تألیفات ديگر به کيومرث نسبت داده شده و آن را به دليل آغاز بهار، برابر شدن روز و شب و از سر گرفته شدن درخشش خورشيد و اعتدال طبيعت، بهترين روز در سال دانسته اند....«نوروز» را مظهر پايدار هويت و ناسيوناليسم ايرانی خوانده اند كه مورخان در قوه ی محركه ی اين ناسيوناليسم ترديد ندارند؛ زيرا كه در طول تاريخ نيروی عظيم و كارآيی های فراوان آن را مشاهده كرده اند
Iran’s political structure is complex and might appear mysterious: the presidency is more about style than substance, and it is the supreme leader who wields dictatorial power. But the Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) has become the most influential power broker in recent years, ruining the traditional balancing of power centers that the supreme leader maintained to keep control. As the IRGC has grown more powerful, the Islamic Republic has renewed its drive to export its revolutionary

آغاز نوروزخوانی در ساری، اسفند 1394

مردم ساری با برپا داشتن آیین نوروزخوانی به پیشواز جشن نوروز 1395 رفتند.
آیین ایرانی نوروز خوانی، یادگاری از ایران باستان است که بویژه در مازندران و گیلان در روزهای پیش از نوروز برگزار می شود.
برپایی آیین نوروز خوانی، امسال در ساری با شوری بیش از سال های گذشته آغاز شده است.
انتشار از: 
در جشن "اسفندگان" ، ایرانیان جایگاه « زن ایرانی » را پاس می داشتند . از آنجا که این جشن در روزهای پایانی بهمن ماه و آغاز اسفند برگزار می شد ، جشنی برای زنده شدن دوباره ی طبیعت و گرم شدن زمین نیز شمرده می شد . در روزگار باستان این جشن در روز پنجم اسفند ( روز اسفند از ماه اسفند ) برگزار می شد
در تمامی اسناد دوره ی قاجار از اصطلاح «دولت علیه ایران» برای نامیدن سرزمین ایران استفاده می شده است....در اسناد و مکاتبات دوران صفوی نیز شاهان صفوی خود را شاه ایران و مورخان آن دوره چون اسکندر بیگ منشی و حسن بیگ روملو نیز در آثار خود، شاهان صفوی را شاهان ایران می نامیدند....شارلکن (1558-1519م)، پادشاه اسپانیا، اتریش و هلند، شاه اسماعیل صفوی را شاهنشاه "ایران" نامیده است

گرایش چشمگیر کردهای عراق به دین زرتشتی

به تازگی گرایش به دین زرتشتی در میان مردم اقلیم کردستان عراق افزایش چشمگیری یافته است.
خانه ی زرتشتیان شهر سلیمانیه، که در شهریور امسال گشایش یافته است، هر روزه پذیرای بسیاری از مردمی است که می خواهند به دین نیاکان خود بازگردند.
انتشار از: