جهان

تأملی بر بنیان تاریخ نوشته های ناصر پورپیرار
به غیر از تورات، در هیچ یک از منابع اصلی تاریخ کهن و آثار نویسندگان آن روزگار چون هرودوت ، توسیدید ، کتزیاس ، دی نن ، مان تن ، پولی بیوس ، دیودور سیسیلی و ... حتی اشاره ای نیز به رخداد "پوریم" نشده است....پورپیرار بر خلاف تورات که رخداد پوریم را در زمان خشایارشا می داند، مدعی است که پوریم در روزگار داریوش بزرگ رخ داده است! در حالیکه دلایل و سند دیگری غیر از گفته ی تورات در دست ندارد
اگر وردی نباشد ، بدون آن ، من شانس این را ندارم که به چشمان کافکا نگاه کنم و بگویم :« تو تنها کسی هستی که مرا درک میکنی».
Darvaza olmasa belə onsuz da mənim Kafkanın gözlərinə baxıb
Sən məni anlayan yeganə insansan" demək şansım yoxdur"
دوستان ... چندی است که سایت ایران گلوبال شاهد هجوم فرهنگی بر زبان های ملل غیر فارس در ایران بوده و در این
میان زبان ترکی آزربایجانی که زبان مادری بیش از 30 میلیون در ایران هست, شدیدترین ضربه ها را از چپ و راست متحمل شده است. ولی با این وجود , از بدو سر آغاز پهلویان , وهم چنین در این چند دهه اخیر, این زبان بقول احمد شاملو, توانسته است خودش را حفظ بکند و در چندین مورد هم در رشته های ادبیات در سطح جهانی بدرخشد. مقاله پائین یک تحقیقات جدیدی است در باره زبان فارسی .
ما بدخواه هیچ ملت و کشوری در سراسر پهنه گیتی نیستیم . پیام و رفتار مردم با فرهنگ و مهر ایران از حکومت جداست
اندیشمندان آذربایجانی ، فعالان تلویزیونی-انترنتی- مقاله و کامنت نویسان، خلاصه همه و هرکس که حرفی برای گفتن دارند، میتوانند دلایل اثباتی درستی تز جدایی آذربایجان را بیان کنند.
وطندوستی فردوسی احساسی حکیمانه و توأم با اعتدال و خردمندی و عاطفه ی انسانی و به کلی دور از نژادپرستی است...فردوسی هرجا در میان اقوام بیگانه نیکی و دانایی و خردمندی می‌بیند، از بیان آن بازنمی‌ایستد. یک نمونه اش تصویری است که از پیران ویسه آفریده است