زنان

پیام نوروزی مادران جانباختگان و زندانیان سیاسی (مادرانه)

اعضای انجمن "مادرانه"، مادران جانباختگان و زندانیان سیاسی ایران، به انگیزه ی فرارسیدن نوروز 1395 خورشیدی پیام هایی برای مردم ایران فرستادند.
فرشته اسانلو، شهناز اکملی، منصوره بهکیش، شعله پاکروان، سیمین عیوض زاده، حوریه فرج زاده طارانی، شهناز کریم بیگی، حوری گلستانی، شهین مهین فر و اکرم نقابی از اعضای "مادرانه" هستند.
انتشار از: 
دو شعار بر تارک این مراسم میدرخشید :
زنده باد هشت مارس روز جهانی زن؛
زنده باد برابری زن و مرد

هزاران ریحانه کارزار برابری را پیش خواهند برد، شعله پاکروان

شعله پاکروان، مادر زنده یاد ریحانه جباری، در پیامی به انگیزه ی روز جهانی زن (8 مارس) گفت: هرچند جفاکاران شب اندیش یک ریحانه را از من گرفتند، اما هزاران ریحانه ی دیگر کارزار برابری خواهی را دنبال کرده، خود بر سرنوشت خویش فرمان خواهند راند.
انتشار از: 
علیه آپارتاید جنسیتی(عاج)
در ایران و به خاطر حفظ نظام، مسائل امنیتی نیز به فهرست مشکلات زنان افزوده شده است. وزارت اطلاعات، دادستانی، قوه قضائیه، دیوان عالی کشور و سپاه همگی بسیج شده اند تا زنانی که تفکر می کنند و تغییرخواه هستند را شناسایی و سرکوب کنند.