فرهنگ و هنر

درختی به بلندای تاریخ یک شهر
در بیشتر فرهنگ‌های بزرگ و تمدن‌های باستانی، درختان تقدیس می‌شده‌اند. در ادبیات همه ملت‌ها درخت همیشه سبز، مظهر زندگی ابدی است و درخت برگ ریز، نمایانگر دنیاست که درحال تجدید حیات و باززایی مداوم است و هرسال از مرگ به زندگی دوباره می‌رسد. ایرانیان نیز از گذشته‌های بسیار دور همیشه برای درخت اهمیت خاصی قائل بوده‌اند. در ایران باستان، درختان چنار، نخل و سرو ارزش خاصی داشتند. درخت چنار هم به خاطر سایه گستری و سرسبزی و هم از این جهت که هرساله پوست می‌اندازد و به گمان مردم تازه و جوان می شود، ارزش بسیار
امام رضا برای توده مردم ضامن آهوست و مظهر مهربانی با همه خلایق.

امام رضای مردم را در شش پرده با ثامن الحجج جمهوری اسلامی مقایسه می‌کنم. یک. سرمایه «موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج» که از سال ۱۳۸۶ شروع به فعالیت کرده به ۱۲ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده. مؤسس آن کارمند سابق دادگاه ویژه روحانیت سبزوار ابوالفضل میرعلی است.
در فضای مجازی غالباً افراد آن چیزی را از خود بروز می دهند که بهر دلیل در دنیای مادی قادر به بروزش نیستند. بنابراین بنظر من، چیزی که در فضای مجازی بطور غالب اتفاق می افتد، خود واقعی ماست. فضای مجازی در امتدادِ خودِ حقیقی انسان ها و حتی در بسیاری از موارد نیز واقعی تر از دنیای فیزیکی و واقعی به پیش می تازد.
او آرزوی قوی میهنی را با مهر مادر، برادر، دوستان، علم بطور انسانی مثبت، کارآ، آینده نگر ابراز کرد. شاهرخ مسکوب گفت: دکتر اعتماد ناستولوژی/ محنت برای برگشت به زادگاه را با ناراحتی از غرب در آمیخت. او از آرمانهای عدالت جوانی با "دلم از رنگ کدورت دگرش تابی نیست"به خدمت به میهن در صف 200 عضو سازمان ملل رسید. برای برادرش در وصف احساسات خود برای برگشت به میهن در ثنویت ایرانی "بیگانه و کشور، کدورت و مداوا، خار و بیخار" شعر زیر را در 1344 نوشت:
سروده اى به مناسبت درگذشت مادرم
white flower
شاخ ِ شمشادِ عزيزى كه به جان مى پرورد
زخمهء تيغ ِ هرس را نه به هنگام گرفت!
جلال ایجادی
در ایران نقد روشنفکرانه در همه عرصه ها یک ضرورت کامل است. فرهنگ دینی و استبدادی در جامعه استعدادهای هنری بیشماری را ناتوان و یا نابود نموده است، حال آنکه ما برای زیستن و آینده خود نیازمند هنر و فرهنگ و توسعه آن هستیم. وابستگی روانی به اسلام و ازخودبیگانگی ناشی از آن، خلاقیت هنری و مضمون و اشکال هنری را محدود نموده و موانع متعددی در راه پویایی و انکشاف آن بوجود آورده است. جامعه سکولار نیازمند هنر و آزادی خلاقیت است.
u3-ru-ru-ja2 he2-em-ma-buluj3-e (li-ic-mu-uh)
İstə o mənim lay-layımla böyüsün
بخواه، او با آواز من رشد یابد
eu_iran
در خیکمان چپاندند ! برجام پشت برجام، فرجام پشت هر جام !
lotus
نشد كامور هيچ دشمن در اين خاك
ز آمويه تا سند و اروند و اَرمن