فرهنگ و هنر

بینش به کجا بیند پرواز نهان خیزش

هر چند نظر دوزد بر بام و در خانه
هانا آرنت
خانم هانا آرنت ، فیلسوف ، متفکر سیاسی ، ژورنالیست ، روشنگری اجتماعی و مسئول برای درک نظام های توتالیتر و جنایت هایش علیه بشریت؛ مانند فاشیسم و استالینیسم، کمک مهمی نمود.
وی مینویسد که حاکمیت توتالیتر مانع فعالیت مهم انسان یعنی "دوباره آغاز کردن " میگردد.
شعر نو
Ortega, Jose 1883- 1955
jose-ortega
ژوزه - اورتگا، فیلسوف،نویسنده، و ژورنالیست اسپانیایی بین سالهای 1955-1883 میلادی در شهر مادرید بدنیا آمد و در آنجا درگذشت. در دانشنامه های چپ در باره او اشاره شده که وی متفکری خرد گریز در زمینه تاریخ و "فلسفه زندگی" بود. او دچار نوعی فردگرایی صوری و معتقد به تئوری حکومت نخبگان در مقابل دخالت تودهها، و فردی ضد کمونیست بود.

نوروز شکوهمند 1397 در سراسر ایران

ایرانیان، نوروز 1397 را در سراسر ایران زمین با شور و امید به روزهای بهتری برای میهن خود برپا داشتند. ویژگی چشمگیر نوروز 97، گسترش برگزاری گروهی این جشن میهنی در جایگاه های همگانی ـ چون خیابان ها، میدان ها، پارک ها و دشت ها ـ در بسیاری از شهرها و روستاهای میهن بود، که آیین نوروزی را به صورت باستانی و نیاکانی آن نزدیک می ساخت.
همچنین، ابراز بیزاری از رژیم جمهوری اسلامی و ایدئولوژی ننگین آن، گاه به گونه ای آشکار با فریادهایی چون "مرگ بر خامنه ای" و "مرگ بر دیکتاتور" و گاه از راه ....
انتشار از: 
کلامزدگی و منطق گریزی او منجر به "مسحور شدنش از نیچه" و "شیفتگیش" نسبت به هیدگر بود که هردو نژاد و نژاده پرست، از یاوران فکری نازیسم و از کلاشان کلام بودند و اساسا ضد منطقی و لذا ضد انسانی اندیشیدند. چنانکه دومی در پاسخ به نقد منطقی کلاشی هایش، از تناقض منطقی سخنانش و عوامیتش در فلسفه دفاع کرد.
چهره های نگران در اتاقها
مجسمه های ولتر، مائو، استالین، بودا
افلاطون، بوعلی، شوپنهاور
فریادشان همه سنگ، نگاهها همه لبۀ تیغِ خط
در این میان
قرص آینۀ پایه دار
صفحه کلید ستارگان آسمان
پیام ها همه آب
همه ابر
همه دود
نزاع و پارس نظرات
در بگیر و ببند کوسن ها، رومیزی ها
برگردان: 
پروانه حسینی

در طول رمان فرانکنشتاین در بغداد، ما احساس می‌کنیم که مخلوق سعداوی که به هوش شریرانه‌اش زنده است، گویا دارد از انرژی مخرب خود تغذیه می‌کند. خواننده نیز از آن تغذیه می‌کند. آن‌چه که در عراق رخ داد یک فاجعه‌ی معنوی بود و این رمان، متهورانه و با نبوغ، فاجعه را در نظر دارد و تمام وجوه احتمالی‌اش را به نمایش می‌گذارد.
 شادی سابُجی
هر روز فاجعه پشت سر فاجعه رخ می دهد.
بر ما چه رفته است؟
پیترو آره تینو" آن خداوندگارِ خوره ی سلاطین "
نویسنده ای مردمی و غیر دانشگاهی که از لواط با مردان روی گردان شده است. "آره تینو" باید سپاسگزار "ایزابلا سقوزا" باشد که او را از ظلالت رهانیده است. او در یک شعر این خبر را به گوش جهانیان می رساند، بی آن که از جزییات اقدام او به طور صریح چیزی بگوید. اما به ما اطمینان می دهد که با وجود همجنس گرایی فطری اش "مدتی است که در ورودی عقب را مهر و موم کرده است"
یک روز از سقوط اخلاقی روحانیون نگران است، روز دیگر شنیع ترین هرزه نگاری های خود را منتشر می کند. مردی است خودساخته، یک رسوایی آفرین کولی....