ویژه ایران گلوبال

جهان در حلقوم بحران چند وجهی فرو رفته و نیروهای تعیین کننده بحران از سیاست گذاری بر بنیاد نیازهای مشترک ساکنان این دهکده جهانی ناتوان اند. قدرت های برتر جهانی از خاستگاه منافع خویش، استعداد قربانی کردن بخش بزرگ جهان بشری را دارند و این فرهنگ و سیاست در اشکال سلطه جوئی، جنگ طلبی، غارتگری مدرن و تحقیر و تحمیق "غیرخودی" ها جلوه گر شده و میشود.
تنش ها و تلاطم های جاری معلول رقابت قدرت های جهانی و بسترساز دست و پا زدن لاشه های سیاسی (کاریکاتورهای) امپراتوری های قدیم اسلامگرایان در خاورمیانه است.
العربیه با تیتر بزرگ از «مشاركت مليت هاى ايران در کنفرانس ''حق تعین سرنوشت'' سازمان ملل» خبر داد و ظاهرن دو تن به نام های کریم عبدیان بنى سعيد مدير مرکز حقوق بشر اهواز و بابان الیاسی نماينده مرکز حقوق بشر زاگرس، «مليت هاى ايران در کنفرانس ''حق تعین سرنوشت''» را نمایندگی کرده اند (خبر العربیه: 15 سپتامبر 2016).
10 روز قبل با مشاهده چراغ سبز یک جمع قومپرستان برای عربستان سعودی نوشتم:
اینروزها جو برگزاری کنفرانس ها، سمینارها و گفتگوها در اشکال علنی و غیرعلنی در خارج از کشور داغ است. این تکاپوها در شرایطی انجام می گیرد که؛
حکومت اسلام ناب محمدی در ایران دچار شکست و رسوائی تاریخی، سیاسی، مذهبی، فرهنگی و اخلاقی شده است. اسلام شیعه تفاوت کیفی با اسلام سنی در ترکیه، عربستان، سوریه، عراق و .. ندارد. جهان مدرن و باورمند به ارزش های سکولار دمکراتیک، نه می خواهد و نه می تواند با اسلام سیاسی در سه سنگر اصلی اش (عربستان، ایران و ترکیه) همدلی و همسوئی داشته باشد.
هم ولایتی گرامی، من هم مثل شما آذربایجانیم که با تمام وجودم به زبان مادریم (ترکی) و به تمام سنن و عادات و آداب قومی و محلی‌ام عشق می ورزم، و اگر علاقه و وابستگی من به زادگاهم و زبان مادریم، بیشتر از شما نباشد به تحقیق کمتر از شما نیست. ولی فراموش نکنیم قبل از این که من و شما ترک زبان بشویم، آذری زبان بودیم و تقریبا تا پنج قرن قبل، زبان رایج مردم آذربایجان زبان آذری بود که ریشه ی فارسی و سابقه ی تاریخی دارد و هنوز هم در بعضی نقاط آذربایجان نشانه‌های آن وجود دارد
دول خاورمیانه در دو قطب متخاصم در برابر هم صف ارائی کرده اند. پس از قدرتگیری اسلامگرایان در ایران و جنگ 8 ساله پان عربیسم صدامی و پان اسلامیسم خمینی، دوران تنفسی بوجود آمد تا کشورهای منطقه در شکل دیگر و با همان اهداف قدیم، زمینه های جنگ نوین را برافروزند.
سرمایه گذاری پان اسلامیسم شیعه در لبنان، فلسطین، سوریه، عراق و ... نمی توانست بدون پاسخ بماند. پاسخ به تهاجم ارتجاع اسلامی و نقش ان در جنگ افروزی ها به تکوین داعش انجامید.
ما هنوز نمی توانیم به این پرسش پاø سخ دهیم که آیا؛ نظامیان لائیک بوروکرات، ارتجاع مذهبی را از میدان سیاست بیرون می کنند؟!
در روزهای اینده نتایج کشمکش دو جریان سرکوبگر ارتجاعی مذهبی و لائیک بوروکرات بیشتر روشن خواهد شد، اما از هم اکنون می توان گفت که از درون اقدامات کودتاگرانه، آزادی، دمکراسی، رفاه و زندگی بهتر نصیب مردم ترکیه نمیشود.
موضوع آینده ایران و نظام مطلوب برای امروز کشور، همچنان پاسخی جامع و برخاسته از شرایط سیاسی، جغرافیائی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی نیافته است. در دو دهه گذشته پوپولسم چپ و راست تحلیل رفته و اراده ای معطوف به ایجاد یک نظام دادگرانه سکولار دمکراتیک در حال تکوین است. با وجود دستاوردهای ارزشمند، همچنان برنامه ای دقیق، شفاف در همه حوزه ها تدوین نشده است.

توهمی بنام تاریخ طلائی ایران باستان و حقوق بشر کورش

بدون تقدس زدائی از جعلیات رضاشاهی , قوم فارس از چرخه خشونت, استبداد و عقب ماندگی نجات نخواهد یافت و به ملل همسایه نیز آسیبهای جدی وارد خواهد ساخت. رادیو فرانسه RFL
انتشار از: