ویژه ایران گلوبال

با نامها و کاراکترهای متغیّر و متکثّر منتشر می‌کند. علیه صلح، همبستگی و برابری همۀ انسانها و ملیتها در ایران و خاورمیانه، با انرژی منتشر می‌کند.

1- آیا ترک ستیزی دلیل اصلی حمایت سطوح بالای سیاستمداران و نویسندگان ایرانی ازتروریسم کردی نیست؟

2- چه اتفاقی افتاده است که مرز ایران و ترکیه تبدیل به جایگاهی امن و به نوعی تبدیل به جبهۀ عملیاتی برای تروریست های کرد گشته است؟

مرگ خاموش یک ایران ستیز: ناصر پورپیرار

از "آرا"ی پورپیرار، جعلی و "یهودی ساخته" خواندن تاریخ ایران پیش از اسلام ، ساختگی دانستن زرتشت، مانی و مزدک، بی مایه خواندن زبان فارسی، مزدور نامیدن فردوسی، ستایش اعراب و دشمن شمردن مسیحیان و یهودیان بود.
انتشار از: 
هرچند دیکتاتورها از هنر (به ویژه شعر، هجو و رمان) و اندیشیدن و اندیشه های فلسفی، شک کردن، خیال ورزیدن و تقدس زادئی، سخت در هراسند، زیرا هر کدام از این عرصه ها در شناخت هستی، جامعه، انسان، قدرت، ارزش، فضیلت، به روش خود پنجره هائی می گشایند، اما این نوشته بر اندیشیدن فلسفی تکیه دارد.
در این نوشته سعی می شود، به این پرسش ها پاسخ داده شود: فلسفه چیست؟ ثمره و کاربرد آن کدام است؟ چرا دین ها، مذاهب، ایدئولوژی ها و خودرای ها و تمامیت خواهان از آن در هراسند، آنرا بر نمی تابند و با آن می ستیزند؟
بدون حل مشکل فرهنگ تبعیض، ایران روی دموکراسی نخواهد دید. راه دموکراسی در ایران از راه رفع فرهنگ تبعیض و خرافات مذهبی و دیکتاتوری میگذرد.
ویرانی های شهر، شعارهای "الله اکبر" بر دیوارهای خانه ها در زمان اشغال، کلاه گیسی ها .. و اسناد بجا مانده از اسلامگرایان ادمکش، باید حفظ شوند تا چون آئینه ای، سند بازتاب جنایات ائتلاف سه گانه داعش، ترکیه و عربستان به نمایش گذاشته شوند. کوبانی قربانی ائتلاف جنایتکارانه پان اسلامیسم، پان ترکیسم و پان عربیسم است. باید این سند تاریخی بربریت در قرن 21 را زنده نگه داشت و در کنار کوبانی، شهری دیگر برای شهروندان فرزانه و دلاور بنا کرد
نیم نگاهی به مقاله «سابقۀ تاریخی زبان ترکی در ایران»
درمتنی که مرحوم کسروی ، از ابن حوقل ترجمه کرده است ،عبارت [تجمعهم (تجمعه)] وجود نداشت که او حَذْفَش کرده باشد. آقای قابوسی، ترجمه احسان یار شاطررا( با اندکی تغییر در شیوه ی نگارش) به نام خود جا می‌زند، وآنگاه ( بی هیچ شرمساری )نه تنها احسان یار شاطر را مغرض و پان فارس می‌خواند ، بلکه مدعی می‌شود که کسروی متن برگرفته از ابن حوقل را غلط ترجمه کرده است ! زبان دان و متفکری همچون کسروی که دستور زبان عربی و کتاب‌های بسیاری به زبان عربی نوشته است، چطور می‌تواند متنی ساده و غیر فنی را غلط ترجمه کند؟
نقد صفوة الصفا و زبان باستان آذربایجان-عباس جوادی
منبع و مدرک منطقی و مخصوصأ ارزیابی منطقی از منابع و مدارک تاریخی می بایستی با شرایط تاریخی مربوطه موافق باشد. وگرنه مشابه مدرک غلط کسروی در مورد "فارسی صحبت کردن مردم آذربایجان هزار سال پیش"، متضمّن "فارسی و عربی صحبت کردن ارمنیان در ارمنستان هزار سال پیش" خواهد بود. که مهمل است!
اؤلکه ده قویولار وار
قازیلیب قورتولموش
قازیلانلارین هله ده
چوخوسو قورتومامیش
ئولکه ده دایاز قویولار وار
یاریم چیلق قالمیش
درین لنملی چرخ قوشمالی
قویولاروار
بیز «کیش-ده» ائوه قایتمامالی...
ساکنان این دهکده جهانی و بویژه شهروندان ترکیه در آستانه قرن 21، انتظار دارند که از طریق مسالمت آمیز و گفتگو مسائل خود را حل کنند و از تبدیل سوروج، اورفا و ... به کوبانی های دیگر، پیشگیری کنند و این امر در صورتی میسر است که حاکمان ترکیه موجودیت کردیه (کردستان در ترکیه) را به رسمیت بشناسند!