همایون نادری فر

2015/1/16 فوتبال بهانه ای برای آگاهی از واقعیتها
2013/9/10 مردم ایران رهبر می خواهند !
2013/8/28 ساعتهای سرنوشت ساز برای ایران و جهان
2013/7/15 چرا موازی سازی ، موازی سازی است !
2013/6/29 شورای ملی ایران و کنگره سکولار دمکرات‌ها
2013/6/27 بر ایرانمان چه می‌گذرد؟!
2013/4/22 سخنـی با آقـای محـمد خاتمــی
2013/4/19 مخالفین و دشمنان شورای ملی ایران را بشناسیم !
2013/4/10 نلــــــرز زمیــــن ! اینــجا ایــران اســت !
2013/3/21 حمله به حرکت برای تشکیل شورای ملی ایران ،چرا و چگونه؟
2013/3/12 توجه کنید : کمک پزشکی به یک هم میهن
2013/2/17 درد دلـی با خـواهـرم آسیــه
2013/1/18 انتخابات آزاد ،همان انتخابات آزاد است ؛ تفسیر نکنید!
2012/11/9 چرا دعوت از رضا پهلوی ؟
2012/10/30 سخنی با رضا پهلوی به مناسبت زادروزش
2012/10/19 آهنگری از دیار سرگشتگان
2012/10/10 مقصر کیست؟!.. اعدام و شکنجه را در ایران متوقف کنیم
2012/10/8 روز جهانی کودک و نگرانیهای ما برای کودکان ایران
2012/10/6 حساب ملت ایران را از جمهوری اسلامی جدا کنید
2012/9/16 آلترناتیو سازان سال 57 ،در پی نسخه پیچی دوباره
2012/9/14 میهن تی وی یا بیست و سی برون مرزی !
2012/9/10 چرا همبستگی نیازِ امروزِ ماست