بهنام چنگائی

2016/4/27 کارگر، ای سزاوارِ ارزشِ انسان
2016/4/20 سرقت نان کارگر با اصل و اصلاح مذهب
2016/4/5 چرائی ِسندرز و بی هنجاری سرمایه
2016/3/26 ترور مذهبی و نقش غرب در آن
2016/3/17 بهار ِآزادی ما خواهدآمد
2016/3/4 آری، مادرم خدای من است
2016/2/28 روز از نو، زور از نو
2016/2/22 ملُکِ شیعه آباد و انتخاباتش
2016/2/16 مذهب، ملت، نژاد و انتخابات
2016/2/1 انتخابِ جدائی دین از دولت
2016/1/17 مرگِ 37 ساله ی گفتمان
2016/1/4 زور و اراده ی آزاد
2016/1/3 مادر بهکیش
2015/12/16 رابطه ی فقر با تروریسم
2015/12/1 پناهجویان و زمستان
2015/11/27 رل ناتو و آمریکا در ترورها
2015/11/20 تبعیض و منطق جامعه رنگین
2015/11/11 کندن فتیله ی شوینیسم
2015/11/9 فصل زدودن قسم ها و...!
2015/10/25 تهدید غرب و بازتاب آن
2015/10/8 رها، از امپریالیسم آمریکا
2015/10/1 سقفِ بُردباری ِثروت و محنت ِفقر
2015/9/15 خواست کالبدشکافی چه شد؟
2015/9/12 ترس رژیم از توافق اتمی
2015/9/7 بازتاب امپریالیسم آمریکا
2015/9/5 مرگِ بی سروسامانان
2015/8/24 مدیترانه ها و مرگِ در راهِ غرب
2015/8/21 آرایشگاه راست با قیچی چپ
2015/8/5 اردوغان، اراده ی آک پارتی
2015/7/28 سکولاریزم، نان و دمکراسی 2 و 3
2015/7/19 دام اتمی و طمع رژیم ها
2015/7/15 نرمش ناجوانمردانه
2015/7/11 سکولاریزم، نان و دمکراسی 1
2015/6/27 در سنگر هر رفرم برای انقلاب
2015/6/22 به برگزارکنندگان گرامی گنگره ی سوم سکولار دمکراسی
2015/6/13 حقوق بشر و رسالتِ قضا و جزا
2015/6/1 گورگاه ها و شکنجه شادمانی
2015/5/25 خرم آباد، و حق پایکوبی
2015/5/20 فریاد نسرین ها و نرگس ها باشیم
2015/5/8 دیروز ریحانه امروز فریناز
2015/5/7 سیاستِ مذهب، محفل و مسلک
2015/4/25 خدا کارگر نبود
2015/4/23 بورژوازی سپاهی و راه کارگران
2015/4/11 هوی و هوس تازه رژیم
2015/3/30 هدف آمریکا در میان دو قطب مذهبی
2015/3/24 یادگارِ مظلومانه فرخنده
2015/3/19 با نوروز و بهار هستی
2015/3/16 چهارشنبه سوری و دشمنانش
2015/3/11 مرز اختلاف ها و ائتلاف ها
2015/3/7 هستی زاده ی مادر
2015/3/3 انتخاب روسری یا توسری
2015/2/26 همبستگی با ملت ها، سنت ها و عقاید 1 و 2
2015/2/15 دشمنی لیبرالیسم با سوسیالیسم
2015/2/11 طاق و ساق ِشکسته ی شب
2015/2/2 نبرد با بنیادگرائی سرمایه سالار
2015/1/27 کوبانی و جامه ی پیروزی
2015/1/23 پاسخ به پرسش های ایران گلوبال
2015/1/20 دزدان نان و دشمنان آزادی
2015/1/11 یکباره نمی شود شارلی شد
2015/1/9 در سوگ با شارلی ابدو
2015/1/5 روحانی و تناقض های دولت مذهبی اش
2014/12/28 شاد و پُرامید همراه با سال نو مسیحی
2014/12/22 شبِ یلدای شبکورِ قهر
2014/12/19 فردا، در پژواک پای بیداری گرسنگان
2014/12/6 چالش و پرسشی به چگونگی گذر از استبداد
2014/12/1 رژیم، ترور آزادی و رل روزنامه نگاری
2014/11/26 راه چپ، در گردنه های تند کمر شکن
2014/11/12 روحانیت، امپریالیسم و سرقتِ نان ما
2014/11/2 انسان، اسلام و آثارِ دروغ
2014/10/27 رژیم تبیعض، ریحانه را کشت و چرا؟
2014/10/22 زنان، طعمه های آتش اسید و اسیرِ ولایت
2014/10/19 تجزیه یا کشف راه و ظرف همبستگی؟
2014/10/11 انسان و باور او
2014/10/7 کوهِ غروری، کوبانی
2014/10/1 بحران و خواری رژیم شیعه در جنگِ آرمانی
2014/9/21 کوبانی و درندگانِ روایتگرِ خدا
2014/9/12 امپریالیسم آمریکا و تجربه سوخته ی 11 سپتامبر
2014/9/2 خمینی، داعش یکم و کشتارهای دهه 60 او
2014/8/27 چشم انداز رنسانس یا مرگِ فردای خاورمیانه
2014/8/20 سیمین، چلچراغِ فروغ در دلِ شب
2014/8/15 تحلیلِ مارکسی در تبین تناقضات سیاسی
2014/8/7 ای کاش بال پروازی بود
2014/8/6 تعهد چپ به تعدیل، تغییر و تحولات زندگی
2014/7/30 فدرالیزم، دشمنی ها و کشتارهای جهانی
2014/7/24 کدام جنگ؟ این جنایت علیه بشریت است!
2014/7/17 اسرائیل و سنگ پران ها و فرصت نسل کشی
2014/7/12 زبان بمب و زندانیان غزه!
2014/7/11 کدام راه، رها از فرقه ها و به سوی نان و آزادی ست
2014/7/4 اهرم و بازتاب رسانه ها در تحریف حقوق نوع بشر
2014/6/23 داعش و جنگ نئولیبرالیستی آمریکا در منطقه
2014/6/9 خلاء و ضرورت وجود جامعه سیاسی چند قطبی ـ پایانی
2014/5/30 خلاء و ضرورت وجود جامعه سیاسی چند قطبی ـ بخش 3
2014/5/24 خلاء و ضرورت وجود جامعه سیاسی چند قطبی ـ بخش دو
2014/5/12 خلاء و ضرورت وجود جامعه سیاسی و چند قطبی
2014/4/28 به پاس و گرامیداشت یکم ماه می روز جهانی کارگر آری: حسن روحانی نیز به کارگر
2014/4/24 کارگرِ گرسنه و دکانِ خدا پناه
2014/4/20 واقعیت فقر و فاقه موجود و گواه تاریخ بر آن ـ برای روز همبستگی کارگران
2014/4/10 کلاه ولایت بر سر سرخوردگی های سیاست اش
2014/4/1 سیزده بدر و آغوش گشوده ی بهار
2014/3/26 جنگ مذاهب و اعدام قربانیان بی گناه
2014/3/19 نوروز و بی نوروزانمان را دریابیم
2014/3/16 رزم و بزم چهارشنبه سوری و ولایتِ عزا
2014/3/6 چالش 8 مارس بر بی حقوقی زن در اسلام
2014/2/27 فرطِ سرشکستگی ولایت و سقوطِ دیانتش
2014/2/20 پشت پرده ی خیزش لر ها و بختیاری ها
2014/2/15 نقشِ دولتِ روحانی و انتظار از آن
2014/2/10 کورکِ35 ساله ی دیانت و چرکینِی ولایت
2014/2/5 دهه های فجر یا دهه های فساد و تباهی؟
2014/1/31 اندیشه های سوسیالیستی در راستای تحقیر غارتگرانِ راست و مذهبی
2014/1/22 رژیم نه جمهوری و نه اسلامیِ ولائی
2014/1/13 آقای وزیر نان ما کجاست؟
2014/1/12 کدام یک آقای وزیر: شرم یا ترس از اندیشه‌های سوسیالیستی
2014/1/6 فدرالیسم، راهگشای گذر از خودکامگی و آغاز بیداری مردمی
2013/12/30 همراه با جشنِ سالِ نوی میلادی
2013/12/22 هرگز، تنیدگی سرمایه و دین از هم بریدنی نیست
2013/12/15 فریاد مادر ستار بهشتی
2013/12/12 به دنبال یک پاسخ تاریخی باید گشت!
2013/12/6 برای ماندلا که انسان بود
2013/12/4 پیرامون حقوق انسان: تعارض دو نگاه سازش ناپذیر زمینی و آسمانی
2013/11/26 تسلیم یا توافق و بازتاب آن در بنیادگرائی اسلامی
2013/11/21 " نگاه و نظام ِشیعه"
2013/11/13 چشم انداز نزاع در مذاکرات هسته ای
2013/11/13 فلیپینی، دشمنانت را بشناس
2013/11/6 بیداری ملی، آگاهی اجتماعی و همبستگی طبقاتی
2013/10/29 اُسرا، بر سرِ دارِ انتقام
2013/10/27 سندان ولایت و توهم میخ اصلاحی
2013/10/18 سرانجام دیپلماسی مخفی و محرمانه ولایت!
2013/10/15 شریعت و فرزندخواندگی
2013/10/10 پارادوکس رژیم شیعه با جامعه ی رنگین
2013/10/4 به دنبال نظمی در بی نظمی دو قطب فاسد جهان
2013/9/27 نرمش ولایت در امتداد پیگیر تضعیف و تغییرِ جبری
2013/9/19 شاید، شروع ِآغازی بر پایان ولایت
2013/9/12 پراکندگی غرب و عدم تعادل قدرت سیاسی آمریکا
2013/9/10 بر دشت سوخته
2013/9/1 فاز زدودن رهبران تندروِ مذاهب اسلامی
2013/8/29 سرود نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم!
2013/8/29 پیشکش به جانباختگان دهه 60 و 67
2013/8/27 دکان دین و عواید چرب دینمداران
2013/8/16 محکومیت نسل کشی ارتش مصر
2013/8/15 پاسخ به پرسش های سایت ایران گلوبال!