یاسین اهوازی

یاسین اهوازی
2015/1/11 مصاحبه تلویزیون کردی با یاسین اهوازی حول مسائل مهم ایران و
2015/1/6 سوریه و عراق خندقی برای حفظ نظام ایران
2014/10/2 هاشمی رفسنجانی به عمد اصل را رها کرده و به جزء چسبیده است
2013/7/4 چرا بعضی از اپوزیسیون داخل و خارج ایران انگشت به دهان مانده اند
2013/2/9 ایا امکان تغییر روابط مصر با ایران وجود دارد؟
2013/2/3 سخنرانی ياسين أهوازي در نشست بروکسل
2012/10/29 شکاف در حکومت ایران عمیق تر میشود
2011/7/8 سپاه در امریکای لاتین چه میکند؟
2011/4/22 توطئه نظام ایران برای خنثی کردن تاثیر انتفاضه مردم اقلیم اهواز
2011/2/17 مانور امنیتی به بهانه مبارزه با شیطان پرستی
2011/1/25 تونی بلر به غرب راه چاره را نشان داد
2010/12/27 آیا اگر حبیب الله لطیفی کورد نبود، حکم اعدام میگرفت؟
2010/12/25 سرقت اب کارون سبب مرگ نخلستان های اروندرود( شط العرب) شده
2010/12/19 حضور ژاپن در کنار ناتو ،استراتژی جدید نظامی
2010/12/12 چرا بارزانی خواستار حق تعیین سرنوشت برای کوردستان عراق شد؟
2010/11/10 پرداخت غرامت جنگ ایران و عراق به گردن کیست؟
2010/11/8 آیا پیروزی جمهوری خواهان در کنگره به تغییر سیاست واشنگتن در مقابل ایران منجر خواهد شد؟