یونس شاملی

یونس شاملی
2020/7/21 مقاصد اصلی در پس توافقنامه 25 ساله ایران و چین
2020/7/16 صدور احکام اعدام راه به کجا میبرد؟
2020/5/23 دو ترفند جدید حزب دمکرات کردستان ایران در فرار به جلو
2020/5/17 سیاستهای ماجراجویانه حزب دمکرات کردستان ایران راه به کجا میبرد؟
2020/1/26 چرایی اعتراف دیرهنگام به سرنگونی هواپیمای مسافربری در تهران
2019/8/27 آموزش به زبان تورکی در مدارس، حقیقت یا باز هم وعده ایی میان تهی، کدامین؟
2019/8/17 واکنش اعتراضی نماینده کرد شورای شهر اورمیه به نفع کیست؟
2019/4/7 انتخابات محلی نقطه عطفی برای تحکیم دمکراسی در ترکیه
2019/3/17 آیا ایران شانسی برای گذار به دمکراسی دارد؟
2018/12/30 سود و زیان خروج آمریکا از سوریه
2018/11/1 ترور، متن یا حاشیه ؟
2018/10/15 شاخص تعیین کننده در انتخاب مشی مبارزاتی چیست؟
2018/9/26 خلق عرب، جنبش ملی و عملیات ترور در اهواز
2018/9/15 نژادپرستی در صفوف فعالین سیاسی غیرفارس
2018/9/1 انتخابات سوئد راه به کجا می برد؟
2018/6/12 انتخابات 24 ژوئن و آینده دمکراسی در ترکیه
2018/1/27 جنگ عفرین به زیان کیست؟
2018/1/23 جنگ افرین به نفع کیست؟
2018/1/6 سکوت درقبال اعتراضات اخیر سیاستی در ضدیت با دمکراتیسم است
2018/1/1 جنبش ملی ترک و اعتراضات اخیر علیه جمهوری اسلامی
2017/9/23 جنبش های ملی در ایران و همه پرسی استقلال در کردستان عراق
2017/9/21 نظام تحصیلی ایران مبتنی بر بنیادهای نژادپرستانه است
2017/9/5 فدرالیسم شعار ضروری مرحله کنونی
2017/8/29 چرا فدرالیسم و نه استقلال
2017/8/21 پیرامون همه پرسی استقلال در کردستان عراق
2017/6/7 انعکاس ویژگیهای دورهء اقتدار علی خامنه ایی در آناتومی دوره های انتخاباتی
2017/5/18 با انتخابات ریاست جمهوری در ایران چه باید کرد؟
2016/12/22 ترور سفیر روسیه پردهء دیگری از بحران سوریه است
2016/12/16 جمهوری اسلامی ایران همسایه ناصالحی برای جمهوری آذربایجان است
2016/11/27 روش برخورد با تضاد ها - باز هم در نقد هادی صوفی زاده
2016/11/24 فاصله انتقاد دمکراتیک با نژادپرستی - در نقد هادی صوفی زاده
2016/11/20 نقدِ نقاد
2016/11/17 تشکیل فراکسیون مناطق ترک در یک نگاه
2016/2/5 راه سوم؛ چالشی در راستای منافع خلقهای غیرفارس در انتخابات ایران
2015/7/25 شاعری فارسی گوی، اما بسیار خشونت طلب و بغایت ارتجاعی
2015/7/22 چپ اومانیستی در تقابل با چپ انقلابی
2015/6/30 مطالبات خلق ترک در گفتگوی دمکراتیکِ برنامه پرگار
2015/6/15 چالش دمکراتیک در انتخابات ترکیه
2015/5/9 نسبت به قلم های مشکوک و افراد مجعول هوشیار باشیم
2015/4/6 شرایطی که توافق لوزان را تحمیل کرد
2015/3/21 دیدار با خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل
2015/2/25 نصب مجسمه فردوسی در شهرهای آذربایجان چه هدفی را دنبال میکند؟
2015/1/15 اظهارات ناصر کرمی و پرسشها من
2015/1/9 اوچونجو یول، گونئی آزربایجانین چیخیش یولو، نه دئمک‌دیر؟
2014/11/3 دست مامورین جمهوری اسلامی از آستین ناسیونال شونیست ها بیرون آمده است
2014/6/15 تفاوت ها و راهکارها
2014/5/13 گشوده شدن دفاتر احزاب استعماری فارسی در آذربایجان را افشا کنیم
2014/2/28 محمد بقایی ماکان؛ چهره عریان نژادپرستی فارسی
2014/2/7 نگاهی انتقادی به متدهای تحلیلی اشرف دهقانی
2014/1/28 پرسشی از وجدانهای آزاده
2014/1/25 در هم تنیده گی نام ایران و زبان فارسی به دولت ایران ماهیت نژادپرستانه میدهد
2014/1/23 جایگاه بی بدیل وطن در جنبش رهایی ملی ما
2014/1/12 فعالین جنبش ملی در آذربایجان را مورد پرسش قرار میدهم
2014/1/9 عذرخواهی "مهران مدیری" از ترک زبانان، اما به خاطر چه؟
2014/1/2 تبیین تضاد ها در جامعه ایران بر چه مبنایی باید استوار باشد؟
2013/12/25 چرا حسن جداری در نقد به غفلت رفته است؟
2013/12/19 مضرات "آذربایجانی" نامیدن زبان مردم در آذربایجان کدام است؟
2013/12/16 یک تفاوت اساسی دولت قاجارها با دولت پهلوی ها
2013/11/11 شیوه برخورد جنبشهای ملی با بخشهای مختلف منتسب به ملت فارس کدام است؟
2013/10/25 در نقد چپ نمایان و در دفاع از حق تعیین سرنوشت خلقها
2013/10/10 اتحاد در میان جنبش های سیاسی در ایران از مسیر عدالت و برابری سیاسی میگذرد
2013/9/10 "جنبش ملی ترک" یا "جنبش ملی آذربایجان"، کدامین؟
2013/8/31 مفهوم آزادی و چشم انداز آن در ایران
2013/8/27 یک دولت چند ملیتی چگونه شکل میگیرد؟
2013/8/20 راز و رمز انتخاب شدن حسن روحانی و حاشیه های آن
2013/8/18 سیاست فرهنگی وزیر ارشاد کابینه حسن روحانی سیاستی پان ایرانیستی است
2013/8/4 منوچهر صالحی در ضدیت با "حق تعیین سرنوشت خلقها" توهم پراکنی میکند
2013/7/24 متد های تحلیلی منوچهر صالحی در راستای استمرار ستم ملی در ایران است
2013/7/18 چرا بعضی از نخبگان غیرفارس به خدمت پان ایرانیسم در می آیند؟
2013/7/13 آقای علیرضا اصغرزاده در نقد سیدجواد طباطبایی پای لنگی دارد
2013/7/9 پرسش ها در خصوص " پارامترهای مشترک تشکیل دهنده "ملت فارس" کدامند؟"
2013/7/3 پارامترهای مشترک تشکیل دهنده "ملت فارس" کدامند؟
2013/6/27 آیا اپوزیسیون سیاسی در خارج تاثیری در نتیجه انتخابات دارد؟
2013/6/25 آقای کرمی میگوید؛ ملتی بنام فارس وجود ندارد. آیا واقعا چنین است؟
2013/6/24 انتخابات و پاسخ به سه پرسش
2013/6/24 آیا انتخابات در ایران به ملیتهای غیرفارس ربطی دارد؟
2013/6/21 حسن روحانى واقعا انتخاب كيست؛ مردم یا حاكميت؟
2013/6/7 جنبش اعتراضی اخیر در ترکیه به کجا میرود؟
2013/5/15 کدام قلم ها ظاهر مخالف اما باطنا در خدمت جمهوری اسلامی هستند؟
2013/5/13 پاسخ به بعضی از پرسش های مهم درباره مسئله ملی در ایران
2013/5/10 ماهیت انتخابات و موضع ملیتهای غیرفارس در قبال آن
2013/4/28 نظام سلطنتی در تعارض با منافع مردم ایران است
2013/4/24 نخبگان سیاسی فارس به حل دمکراتیک مسئله ملی نمی اندیشند
2013/4/21 تفاوت تعریف از ملت در کجاست؟
2013/4/20 اولویت برای ملتهای ساکن در خاورمیاه کدام است؟
2013/4/18 آنگاه که یک آسیمیله شده به سخن در می آید!
2013/3/31 آیا میتوان واژهء "مردم" را معادل واژهء "خلق" بکار برد؟
2013/3/26 آغاز رفرمی تاریخی برای اعاده حقوق خلق کرد در ترکیه
2013/3/24 آیا حقوق شهروندی میتواند تامین کننده حقوق اتنیکی در یک کشور باشد؟
2013/3/21 تفاوت سیاستهای "تبعیض آمیز" و "دمکراتیک" کدام است؟ (1)
2013/3/8 استفاده از ترم "سراسری" برای احزاب سیاسی، استفاده ایی استعماری است
2013/2/23 "در باره راه حل فدرالی" "راه کارگر" چه میتوان گفت؟
2013/2/10 در ایران جنبش سیاسی وجود ندارد، بلکه جنبش های سیاسی وجود دارند
2013/2/7 زبان ما یا زبان آنها؟
2013/1/22 پاسخ به چند پرسش دربارهء "تشکیل دولت فارسستان از کدامین راه"؟
2013/1/20 تشکیل دولت فارسستان از کدامین راه؟
2012/12/30 پریشان گویی نمیتواند اسمش نقد باشد
2012/12/23 تفاوت های ما
2012/12/20 محمد آزادگر دشمنان خود را در میان دیگر اندیشان جستجو میکند
2012/12/18 از خودبیگانگی در سیمای ضدیت با رفراندوم در آذربایجان
2012/11/20 آیا چپ ترک (آذربایجان) میتواند با چپ فارس در ایران متحد شود؟
2012/11/14 جوانبی از مبارزه ملی دمکراتیک در ایران
2012/11/10 تقدم و تاخر در مبارزه برای دمکراسی و رهایی ملی
2012/11/4 نقد را نباید آلوده غرض ورزی کرد
2012/11/2 دشمن خلق ترک در ایران کیست؟
2012/10/22 ادبیات چپ سنتی را باید از جنبش سیاسی آذربایجان طرد کرد
2012/9/18 پارانویای وطن پرستی در استخدام منافع جمهوری اسلامی
2012/8/24 تاکید به حق تعیین سرنوشت افراط گرایی است یا تاکید به حفظ تمامیت ارضی؟
2012/8/21 پایان عملیات امداد رسانی یا زنده بگور کردن زلزله زدگان در آذربایجان؟
2012/5/23 مقایسه کوتاه دولت آذربایجان با دولت ایران
2012/5/11 پیام به کنگره ملیتها و نقد قطعنامه پایانی مجمع عمومی آن
2012/5/7 جنجال حول مسئله خلیج فارس به نفع کیست؟
2012/5/7 هویت اتنیکی دولت ایران و حقوق نابرابر ملیتها
2012/4/19 چپ دمکرات تحریف و تحمیق نمیکند
2012/4/6 اندکی در باب تفاوت های جامعه ترک و جامعه فارس
2012/4/2 تنها سه جمله از نوشته آقای کرمی را اینجا نقل میکنم
2012/3/29 استراتژی ما : تفاوت در شیوه مبارزاتی مرکز و پیرامون
2012/2/8 دولت ایران: دولت فارسی یا دولت فارس ها؟
2012/1/29 مطالبه نظام سلطنتی خصومت با مردم ایران است
2012/1/19 نقدی بر نظریات خانم سارا سفیری
2011/6/26 درجهء آگاهی نقاد ایرانی
2010/11/11 نرود میخ آهنین بر سنگ
2010/10/6 نگاهی به مقاله؛ فدرال دمکراسی آذربایجان و بحران دو راهی
2010/9/3 ملیتهای غیرفارس در در منشور تلویزیون رسا غائب اند
2010/7/24 استقلال کوزوو و هشدار به احزاب سیاسی ملت حاکم
2010/5/17 سناریوی سیاهی که ایران را از درون تهدید می کند؟
2010/3/8 جنبش زنان پیشقراول جنبش مدنی
2010/2/10 گسترش بالهای فکری موسوی در آستانه 22 بهمن
2010/1/29 تغییر در ترکیب نیروهای اپوزیسیون سیاسی در ایران
2010/1/17 ترور؛ تاکتیک جدید وحشت
2010/1/2 سرنوشت جمهوری اسلامی به قاچاق اورانیوم گره خورده است
2009/10/31 چه شعارهایی برای اعتلاء جنبش اعتراضی مردم مفید است؟
2009/10/1 ناکارآمدی در توان نظامی آمریکا
2009/9/24 چرا رژیم در دستگیری میرحسین موسوی تعلل می کند؟
2009/9/7 بیانیه شماره 11 میرحسین موسوی یک گام به پس، دو گام به پیش
2009/9/1 اعترافات تکان دهندهء علیرضا نوری زاده
2009/8/24 حقوق ملیت های غیرفارس در سند سیاسی راه کارگر
2009/8/19 چگونه می توان از مرحله کنونی بحران سیاسی موفق عبور کرد؟
2009/8/15 تجاوز جنسی پاداشی برای شکنجه گران
2009/8/3 حرکتهای اعتراضی در ایران، راه به کجا می برد؟
2009/7/27 دربارهء شعار مرگ بر روسیه
2009/7/24 تدریس به زبان مادری؛ حقیقت یا فریب؟
2009/6/30 ایران به کجا می رود؟
2009/6/29 سایهء یک جنگ دیگر در خاورمیانه
2009/6/25 ایران به کجا می رود (1)
2009/6/21 نقش آذربایجان در شرایط کنونی