سیاسی

احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار، نویسنده و مؤلف آثاری از جمله «دین و دولت در اسرائیل»، «از سرد و گرم روزگار»، «بهار زندگی در زمستان تهران» و «الزامات سیاست در عصر ملت-دولت» است. زیدآبادی در این گفت‌وگو بر این نظر است که همه جنبش‌های اصلاحی معاصر در پی استقرار یک دولت قانون‌مند و مقید به ضوابط و قواعدی بودند که بتواند از طریق نمایندگان مردم برای اداره کشور، چاره‌جویی کند. به عقیده وی، اینکه این جنبش‌ها خواهانِ آزادی و محدود و مشروط‌کردن قدرت سیاسی یا طرفدار استقلال سیاسی و ... بودند

در اتاقی در کلاب‌هاوس دو گرایش اصلاح طلب به نقد مواضع تاج زاده پرداختند. در ان اتاق که نشان داده شد که مواضع تاج زاده که مشکل اصلی را در استبداد فردی می بیند و از این منظر وارد نقد سیاسی می شود مورد وثوق راهبردی هیچ جریان اصلاح طلب که تاج زاده خود را متعلق به انان می داند نیست. ایشان به صراحت مواضع تاج زاده را غیر عملی غیرمفید و غیر موثر و حتی شعاری خوانند.

به طور سنتی رؤسای جمهوری یا مقامات عالی کشور پس از کنار رفتن از پست پیشین خود، از سوی رهبر جمهوری اسلامی به سمت جدیدی منصوب می‌شوند. اما در حالی که بیش از ۴۰ روز از کنار رفتن حسن روحانی از مسند ریاست جمهوری می‌گذرد، هنوز هیچ حکمی برای وی صادر نشده است.

خوبست این موفقیت جمهوری اسلامی در کاهش محبوبیت بایدن را به مردم جهان و مردم گرسنه، نگران و مضطرب ایران تبریک بگوییم.
چه اهمیتی دارد، ما هیچ محبوبیتی بین مردم‌مان نداریم، چه اهمیتی دارد نظر مردم ما هیچ ارزشی برایمان ندارد!
چه اهمیتی دارد هیچ مؤسسه نظرسنجی در کشور ما جرأت ندارد بپرسد چقدر از مقامات و سیاست‌هایشان راضی هستیم!
چه اهمیتی دارد از مردم بپرسیم آیا راضی بودید واکسن به دلایل سیاسی و غیرکارشناسی وارد نشود و آمار فوتی‌های ما به مقام اول جهان برسد.
وجهی از توسعه‌نایافته‌گی، ناتوانی در تخمین برآمد دیرآیند انتخاب‌ها و رفتارها‌ی ماست. همین نادانی و ناتوانی است که برخی از سنتی‌ها را گاهی بسیار گستاخ می‌کند؛ و برخی از مدرن‌ها را ابله و دنباله رو آنان))
به طور سنتی رؤسای جمهوری یا مقامات عالی کشور پس از کنار رفتن از پست پیشین خود، از سوی رهبر جمهوری اسلامی به سمت جدیدی منصوب می‌شوند. اما در حالی که بیش از ۴۰ روز از کنار رفتن حسن روحانی از مسند ریاست جمهوری می‌گذرد، هنوز هیچ حکمی برای وی صادر نشده است.


یک سال از شکستن جامی لطیف که عقل آفرینش می گفت وصد بوسه مهر برحبینش می زد گذشت!
یکسال ازرفتن مردی می گذرد که نامش دردرازنای تاریخ این سرزمین پیوسته در یاد ها تکرار خواهد شد. انسان هائی می آیند پای برهستی می نهندکه گوئی تمامی عناصر طبیعت دست بدست هم می دهند!تااز او پیکره ای بسازند نماینگر عظمت انسان!جان های آزادی که مسئولیت کشیدن بار امانتی بزرگ بر دوش دارند.

ایران در معادلات جدید منطقه ای ، برنده یا بازنده؟

مانور"سه برادر ۲۰۲۱" در جمهوری آذربایجان، با حضور نیروهای ترکیه و پاکستان، که از دوازده تا بیست سپتامبر برپابود، واکنش هایی در داخل ایران برانگیخت. گزارش شده که سپاه پاسداران با انتقال نیروهایش به مرزهای شمالی قصد برگزاری یک مانور را در آن منطقه دارد.
روابط ایران و پاکستان و ترکیه، روابط دوستانه‌ای بوده، اما مولفه‌های زیادی در این روابط تاثیر داشته است.
انتشار از: