سیاسی

"آقای خامنه‌ای با اشاره به درگذشت ۴ هزار مبتلای به کرونا در آمریکا ظرف یک روز گفت: "اگر کارخانه فایزر آنان می‌تواند واکسن درست کند، اول برای خودشان مصرف کنند."
او همچنین بدون ارائه دلیلی این فرضیه را مطرح کرد که شاید "اینها می‌خواهند واکسن را روی ملت‌های دیگر آزمایش کنند."
این حکومت ورشکسته است. به هزار و یک دلیل! یکی از آنها، رسیدن اژه ای به مقام ریاست قوه قضاییه است. وقتی یک روضه خوان دوزاری که تنها هنرش نواختن سوت بلبلی در کنفرانس مطبوعاتی و گاز گرفتن مردم است، به عنوان قاضی القضات اختیار جان، مال و ناموس 80 میلیون نفر را به فرمان رهبر مفلوک تر از خودش عهده دار می شود، آیا به آن هزار دلیل دیگر هم برای اثبات ورشکستگی حکومت نیاز است
روز شمار یک جنایت هولناک "قسمت هفتم"
نگاهی که هنوز نتوانسته زیرعنوان خلقی بودن با سیمای زمان شاه برخوردی منصفانه ودرست حداقل در همین رابطه بسیار کوچک داشته باشد. ما بی آن که بخواهیم هنوز پوشش تحمیلی وعادی شده امروز توسط جمهوری اسلامی را مانوس تر به پوشش بانوان ومردان شیک پوش دیروزکه داشت بفرهنگ بدل می شد ترجیح می دهیم ونا خو آگاه پوشیدگی زن را نشانی از عفت عمومی تلقی می کنیم .زیبائی شناسی ما همخوان همان یقه سه سانتی پوشان حکومت اسلامی است.در همین چهار چوب اندگی فراخ تر از جمهوری اسلامی به نوع لباس وروابط اجتماعی فکر می کنیم ومعیار
انتشار تصاویر تلویزیون های مداربسته زندان اوین از بسیاری قسمت های زندان و از جمله صحنه ضرب و شتم یک زندانی، از اخباری بود که از جنبه حقوق بشری و نیز به لحاظ امنیت سایبری می تواند از مهمترین خبرها تلقی شود، هر چند رسانه های حکومتی آن را کم اهمیت جلوه بدهند. سازمان زندان ها یکی از امنیتی ترین بخش های هر سیستمی است که به راحتی توسط «گروه هکری عدالت امام علی(ع)» هک و تصاویر آن انتشار عام یافته است.
روز شمار یک جنایت هولناک "قسمت ششم "
نه !هرگز قادر نخواهم شد حس یک مادر، یک پدر، یا همسری را که تنها چمدان بیادگار بجا مانده از عزیزانشان را دریافت می کردند بنویسم .
زمانی که نام فرزندانشان را می خواندند وآنان بهت زده با چشمانی محو به دروازه های اوین خیره می شدند را ترسیم کنم.
ششمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی امروز برگزار شد و در آن قاضی از ایرج مصداقی، از جان به دربردگان این کشتار، خواست تا در جایگاه شاهد قرار بگیرد. آقای مصداقی نخستین شاهدی است که در این دادگاه شهادت داده است. شهادت ایرج مصداقی در چند جلسه بررسی خواهد شد.
دادگاهی در بین نیست وکیل وقاضی حکم خمینی است بر دستان جنایت کارترین افراد دست چنین شده توسط او.حکم از پیش صادر شده تنها وظیفه او رفتن به اطاقی است که چوبه های دار بر آن نهاده شده است .ساعتی بعد مردی که چشمانی به زلالی چشمه ساران وقلبی به پاکی قلب کودکان داشت خیره شده به ابدیت جهانی را که انسانی میخواست ترک می کند با سرودی بر لب که سال ها پیش سروده بود
هنوز یک سالی از زمستان بی بهار 1357 نگذشته است، نهضت های آزادی بخش درست شده اند و باند منتظری، شیخ اصلی تروریست های تازه نفس، موسس آن هستند. و محمد منتظری هم صاحب امر. و البته پس از کشته شدن، اختیار امر در اختیار مهدی هاشمی و باند او افتاد که در مکرر گزارش های ساواک، نامش با تروریسم عجین شده بود.

کلاه ایمنی موتورسیکلت را از سر بر می دارد غرق عرق و دود نشسته بر کناره های صورت ودور چشمان. چشمانی شاد ودرخشان که در قاب صورتی زیبا بدهانی پر خنده منتهی می شوند .
استاد دانشگاه هنر است بیشتر به یک پسرک شوخ می ماندکه لحظه ای آرام وقرار ندارد."بکجا چنین شتابان "؟می خندد "زمان تنگ است پیامی برای شکوفه ها باران دارم .میخواهم شاهدم را بر دارم
نمایندگان مجلس ایران امروز شنبه، برخلاف رسم معمول جلسات علنی مجلس، به بهارستان رفتند تا کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی را بررسی کنند و به تک تک نامزدها رای موافق یا مخالف بدهند.