سیاسی

از تلگراف ناصرالدین شاه تا تلگرام زمان ما حدود 150سال گذشته و در این مدت، پدیده های زیادی اعم از مدارس رشدیه، تلفن، حادثه خزینه، تلویزیون، ویدیو، ماهواره، اینترنت و سرانجام تلگرام از غرب وارد شده و همیشه هم نوع برخورد و مواجه تمامی کشورهای پیرامونی و گرفتار در سنت با این پدیده ها، توام با حیرت، چالش و البته سرانجام تسلیم از سرناچاری بوده...!
چند روز قبل تصادفی وارد کلاب هاوسی شدم که توسط دانشجویان اصولگرا بنام دانشجویان عدالت خواها ن اداره میشد موضوع اتاق "ردپای ازدواج مصلحتی در سهمیه‌های پزشکی برای خانواده جانبازان" بود وفسادی که در عرصه دانشگاهها از طریق سهمیه جان بازان در عرصه علم دانش رخنه کرده است.
یک سالی است ساکن این دهکده ساحلی است. هر زمان که توفان درمی‌گیرد، دریا توفانی می‌شود، از خانه کوچک خود خارج می‌گردد، با شتاب خود را به ساحل می‌رساند، گاه بالای صخره می‌رود، فریاد می‌زند! دیگر همه او را می‌شناسند. مردی آرام و گوشه‌گیر، بعضی‌ها می‌گویند با دریا سخن می‌گوید. بعضی می‌گویند آواز می‌خواند و گریه می‌کند. هیچ‌کس مفهوم کلمات او را نمی‌داند. بعد از فرونشستن توفان، آرام و بی‌شتاب برمی‌گردد. در بار کوچک ساحلی کنار پنجره می‌نشیند، یک بطر شراب سفارش می‌دهد و بر ساحل خیره می‌شود.
افزایش شدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم از یک‌سو و توقف رشد اقتصادی و بالا رفتن خط فقر و قرار گرفتن بخش وسیعی از جامعه زیر خط فقر، چنان وسیع و فراگیر شده که گزارش بانک مرکزی نیز بر سقوط اقتصادی ایران، حتی اگر وارد عادی‌سازی روابط خود با جهان شود، مذاکرات برجام را انجام دهد و به فروش نفت و رفع تحریم هم بپردازد، باز هم مشکلی حل نخواهد شد و سقوط اقتصادی کشور روز‌به‌روز زندگی مردم را در ایران دشوارتر و دشوارتر می‌کند.
با توجه به كسري حدود 50درصدي بودجه سال جاري دولت، اژدهاي تورم دهان گشوده تا اقتصاد كشور را در كام خود فرو ببرد. راه كنترل و مهار آن سياسي و اجتماعي است. نخستين گام در اين مسير، رفع سريع تحريم‌هاي بين‌المللي و گشودن روزني از اميد اجتماعي در افق سياسي كشور به قصد همدلي ملت با دولت است تا نوبت به گام‌هاي بعد برسد. بدون اين، هر اقدام ديگري مانند دست و پا زدن در باتلاق است
جمهوری اسلامی در تمام مذاکرات با قدرت های بزرگ و گاهی قدرت های منطقه ای بدون توجه به توان و امکانات خود و توان و امکانات حریف تلاش میکند که تا دقیقه های اخر مقاومت نشان دهد، در حالیکه در میانه مذاکرات به راحتی میتواند امتیازات زیادی بگیرد و امتیازات کمی پرداخت کند. همین تاخیر ها باعث میشود که رقبا به راحتی اجازه دهند که کاملاً خسته شود و تمام برگ های برنده خود را بسوزاند.
هفته گذشته یک خانم دکتر جوان در یک منطقه دوردست (که برای طی دوره اجباری طرح خارج از مرکز در آن منطقه خدمت می‌کرد) با اتومبیل و راننده اداره موردحمله راهزنان قرار گرفت و به‌شدت مضروب شد. احتمالاً این حادثه در آن منطقه بارها اتفاق افتاده است و تا زمانی که امنیت اجتماعی ارتقا پیدا کند بارها و بارها برای اقشار مختلف مردم رخ خواهد داد اما آنچه مقصود این یادداشت است یادآوری مسئولیتی است که دولت و وزارت بهداشت ناآگاهانه با اعمال قوانینی اجباری برخلاف حقوق بشر و قانون اساسی به گردن خود گرفته‌اند.

تاکید بر فردیت شخصی وفضای دموکراتیک در احزاب و جریان های سیاسی ایران بمنزله آن نیست که فضای درونی این احزاب وسازمان ها کاملا دموکراتیک بوده وتمامی تصمیم گیریها وفعالیت آنها درون یک فضای دموکراتیک و کاملا وفادار به حقیقت وجدا از منافع گروهی ،فردی ودسته بندی های داخلی صورت می گیرد. بهر حال کوشندگان درون این تشکیلات ها تربیت شده همین جامعه هستند.آموزه ها ،چشم دیدها