اکرم هاشمی

2017/11/8 تمکين حسن روحانی و بی پاسخ ماندن مطالبات رای دهندگان
2017/10/29 علی اشرف درويشيان، نويسنده برجسته کشورمان جاودانه شد!
2017/8/4 رفع حصر رهبران جنبش سبز، مطالبه عمومی است!
2017/8/2 از بیانیە کنشگران حوزە های مختلف اجتماعی علیە "طرح کارورزی" حمایت می کنیم!
2017/8/2 شکست تمام عیار انکار و سکوت درباره قتل عام ۱۳۶۷
2017/7/24 در باره وحدت
2017/4/26 ابراهيم رئيسی جنايتکار است و بايد محاکمه و مجازات شود!
2017/4/9 با افشاء جنايات "آيت الله مرگ"، بايد او را وادار به انصراف نمود!
2017/4/7 انتخابات ٩٦، در گفتگو با بهروز خلیق
2017/4/3 سياست مطالبه محوری و کنشگری در روند انتخابات
2017/3/17 تثبیت دستمزد کارگران را محکوم و از مبارزات کارگران برای افزایش واقعی دستمزد حمایت میکنيم
2016/2/15 اعتراض فعالان سبز خارج از کشور به پنج سال حصر خانگی
2016/2/15 علیه کالائی کردن آموزش
2016/1/24 سپاه، انتخابات مجلس شورا، خبرگان و ولی فقيه آينده
2016/1/21 دعوت ولی فقيه به مشارکت مخالفان در انتخابات بدون تامين حقوق مخالفان، غيرجدی است!
2016/1/15 آمران و سازمان دهندگان حمله را معرفی و محاکمه کنيد!
2016/1/6 اعدام ٤٧ نفر و به آتش کشيدن سفارتخانه عربستان را محکوم می کنيم!
2016/1/6 ولی فقيه، پای سازمان اطلاعات سپاه را به خارج از کشور کشاند!
2015/12/26 کشتار کردها توسط دولت ترکيه را محکوم می کنيم!
2015/12/21 دومین مجمع عالی حزب پادگانی در آستانه انتخابات
2015/12/21 پيرامون وضعيت سياسی کشور بعد از برجام
2015/11/24 انحلال سازمان اطلاعات سپاه و بازگشت سپاه به پادگان ها را به خواست عمومی فرارويانيم!
2015/11/15 انتخابات آتی و سياست ما در قبال آن
2015/10/20 "تغيير رفتار" يا مانع اصلی تغيير؟
2015/10/14 پیوندهای ولی فقيه و راست افراطی
2015/10/11 کشتار نيروهای چپ و صلح طلب ترکيه را محکوم می کنيم! سياست های اردوغان، زمينه ساز حملات تروري
2015/10/7 ولايت فقيه و سپاه درهم تنيده اند!
2015/10/5 آینده ایران را باید مشترکا بسازیم!
2015/10/5 ما خواهان تامین مطالبات معلمان وآزادی معلمان در بند هستیم!
2015/10/2 دادخواهی کشتار ۶۷ در شورای حقوق بشر
2015/9/29 صدمین شمارە بولتن کارگری منتشر شد
2015/9/27 دعوت به مشارکت فعال در کارزار انتخاباتی
2015/9/27 گزارشی از تلاش نیروهای سیاسی برای پرده برداری از فاجعه ملی
2014/11/21 زمین لرزه در قعر دریاست، سخن ها تمامی ز امواج!
2014/11/20 مجموعه‌ی گفت‌وگوهای انجام شده در سومین کنفرانس حضوری پروژه‌ی وحدت چپ