دادگاه حمید نوری و اعدامهای 1367

در شصتمین جلسه دادگاه حمید نوری، امیرهوشنگ اطیابی عضو سابق حزب توده و زندانی سیاسی پیشین به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شد. او امروز تقویمی را به همراه آورده بود که در دوره اعدام‌ها روی آن، ۱۲ روز رفت و آمد کامیون‌های حمل جسد زندانیان را ثبت کرده بود. او همچنین گفت زندانیان صدای هیأتی را شنیده بودند که درباره "مصداق اجرایی" فرمان آیت‌الله خمینی و "مخفی ماندن اجرای این فرمان" صحبت می‌کردند.

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: سوئد درحالی براساس ادعاهای یکی از جنایتکارترین گروه‌های تروریستی تاریخ ایران در حال محاکمه یک ایرانی به نام حمید نوری است که در مجموع ۵۷ جلسه دادگاه برگزار شده، غیر از شهادت اعضای مجاهدبن، هنوز هیچ مستندات جدی و قابل توجهی علیه این فرد مطرح نشده است در حالی که حمید نوری که متهم به همکاری در کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ است، در «دفاعیات» خود تصویری روشن از وقاحت و دروغگویی و جنایات دستگاه امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی به نمایش گذاشت.
از آن بدتر مصاحبه آقای رضا معینی با آیدا قجر در ایران وایر است، رضا معینی مسئول دفتر ایران، افغانستان، و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز در فرانسه است. او بدون ذکر نام با اشاره به این اتفاق می گوید: «باید توجه داشته باشیم که شاهد یا شاکی که از این کشتار جمعی جان به دربرده است، مقابل دادگاهی قرار گرفته و وقایعی را در زمان حال روایت می‌کند که دیروز شاهد آن بوده است.
در سی و هفتمین جلسه دادگاه حمید نوری، آذرنوش همتی الیزه‌‌ای زندانی سیاسی سابق به عنوان شاهد در جلسه امروز سوگند خورد. او می‌گوید وقتی به اتاق محل استقرار هیات متصدی اعدام‌ها رفت، علاوه بر خود هیات ناصریان دادیار زندان گوهردشت و حمید عباسی دستیارش در آنجا بودند. آقای الیزه می‌گوید در برابر هیات گفته مسلمان است.