دادگاه حمید نوری و اعدامهای 1367

پانزدهمین جلسه دادگاه نوری؛
در تازه‌ترین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی، رمضان فتحی زندانی سیاسی دهه ۶۰ شهادت داد.رمضان فتحی در سال ۱۳۶۰ به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین دستگیر و در سال ۱۳۶۴ از اوین به گوهردشت منتقل شد و تا بهمن ۱۳۶۷ در همین زندان ماند.

سیامک نادری : زندانیان سلول‌های انفرادی را برای تنبیه به «تاریکخانه» می‌فرستادند

با تخته گوشت بزرگ و سنگین آشپزخانه بر سر جبار شبانی زده بودند و سرش شکل هندسی اش را از دست داده بود و ۲ روز از سردرد وحشتناک در آغوش من ناله میکرد، وقتی از زندان آزاد شدم مادر جبار شبانی چند بار به دیدنم آمدم و از من خواست شکنجه های فرزندش جبار را برایش بازگو کنم و من نمی پذیرفتم . مادر گفت:« من قوی هستم بهم بگو!،
انتشار از: