مدیای غیرفارسی

نقش ک.گ.ب در پروژه خلع لباس آیت الله شریعتمداری

به گفته حسن شریعتمداری اسنادی در دست است حاکی از پروژه ک.گ.ب برای کنار گذاشتن سه نفر در ابتدای به قدرت نشاندن خمینی. این سه نفر آیت الله شریعتمداری، مهندس بازرگان و صادق قطب زاده بوده اند
انتشار از: 
Karlstads politiker (S, MP, L, C och V) kommer att göra ett av sina historiskt största misstag om inte rättar sig och inte stoppar moskébygget i Karlstad. Jag som själv var muslim och är välbekant med moskés funktioner tycker att utan tvivel en moské till i Karlstad medför ännu mer segregation mellan svenskar, invandrare, män och kvinnor, ökade hat mot icke muslimer, blandnings- och påtryckningsmöjligheter från muslimska stater. Det minsta Karlstad, Sverige och invandrarna behöver är moské.

ساخت مجتمع بیمارستانی دوهزار تختخوابی ارتش در دو روز!

بیمارستان و نقاهتگاه دو هزار تختخوابی ارتش در تهران و در ظرف چهل و هشت ساعت قرار است فردا چهارشنبه ساعت ده صبح آماده بهره برداری باشد
انتشار از: 

پریسا دختر کره!

پریسا دختریست که یکسال برای یادگیری زبان فارسی در ایران زندگی کرده و اکنون زبان کره ای را به فارسی آموزش میدهد. با توجه به وجود تعداد زیاد اصوات در زبان هانگول، صحبت کردن کره ایها به زبان دیگر کار آسانی نیست
انتشار از: 

ترامپ گل خورده!

نجاح محمد علی، کارشناس فوق ارشد بین المللی ِ مسائل سیاسی از لندن طی مصاحبه پخش زنده خطاب به ترامپ بیانات مهم دیپلماتیکی را ابراز داشت
انتشار از: 

درگیری در والیبال ایران و استرالیا، اردبیل!

پس از پایان بازی والیبال ایران و استرالیا در اردبیل در حالی که برخی از خبرنگاران و عکاسان در حال گرفتن عکس دسته جمعی در پایان بازی بودند، توهین فردی از جایگاه خبرنگاران منجر به درگیری شد
انتشار از: