مدیای غیرفارسی

ساخت مجتمع بیمارستانی دوهزار تختخوابی ارتش در دو روز!

بیمارستان و نقاهتگاه دو هزار تختخوابی ارتش در تهران و در ظرف چهل و هشت ساعت قرار است فردا چهارشنبه ساعت ده صبح آماده بهره برداری باشد
انتشار از: 

پریسا دختر کره!

پریسا دختریست که یکسال برای یادگیری زبان فارسی در ایران زندگی کرده و اکنون زبان کره ای را به فارسی آموزش میدهد. با توجه به وجود تعداد زیاد اصوات در زبان هانگول، صحبت کردن کره ایها به زبان دیگر کار آسانی نیست
انتشار از: 

درگیری در والیبال ایران و استرالیا، اردبیل!

پس از پایان بازی والیبال ایران و استرالیا در اردبیل در حالی که برخی از خبرنگاران و عکاسان در حال گرفتن عکس دسته جمعی در پایان بازی بودند، توهین فردی از جایگاه خبرنگاران منجر به درگیری شد
انتشار از: