مدیای غیرفارسی

اظهار ِ عشق امت به رهبر عظیم الشان انقلاب

در ساعات گذشته و در مجاورت سفارت، یکی از هموطنان ِ به ستوه آمده از فشارهای گوناگونِ موجود در کشور، با غریو ِ رسای ِ "مرگ بر خامنه ای" به استقبال دهه مبارکه فجر شتافت
انتشار از: 

نماز جمعه امریکایی

همزمان با فریاد " نه شرقی نه غربی" برگزاری نماز جمعه سال ۵۸ به امامت آیت الله منتظری و ادای ِ فریضه دولا و راست شدن ِ چند دیپلمات امریکایی در این نماز باشکوه و دشمن شکن
انتشار از: