مدیای غیرفارسی

'چرا دولت ایران با نژاد پرستی مبارزه نمی کند؟' میزگرد برنامه دیالوگ تلویزیون گوناز درباره اعتراضات مردم عرب اقلیم اهواز و علت عدم مبارزه دولت با نژاد پرستی در ایران. در این برنامه یوسف عزیزی بنی طرف، دکتر محمد حسین یحیایی، محسن رسولی و فرامرز بختیار شرکت دارند. نیز دکتر هوشنگ امیراحمدی، شیما سیلاوی و ماشاءالله رزمی دیدگاه های خودرا به شکل تلفنی ابراز کردند.

دهکده جهانی سه شنبه ۱۴ فروردین


همراه با فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی می زنیم و به گفتگو با آقای فیروز فرمانفرمائیان ( نقاش، موسیقیدان و آرشیتکت) ساکن جنوب اسپانیا می پردازیم
انتشار از: 

محسن کدیور: جفای جمهوری اسلامی به احمد مفتی زاده

تقابل جمهوری اسلامی با احمد مفتی زاده، تقابل با یک رقیب قدَر بوده است. مفتی زاده صاحب فکر و نظریه و کاریزما بود. قدرت جذب و سازماندهی داشت. جمهوری اسلامی تحمل رقیب نداشت و ندارد. نظام تصمیم به حذف او گرفت.
انتشار از: 

بیانیه‌ی رفراندوم؛ از تجزیه‌طلبی تا بی‌سوادیِ سیاسی

ایران با اصولِ چهارچوبِ ملی‌اش، تعریف شده و معنا پیدا می کند. اگر کسی این اصول را قبول نه‌دارد، یعنی ایران را قبول نه‌دارد. دستِ‌کم یک‌سومِ این افراد، بر خلاف آن چه در بیانیه آمده ست، ایران را قبول نه‌دارند؛ چرا که اصول ملی‌اش را به رسمیت نه‌می‌شناسند. آنان با هواداری از فدرالیسم، اصلِ نخست (بخش‌ناپذیریِ حاکمیتِ ملی‌ِ national sovereigntyایران) را زیر پا می‌گذارند و با بکار بُردنِ واژه‌یِ جعلیِ «ملیت‌هایِ ایرانی»، در واقعِ «ملت ایران» را منکر می‌شوند و اصل دوم را زیرِ پا می‌گذارند.
انتشار از: 

پس از اعتراضات اخیر، چه استراتژی باید در پیش گرفت؟

استراتژی را معرفی کردیم که بشود با آن، تغییراتِ تکاملی و ریشه‌ای درونِ این رژیم ایجاد کرده و مرگ‌اش را رقم بزنیم.
انتشار از: