مدیای غیرفارسی

چرا از اسکارِِ سیاسیِِ فرهادی (هرچند ناسزاوار) دفاع می کنم!‏

اسکارِ فرهادی، هرچند ناسزاوار را پشتیبانی کنیم
انتشار از: 

سخنان جیمز ماتیس درباره توافق هسته ای

نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای پست وزارت دفاع برجام را معاهده ای ناقص در مورد کنترل تسلیحات ایران دانست.ژانرال جیمز ماتیس همچنین توافقنامه ای را که بر اساس آن امریکا و ۵ قدرت دیگر تعهد داده اند در برابر محدودیت برنامه هسته ای ایران، تحریمها بر ضد این کشور را لغو کنند برای امنیت منطقه لازم دانست.
انتشار از: 

نقش جمهوری اسلامی و عوامل بازدارنده در بزرگداشت کورش

بیانیه جبهه ی همآهنگ مبارزان ایران در باره ی برگزاری پیروزمندانه بزرگداشت کورش بزرگ

چگونگی تشکیل ستاد برگذاری بزرگداشت کورش بزرگ و فعالیتهای ستاد

نقش جمهوری اسلامی و عوامل بازدارنده در بزرگداشت کورش بزرگ
انتشار از: 

احمدی نژاد نیز به پیروان حضرت کورش (قریش) پیوست

محمود احمدی نژاد در این مصاحبه عنوان کرده است که کورش دست به کشورگشائی نزده بود بلکه همسایگان از او و لشکریانش دعوت کرده بودند تا از ظلم نجاتشان دهد!!!. اتحاد اسلامیون وحشی و نژادپرستان ایرانیست را باید جدی گرفت. جمهوری اسلامی احتمالا در شرف پوست اندازیست تا با نامی دیگر و اینبار برای حفظ تمامیت ارضی ایران , سیاست خون و جنایت خود را ادامه دهد. بهوش باشیم!
انتشار از: 

کوروش-فصل مشترک جدید اسلامیون جنایتکار و هخاپرستان فاشیست

خزعلی آخوندزاده, برای نجات جمهوری کهریزکی-اسلامی-ایرانی, تئوری پیامبر بودن کوروش را بافته است. معتبرترین اسناد دوران وحشت و جنایت کوروش, نوشته های هرودوت میتواند باشد چرا که در همان قرن می زیست. ازهزاره مملوازحوادث زمان کوروش حتی هزار صفحه سند و مدرک تاریخی موجود نیست و این خلا اطلاعاتی همراه با جعلیات راه را برای ابداع پیامبر دیگری باز کرده تا تداوم دور تسلسل خون و جنایت در ایران تضمین شود. ما ترکان ازربایجانی باید هشیار باشیم که با پوست اندازی رژیم فعلی شاهد دور دیگری از سرکوب ملتمان نگردیم.
انتشار از: