مدیای غیرفارسی

درگیری در والیبال ایران و استرالیا، اردبیل!

پس از پایان بازی والیبال ایران و استرالیا در اردبیل در حالی که برخی از خبرنگاران و عکاسان در حال گرفتن عکس دسته جمعی در پایان بازی بودند، توهین فردی از جایگاه خبرنگاران منجر به درگیری شد
انتشار از: 

رژیم جنایتکار ایران شریک جرم ارمنستان

ارمنستان و هوادارخارجیش حکومت اسلامی ایران به قوانين بين‌المللي و اصول و موازين حقوق بين‌المللي اعتنايي نشان نمي‌دهند در نتیجه بيست درصد از خاك آذربايجان، از جمله هفت شهرستان كه در تقسيمات كشوري جزء قره باغ كوهستاني محسوب نمي‌شود
انتشار از: