سیروس مددی

سیروس مددی
2018/10/3 صرف نظر از اينكه به كدام حزب چپ تعلق داريم
2018/9/26 "قوم پرست" محمد امینی ا ست و یا طرفداران برابر حقوقی اتنيكي
2017/5/18 ۲۱ آذر دمکراتیک و برخی گرایشات ضد دمکراتیک میان مبارزان «ملی» آذربایجان)
2016/12/16 نهضت ۲۱ آذر برگی زرین از تلاش چپ ایران برای آزادی و عدالت و احترام به حقوق ملتها
2013/1/10 قیام ٢١ آذڕ/مصاحبه‌ با سیروس مددی - 2
2013/1/6 قیام ٢١ آذڕ/مصاحبه‌ با سیروس مددی - 1
2012/12/20 زبان آذربایجانی و «تورک» گرایان – بخشی از سخنرانی سیروس مددی در سال ۲۰۰۸
2012/12/6 پیرامون ۲۱ آذر و برخی مسائل کنونی آذربایجان – مصاحبه با سیروس مددی
2012/11/3 نبرد با اشباح را باید به روشنایی کشید
2012/5/18 گفتگو با اشباح – (پاسخ به گروه «خبرگزاری» و سازمانگران جنگ «ترک» و «کرد»)
2011/8/9 فتوای قتل «ملانصرالدین» توسط سران روحانیت مشروطه خواه در انقلاب مشروطیت
2011/6/18 آقای علیرضااردبیلی! اگردوستدار حقیقی ملت خودهستید، دراندیشه ها و رفتارهایتان تجدیدنظر کنید!
2011/5/28 مشروح مناظره ی سیروس مددی در تلویزیون «گوناذ»
2011/5/1 یک سند ارزشمند تاریخی:پیام اتحادیه کارگران ایران به کارگران آذربایجان
2010/11/24 مصاحبه ایران گلوبال با سیروس مددی در باره مسئله ملی _ قومی