رضا وضعی

رضا وضعی
2021/6/12 ملتی درگیر با بحرانِ تهی بودن از خود
2021/5/19 فروپاشی ایران یا رژیم، انتخاب با خود ماست
2019/7/22 شرایط بحرانی امروز و وظایف ما
2019/4/14 سخنی کوتاه با اپوزیسیون
2018/6/30 تحریم - ورشکستگی - تسلیم، سه مرحله از آنچه رژیمِ ایران با آن روبروست
2018/5/30 رژیم بر سرِ دوراهیِ منتهی به بن بست
2018/5/10 رژیم، ما و آینده
2018/4/19 بقا یا انقراض، انتخاب با ماست
2018/3/19 تغییر افراد در دولت امریکا به تغییرِ حکومت در ایران منجر خواهد شد؟!
2018/2/4 آقای روحانی شما چهل سال است نشنیده اید
2018/1/10 اعتراضاتِ اجتماعی-فرهنگی با چاشنیِ اقتصادی
2017/12/12 فرمان " راه قدس از کربلا" رمز سقوط رژیم
2017/11/30 تفتیش عقاید، از جنگ های صلیبی تا مدارس استان مازندران
2017/10/16 جمهوری اسلامی در بن بست
2017/9/9 آمار اعدام ها از فروردین تا نیمه شهریور ماه ۱۳۹۶
2017/9/7 بیانیه سازمان ملی و میهنی ایران در حمایت از مبارزات مردم کردستان
2017/8/5 سقوط اجتماعی نتیجه کارکرد بیش از سه دهه حکومت اسلامی
2017/5/20 روحانی و شروع مذاکرات جدیدش
2017/4/10 سه عنصر ترس-فقر-جهل در خدمت رژیم حاکم بر ایران
2017/2/28 هنرمند هميشه بر قدرت است نه با قدرت
2017/1/9 مرگ یک دیکتاتور
2017/1/1 دشمن تراشی در ماندگاری جمهوری اسلامی
2016/10/24 هراس از جایگاهِ رهبری در سخنانِ خامنه‌ای
2016/8/23 نیروهای نظامی روسیه در ایران، تحولی بزرگ در خاورمیانه رقم خواهد خورد؟!
2016/7/30 از همین امروز باید انتخابات ریاست جمهوری را «تحریم» کرد
2016/6/25 فیش های حقوقی و رقابت جناحین حکومتی
2016/5/28 شلاق ارتجاع بر پشت جامعه ایران
2016/4/1 سالِ جديد، سالِ گسترشِ «مبارزاتِ» مردمی
2016/3/2 فوتبال ایران، در قرقِ «سردارانِ» سپاه پاسداران
2016/1/14 نه بگوییم به انتصابات جمهوری اسلامی
2015/12/21 سرکوب سیستماتیک بهائیان و نقض قانون اساسی
2015/11/27 نیمه پنهان سازمان بسیج
2015/11/1 فسادهای مالی در نیروی انتظامی
2015/10/6 ایران و عربستان،جنگ بر سر چیست؟
2015/9/21 گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی
2015/9/8 نقش سپاه پاسداران در آوارگی سوری ها
2015/8/11 گذار به دموکراسی، راه حل چیست؟
2015/7/23 توافق هسته ای، بازنده چه کسی است؟!
2015/7/1 جایگاه زن در قانون اساسی و مناسبات اجتماعی
2015/6/23 حضور زنان در ورزشگاه ها، حق شکنی از سوی رژیم
2015/6/20 نقش سپاه پاسداران در ساختار اقتصادی،سیاسی نظام
2015/6/18 گزارشی از فسادهای مالی رژیم ایران
2015/6/16 قاچاق مواد مخدر به اقصی نقاط جهان توسط سران سپاه
2015/6/11 حجاب سمبل بردگی زنان، و بردگی زنان گام اصلی در بردگی کل جامعه
2015/6/9 چرا سرنگونی قهرآمیز رژیم امری الزامی است؟