گلناز غبرایی

2021/10/20 این بار اما قهرمان داستان ما مولود یک مهاجر روستایی است
2021/10/11 بچه که بودم آرزو داشتم زندگی زری و علی را داشته باشم
2021/7/11 نمی‌دانم این روزها نویسندگان افغان در چه حالند. نگران قهرمانان داستان‌هاشان هستند؟
2021/6/15 خانم رفسنجانی در یک ساعتی که حرف زد شاید بیش از بیست بار بابا بابا کرد
2021/5/12 ظريف هم از دست سياست هاي ايران ستيزانه ي سليماني فريادش به آسمان رفته
2021/4/13 نویسنده با خشم وحرص از دوستی «خارج نشین» نوشته بود
2021/3/30 آن قدر عصبانی شدم که فکر کردم چاره ای جز چند خط نوشتن ندارم. تا نظر شما چه باشد
2021/2/10 امروز که از خواب بیدار شدم، نفس راحتی کشیدم
2021/2/1 طرح روی جلد باید حرف اول را برای نزدیکی مخاطب با کتاب بگوید
2021/1/20 پلاسکوی ما و KDWی آنها
2021/1/17 میشائیل وندلر را می شناسید؟اشکالی ندارد که نمی شناسید. من هم نمی شناختم
2020/12/6 برای سی و سومین سال به دعوت جمعیت دفاع از زندانیان سیاسي جمع شديم
2020/12/1 چقدر حرف زدن در مورد امريكا بدون شناخت زير و بم هايش سخت است
2020/11/28 چه راحت گناه شكست انتگراسيون را به گردن يكي از طرف ها مي اندازيم !
2020/11/10 وقتی می بینم کتابی را که ترجمه کرده ام تبدیل به فیلم شده، چنان هیجان زده می شوم!
2020/10/12 بعد از آزادی نرگس محمدی نمی دانم چرا به یاد مریم می افتم
2020/10/6 کمتر کتابی به اندازه ی «وزن واژه» مرا با احساسات خودم آشنا کرد
2020/8/3 وقتی که هیتلر خرگوش کوچولوی صورتی را دزدید
2020/7/31 همسایگانی که از صدای نعره های صبحگاهی به تنگ آمده اند
2020/6/3 اين همان خبری بود که دنیا برای فراموش کردن کرونا به آن نیاز داشت
2020/5/4 امروز در میانه ی کتاب « امروز در میانه ی کتاب «وزن کلمات» خبر فوت نجف دریابندری را شنیدم
2020/4/25 مقدمه‌ای بر کسوف / در زندگی غلط نمی‌شود کار درستی کرد
2020/4/23 دهن‌بند اجباری برای برخی از مردان!
2020/3/27 مشتری هایش هم فقط برای خرید گل به سراغش نمی آیند
2019/7/30 چه كساني مسئول شكاف در ميان زنان ايراني هستند؟
2013/6/22 موزه ی بی گناهی روایت پاموک از شهر خاطره ها
2013/2/12 مهر اقدس
2012/12/16 بر برج و باروی تهران
2012/7/30 عالم خانم