کریم عبدیان بنی سعید

کریم عبدیان بنی سعید
2021/3/18 خاطرات من؛ زندان شاه
2021/3/4 شاه و خمینی، دو روی یک سکه: ناسیونالیسم عظمت طلب شیعه پارسی
2020/12/25 چالش بایدن در مقابله با ایران و راه حل
2019/12/23 رژیم ایران چگونه قيام مردم را سرکوب کرد؛ آیا اعتراضات پایان گرفت؟
2019/9/11 زرادخانه ایرانی؛ حقیقی یا ببرکاغذی؟
2019/1/11 چالش کاخ سفید برای متحد کردن مخالفان ایرانی در جهت سقوط رژیم
2018/12/13 «با افتخار تحریم‌ها را دور خواهیم زد» جدی می‌فرمائید جناب رئیس، چگونه؟
2018/7/20 گزارشی مختصر از دومين كنفرانس شوراي دمكراسي خواهان در كلن
2018/7/1 متن سخنرانی در کنفرانس گذار به دمکراسی و پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران در کنگره آمریکا
2018/6/12 در کنفرانس ائتلاف اپوزسیون ایرانی (سلطنت طلبان) در واشنگتن چه گذشت؟
2017/12/2 سخنرانی کریم عبدیان در پانل اول شورای دمکراسی خواهان ایران
2017/8/12 چشم انداز جنبش مليتهاى ایران در سایه تحولات منطقه ای و بین المللی
2017/4/5 افترا بستن،واژگون نمایی حقیقت و دیگر هیچ!
2016/9/3 راه حلی برای پیروزی اپوزسیون بر رژیم
2016/8/16 ملت ترک در ایران
2014/6/16 کنفرانس نقض حقوق اقلیتهای ملی و مذهبی در ایران در مقر سازمان ملل - ژنو
2014/6/16 سخنرانی کریم عبدیان در کنفرانس نقض حقوق اقلیتهای ملی و مذهبی در ایران– مقر سازمان ملل درژنو
2013/12/30 خشم رژیم از افشاگری علیه پاکسازی قومی
2012/9/27 متن سخنرانی دکتر کریم عبدیان در سمپوزیم پاریس
2012/3/16 اجلاس نقض حقوق بشرو حفاظت از حقوق اقلیتهای ملی و قومی در سازمان ملل در ژنو
2011/12/23 ترفندهای «پرس تی وی» در زمينه‌چينی برای ترور
2010/7/8 کنفرانس ایتالیا و فرایند کنونی دموکراسی خواهی در ایران
2009/11/20 هفته پیش در ژنو چه گذشت؟(گزارش)
2009/5/10 استراتزی معامله بزرگ و انتخاب غرب