الاهه بقراط

2019/6/7 نخستین کنفرانس «پروژه ققنوس ایران» و آنچه مردم از آن انتظار دارند،
2018/9/16  ایران در برابر تعیین سرنوشت
2018/7/1 قبله‌ی مشترک و خونین تجزیه‌طلبان و جمهوری اسلامی
2015/1/8 ترور در پاریس: «اعدام انقلابی» آزادیِ بیان
2014/10/26 دخترانِ امروز، دختران فردا، در رژیم مذکّر و متجاوز
2014/10/21 در ستایش زیبایی
2014/9/16 تحمّلِ دشوار و طاقت ‌فرسای آزادی
2014/8/15 حرف و هدف، هنوز همان حرف و هدفِ جنبش مشروطه است!
2014/7/25 چرا سیاست، ادامه جنگ با ابزاری دیگر نباشد؟!
2013/11/23 در دفاع از همه‌‌‌ی قربانیان رژیمِ کشتار
2013/7/5 «تدبیر و امید» حاصل تحریم و تهدید
2013/4/5 اتفاقا این تجزیه طلبان هستند که خاک و زبان برایشان مهم‌تر از انسان است
2013/3/4 جامعه مذکری که دهانش پریود شده!
2013/1/28 «اصلاحات» و «تغییر» و «انتخابات آزاد»
2012/9/9 تمامیت ارضی ایران بحث و مجادله ندارد
2012/9/1 اتحاد ملّی بدون خودآگاهی ملّی ممکن نيست
2012/8/24 جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی
2012/8/19 تهاجم فرهنگی جمهوری اسلامی پایان ندارد
2012/8/14 روز ایران، روز آذربایجان، روز ورزقان و اهر، و روز جمهوری اسلامی روز قدس ست
2012/7/24 و اما قضیه فوکوس آنلاین
2012/3/19 منطقه زیر چکمه رژیم های زن ستیز
2012/3/4 در حرمت روزنامه ‌نگاری
2012/2/24 نه قانون اساسی مشروطه دمکراتیک بود، نه پادشاهان پهلوی ادعای دمکراسی داشتند
2012/2/18 در پیشگاه دو دادگاه
2012/2/11 ما زندانی سیاسی ویژه نداریم!
2012/2/3 همه «ما» مسئولیم، ولی ما بیشتر!
2012/1/21 از چه می ترسید؟! آمدن پادشاهی یا رفتن جمهوری اسلامی؟!
2012/1/15 تحریم و تغییر به جای تأیید و تعمیر
2011/12/23 جهان همواره از نو زاده می‌شود
2011/12/10 اگر آن حمله را جمهوری اسلامی شروع کرد، چی؟
2011/10/14 آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و ماندند!
2011/9/14 دمکراسی با احکام اسلام و شریعت؟! مبارک باشد!
2011/9/3 ایران در آستانه یک فرصت تاریخی
2011/8/26 وقتی می‌گویند «باید برود...»
2011/8/20 چراغ سبز الاهه بقراط به مجاهدین وآینده سناریو لیبی در مورد ایران
2011/8/18 تروریست ماندن مجاهدین به سود کیست؟
2010/5/3 سود من در تغيير رژيم است
2010/3/2 دمکراسی هدف نیست، وسیله است!