انگلیسی

“Society of Social Democracy for Iran” urges the international community to investigate the actions of Ebrahim Raisi and to try him for gross human rights violation and the extrajudicial execution of thousands of Iranians in accordance with international standards by internationally authorized institutions.
Collective Statement of Iranian Athletes and Artists
"Another Holocaust"                                          
The Islamic Republic of Iran Towards the Holocaust of the 21st Century      

English documentary about Sistan and Baluchestan region in Iran

English documentary about Sistan and Baluchestan region in Iran and fuel carrying for survive

مستندی بزبان انگلیسی در باره زندگی در استان سیستان و بلوچستان در ایران و چگونگی حمل بنزین برای کسب درآمد
انتشار از: 
Trita Parsi, a lobbyist for the unconditional recognition of the Islamic Regime in Iran is recommended to President Biden to oversee the Middle East Affairs. Our lack of action and being involved in
Past experiences have shown that the regime of the Islamic Republic has used the international assistance, not for wellbeing and welfare of the Iranian people, but for extending and strengthening terrorism and international interference. In any and all discussions and negotiations with the Islamic Republic of Iran, no support should be granted to the regime that may be used to develop terrorism in the region and in the world.
Abstract

This study investigates the ethno-religious approach of the Islamic Republic of Iran. It specifically examines the religious policy of the Iranian government towards its Baloch-Sunni ethno-religious minority. Based upon field work, purposive interviews, newspapers, and reports by international reputable “organizations”, it analyzes the ethno-religious policies of the Islamic Republic in the light of ‘separation’, ‘accommodation’, and ‘assimilation’ approaches.
On 8th March 1910, Clara Zetkin, an international socialist from the German SPD proposed the Women’s Day in Copenhagen. Since then the 8th March is an occasion for celebration all over the laique or secular world. The idea was and is to promote more the right of gender equality.
In details, such an equal right must be above any patriarchal traditions left or propped up by Semitic religions.
Tjuvens hand stympas, Iran, staden Sari, 2019-10-23
Muslimer bör framförallt lära svenska språket, lagar, värderingar och utbilda sig för att få möjligheter att jobba i Sverige inte odla religiösa konflikter. Att anpassa sig till det svenska samhället och delta i byggande och skapande i sitt nya hemland.