باریش نصیریان

2019/11/19 جنبش امید وارد فاز انقلابی گشت انقلاب را باور کنیم!
2019/9/29 برپایی حکومتهای شورایی در ایران و منطقه میتواند پایان سیستم سرمایه داری در جهان باشد!
2018/2/16 سیمرغ وحید نصیریان ازاد گشت
2018/1/22 اعتلاف ارتجاع جهانی در مقابل وجدان و شرافت انسانی
2017/8/2 ایجاد کمیته بزرگداشت وحید نصیریان
2017/8/2 اطلاعیه .مراسم بزرگداشت زنده یاد وحید نصیریان هنرمند نقاش وکارگردان وفیلمساز
2017/7/31 سیمرغ وحید نصیریان پرواز کرد
2017/7/8 هامبورگ قلب تپنده شورشگران جهان
2017/5/25 ارزشهای انسانی و دموکراسی واقعی !
2017/4/30 تحریف تاریخ وتحریف سوسیالیزم و نتیجه مبارزه طبقاطی
2017/4/22 فاجعه عظیمی در پیش روست!
2016/10/14 چوخ بختیارهای سیاسی و تنوع و کثرت انان‎
2016/9/26 اطلاعیه دعوت به سمینار و سخنرانی
2016/9/19 سیروس ملکوتی -بابک اسماعیلی-شهناز غلامی-باریش نصیریان
2016/9/2 فراخوان به همبستگی آزادیخواهان جهان با انقلاب روژاوا ، اقدام عملی و فوری
2016/9/2 اطلاعیه بیانیه سوم صندوق حمایت مالی از مبارزان فعال
2016/8/19 طرح تشکیل صندوق حمایت مالی از مبارزان فعال
2016/7/28 جنگ شغالهای حاکم و چه باید کردها !
2016/7/21 کودتای واقعی سلطان خلیفه فاتح دوم عثمانی اغاز گشته است
2016/7/16 کودتا در کودتا یا شبه کودتا ؟!
2016/7/14 سیروس ملکوتی -محسن بهزاد کریمی-باریش نصیریان -Pooyesh 200
2016/6/29 نامه سرگشاده به احزاب کردستان
2016/6/16 اپوزیسیون
2016/6/3 در تقابل با پروژه ماسونیزم چه باید کرد؟
2016/5/26 پروژه آینده سوریه ای کردن ایران ؟!
2016/5/17 اندیشه کنفدراسیون شورایی و دموکراتیک نوروز متولد گشت
2016/5/11 مفهوم سکولاریزم نا کار امد و لاییتیزم کار امد در برخورد با دین خصوصا دین اسلام
2016/4/27 مفهوم درک ستم مضاعف در بخش ستم جنسی
2016/4/20 انترناسیونالیزم پرولتری توهمی مقدس ?!