مقالات کاربران

تابستان همیشه برای زندانیان سیاسی دهه شصت یادآور خاطرات بسیار دهشتناک و سرکوب خونین مخالفان سیاسی عقیدتی توسط جمهوری اسلامی است. بازنگری و بازگویی این خاطرات بسیار غم انگیز ودردناک است. نسل جوان اما حق دارد که این تاریخ را بخواند و با آن آشنا شود. هم از اینرو از یکی از زندانیان سیاسی دهه شصت که شاهدی عینی است دعوت کردیم که مطلبی در اینباره برای گزارشگران بفرستد. کاوه دادگری به دعوت ما پاسخ داد. با سپاس از او.

روحانی در رقابت های ( انتخاباتی ) دوره قبل و در رقابت با جلاد ابراهیم رئیسی, گفت: مردم آنهایی را که فقط اعدام و زندان بلد بودند، قبول ندارند. اشاره او به ابراهیم رئیسی رقیب اول وی در ( انتخابات ) ریاست جمهوری اسلامی بود. شکی نیست که رئیسی همچنان که تا کنون رسانه ای شده است در کشتار دگر اندیشان دربند ید طولائی دارد و اگر برای حفظ نظام جمهوری اسلامی ضروری ببیند در همان اندازه ها نیز دست به کشتار دگراندیشان خواهد زد
ما از اهداف انسانی و خواستهای عدالت جویانه شما پشتیبانی می کنیم. جامعه ما در سراسر تاریخ مبارزات حق طلبانه و آزادی خواهی خود, هزاران انسان از جان گذشته و مبارز را که همواره در تکاپو بوده اند از دست داده است.
یکی از کارگزاران رژیم اخوندی بنام تخت روانچی که نماینده ایران در سازمان ملل می باشد اعلام کرده است که طی 10 روز اینده با طرفهای اروپایی توافق هسته ای مذاکرات “حیاتی هسته ای” انجام خواهد شد. این به اصطلاح دیپلمات رژیم اخوندی ضمن متهم کردن کشورهای اروپایی به “تعلل” از انان خواست که برای حفظ برجام هم “عجله“ و هم “هزینه“ کنند؟!

دو ماه گذشت و همچنان زنان و مردانی که در دفاع از حقوق کارگران در برابر مجلس جمهوری اسلامی تظاهراتی مسالمت آمیز برگزار کردند, در اسارت بسر میبرند.اسماعیل بخشی, سپیده قلیان, مرضیه امیری, ندا ناجی, عاطفه رنگریز, آنیسا اسداللهی و پر شمار فعال کارگری و معلمان و دانشجویان و همچنین آزاد زنان دیگر در بازداشت بسر میبرند. سهیل عربی, امیر علیقلی، ساناز الهیاری، و امیرحسین محمدی‌فر و همچنین اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، و محمود بهشتی لنگرودی، سه عضو سرشناس کانون معلمان نیز از جمله زندانیان رژیم هستند
ارزیابی از نقاط قوت و ضعف و جایگاه و نقش احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست و انقلابی در اپوزیسیون ایران،یک گام اساسی و ضروری در پیشروی و غلبه بر موانع و انحرافات جنبش کارگری و کمونیستی و چپ می باشد.این ارزیابی بایستی نقادانه،از سر راستی و صراحت انجام گیرد
ما امضاء کنندگان زیر ضمن حمایت از کمپین آزادی بازداشتی‌های هفت‌تپه و زندانیان ترقیخواه اعلام می داریم که بازداشت و پرونده سازی برای کارگران و فعالین کارگری مرتبط با اعتراضات سال گذشته مجتمع نیشکر هفت تپه را محکوم می کنیم.
به نظر میرسد که فقدان یک واکنش قاطع ار سوی امریکا نه تنها به ارام کردن اوضاع کمکی نکرده, بلکه ملایان را جری تر هم کرده است, هر کسی که مختصر اشنایی با ملایان داشته باشد بخوبی میداند که زبان زور, تنها زبانی است که انها می فهمند.
فعالین منفرد سوسیالیست هر کدام مشغول فعالیت‌های مختلف و متنوع سیاسی، فرهنگی، هنری در نهادهای دموکراتیک و کمیته‌های همبستگی کارگری و غیره هستند. فعالینی که در عین حال خود را عضو جنبش‌های سیاسی - طبقاتی جامعه ایران می‌دانند. تعداد آن‌ها نیز ده‌ها برابر از تعداد اعضای احزاب و سازمان‌های چپ موجود بیش‌تر است