مقالات کاربران

اگر ملاها در شرایط تنگنا به شروط امریکا تن بدهند, قطعا سقوطشان کلید خواهد خورد. به همین دلیل تلاشهای خود را بر روی تبلیغات ضد جنگ و جنگ هراسی متمرکز کرده اند. عده ای هم این وسط با بهانه های امانیستی و ملی گرایانه خواسته و یا ناخواسته به خدمت ملایان در امده اند.
برگردان: 
عرفان ثابتی
دومینگوس آبرانتِس، سیاستمدار کمونیست و عضو «شورای حکومتیِ» پرتغال، ۱۲ سال از عمر خود را در دوران «حکومت جدید» اقتدارگرای آنتونیو دو اولیویرا سالازار در زندان گذراند. او ۹ سال در پنیشی زندانی بود، قلعه‌ای قرن شانزدهمی که حکومت «جمهوری دوم» در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۳۴ و ۱۹۷۴ از آن به عنوان زندانی برای دگراندیشان و مخالفان استفاده می‌کرد.
سران جمهوری اسلامی در تنگنای تحریمها چنان گرفتار امده اند که راه پس و پیش ندارند. در مدت کوتاهی فروش نفت تقریبا به صفر رسیده و اقتصاد لرزان کشور از هم پاشیده است. تیم ولی فقیه بفکر چاره جویی افتادند و بعد از بحث و تبادل نظر و چاره جویی تلاشها را بر روی ایجاد شکاف در رهبری امریکا و شقه کردن تیم سیاسی ترامپ متمرکز کردند و با دور زدن مایک پمپئو و جان بولتون, باب گفتگو را با شخص ترامپ باز کنند.
شکی نیست که رژیم می خواهد با این کار به طرف حسابهای خود یعنی به امریکا بطور خاص و به غرب به طور عام بگوید که ببینید واکنش مردم ایران نسبت به ورود شبه نظامیان خارجی چگونه است؟ در حالی که نسبت به سپاه پاسداران چنین واکنشی وجود ندارد و به این وسیله می خواهد سپاه پاسداران را به عنوان نیروی مردمی به ثبت برساند.
نظر به اینکه یکی از پایه گذاران کمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران - وین بوده ام و بدین علت که ضمن ارزشگذاری به تمامی تلاشهای جمعی همواره احترام به اندیشه و اندیشه ورزان را مد نظر داشته ام لازم میدانم که بدینوسیله به اطلاع برسانم که ضمن فاصله گرفتن از این مجموعه در آینده نیز هیچگونه ارتباطی با کمیته مزبور نخواهم داشت
حقیقت این است که طیف وسیع منفردین فعال سیاسی و اجتماعی میتواند در این برهه زمانی حساس بهتر و موثر تر از گذشته نقش بازی کند. نا امیدی از سازمانهای چپ سرنگونی طلب دهه هاست که ثابت شده است. همه همگرایی های تا کنونی آنها که منتج از فشار شرایط بوده است و با آگاهی سیاسی آنها بی ربط بوده است به شکست انجامیده است
شعر نوروزی در وصف فرا رسیدن بهار طبیعت
اکنون در فضای نظم نوین جهانی و فرهنگ ضد بشری نیولیبرالیسم مذهب دوباره قدرت گرفت و در ایران فاشیسم اسلامی سایه منحوس خودرا بر تار و پود جامعه گسترانده است،در اروپا مبارزه کردن علیه اسلام سیاسی را تحت نام نسبیت فرهنگی به حاشیه رانده اند. بالکان تقسیم شد، آفریقا دوباره در جنگهای مذهبی قرار گرفته، خاورمیانه در آتش و خون غوطه ور است فاشیستها علنا بر مسند قدرت برگشته اند
پیش خورکردن آینده، جنون سود و مصرف، چنان موانع ساختاری و سیاسی در جهت بهبودریشه ای بحران زیست محیطی به وجودآورده است که هم جهانی است و هم نیازمندمبارزات رادیکال و معطوف به ریشه ها در راستای تغییررادیکال در مناسبات و نحوه زیست و زندگی و از جمله نوع مصرف است
چپی که دوران ِ خود را از دوران ِ مارکس، جهان بینی و ایدئولوژی ِ خودرا از جهان بینی و ایدئولوژی ِ مارکسیستی، راهبرد ِ سیاسی ِ ضد ِ تاریخی ِ خود را از راهبرد ِ تاریخی سیاسی ِ مارکس ، و کمونیسم ِ اراده گرای خود را از کمونیسم ِ قانون مند ِ مارکس جدا می سازد، هرگز نمی تواند خود را مارکسیست بنامد و حیثیت و اعتبار ِ مارکس و مارکسیسم را هزینه ی قدرت طلبی ِ خویش نماید.