سیاسی

نتیجه همکاری یا منازعه میان دو طرف با قدرت خیلی نابرابر از قبل مشخص است. نتیجه منازعه، حذف سریع طرف ضعیف از صحنه است. نتیجه همکاری نیز شکل‌گیری بازی با توزیع نابرابر منافع حاصله است. در جایی که قدرت چانه‌زنی طرفین برابر نیست، امکان شکل‌گیری بازی برد- برد با توزیع منصفانه وجود ندارد. طرف ضعیف، برای جلب همکاری طرف قوی‌تر، ناچار از پرداخت امتیازهای خاص است.
نقش شاهزاده رضا پهلوی به عنوان شخصیت ملی، برای عموم جنبش سکولار دموکراسی ایران ، به عنوان نماد پادشاهی, نیروهای بسیار متنوع مشروطه خواهان (از نوع چپ و راست ) ، سلطنت طلبان و همچنین توده احتمالا میلیونی خواستار احیای رژیم پهلوی در قامت دموکراتیک و ملی ، آهمیت مرکزی داشته است
امسال در روز ٨ مارس بیست و دو گروه مستقل زنان ایرانی از سراسر دنیا در خارج از کشور گرد هم می آیند تا با همبستگی گسترده خود نيرومندتر از گذشته این روز را گرامی بدارند و با تلاش و نیروی بیشتر پا در ميدان مبارزه گذاشته و خواستار حقوق حقه خود شوند
سلطان جائر کیست؟

زیتون - سلطان جائر یک اصطلاح رایج در فقه شیعه است. آیت‌الله سروش محلاتی در یک سخنرانی، سه تعریف موجود از سلطان جائر را این گونه بر می‌شمارد «اول: جائر به معنای فاسق در برابر عادل، به معنای کسی که ملکه تقوی و خودداری از گناه ندارد. دوم: کسی که حق حکومت ندارد و حکومتش مشروع نیست. در این تعریف سلطان جائر همان سلطان غاصب است که به ناحق، حکومت را تصاحب کرده است. اما تعریف سوم سلطان جائر را حاکمی می‌داند که در حق مردم ظلم می‌کند.»
مانیفست لیبرال آندورا
مانیفست لیبرال آندورا (متن فارسی)

فهرست مطالب:

دیباچه
الف. چشم‌انداز ما: پیشرفت بشر در جهان آزاد
ب. چالش ما: تهدیدهای تازه‌ی پیش روی آزادی
ج. واکنش ما: فرصت برای همه، پیشرفت برای همگان
جستار گشایی

رژیم جمهوری اسلامی اصلاح‌ناپذیر، نالایق و درعین‌حال خشن و بی‌شرم است. رژیمی که در عین انزوای داخلی و بین‌المللی برای حفظ حکومت خود از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کند. این رژیم بدون متشکل شدن تمامی تمامیت‌خواه‌ستیزان سرنگون نمی‌شود. ازآنجایی‌که بزرگ‌ترین کاستی جنبش مخالف حکومت دینی پراکندگی آن است، اصلی‌ترین ویژگی مبارز راستین مخالف رژیم جمهوری اسلامی بودن، از روی تلاش عملی نیروها برای وحدت نیروهای جنبش داوری می‌شود.
بنظر میرسد که برخی جمهوریخواهان «مستاصل و نا امید» از بن بست 40 ساله، در جنگی درونی گرفتارند. زمانی مرگ بر شاه گفته اند و ساده نگرانه گمان میکنند همکاری با رضاپهلوی یعنی جاوید شاه! ایراد در خود جمهوریخواهان مخالف شاهزاده است و نگاه شان به صحنه سیاست ایران. آنها شناخت کافی در مورد سلطنت طلبان ندارند و تفاوت آنها را با مشروطه خواهان، (در اینجا حزب مشروطه ایران) را جدی نمیگیرند. از نگاه آنان سلطنت طلبها همه از یک قماش اند. این برداشت ساده انگارانه سالهاست که برای شان مشکل آفریده است.
کارگروه حقوق بشر زنان ایران برای برابری پایدار
خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نسرین ستوده است
نسرین ستوده وکیل حقوق بشر، زندانی سیاسی وعضو کانون مدافعان حقوق بشر از سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹، در اعتراض به برخوردهای غیرقانونی و بی‌اعتنایی مسئولان قوه قضائیه به حق آزادی مشروط زندانیان سیاسی بویژه در شرایطی که بیماری کرونا در زندان‌ها شیوع پیدا کرده است
نگاهی به راهبرد جدید سعید حجاریان
به نظر می رسد که تئوریسین اصلاح طلبان دوم خردادی پس از کش و قوس های متعدد استراتژیک مانند "فشار از پایین و چانه زنی در بالا"،"آرامش فعال"، "گفتار درمانی"، "راهبرد توافق"، "راهبرد صبر و انتظار"، "راهبرد پذیرش" و "راهبرد کنش محدود و انتظارات محدود"، "بهبود خواهی حکومتی" و "نرمالیزاسیون" به "راهبرد مشاوره" روی آورده است. در حقیقت توصیه تئوریسین اصلاحات به اصلاح طلبان دوم خردادی چیزی جز این نیست، که از ترس مرگ راضی به خودکشی شوند