رضا مقصدی

رضا مقصدی
2021/5/30 اشکم مرا یاری نخواهد کرد، می دانم
2021/4/30 با عشق زیستن ، ضیافت از کتاب با آیینه دوباره مدارا کن
2021/4/24 اردیبهشت ِ "رشت."
2020/12/15 با خسرو گلسرخی به نمایشگاهی رفته بودم تا تماشگر ِ رقص ِ "خط" های اردشیر محصص هنرمند ارجمند
2020/10/16 صدای سرمستان، به خاطره‌ی معطر ِمحمدرضا شجریان!
2020/9/16 ما کُشته می‌شویم به یک آهِ آینه
2020/9/11 زخمی که به قامتِ قلم، بارید
2020/9/8 ما زجنس ِ نور وُپرده های منتظر ، نشسته ایم
2020/8/21 بیروت،درمیان دلم ایستاده است
2020/6/8 من از یادت نمی کاهم"  به : مهدی اخوان لنگرودی مهدی ِاز دست رفته ام !
2020/2/12 بهمن بیداد گر!
2019/12/20 هِی ...های... عاشقان !
2019/11/27 " هستی" ، نمی بخشاید وُما- باید نبخشیم
2019/10/12 هلا....حماسه ی کوبانی !
2019/9/18 برای دختر آبی
2019/9/5 غمهای شهریور
2019/5/20 بانوی سر بلند!
2019/4/22 درین کابوس/ مرا بنواز ای رنگین ترین آواز !
2019/4/7 خورشید، زنده باد
2019/3/10 فروغ ِ فرزانه
2019/1/27 سرود ِ سبز ِ"سپیده"
2019/1/11 کدامین باغ ؟ با نام تو زیبا نیست "اسماعیل " !
2018/10/24 مرضيه‌ی خاطره‌ها! "تنها صداست که می‌مانَد"
2018/10/8 به پیام آور ِ صلح :"نادیا مراد"
2018/7/8 آه...می کشم برای آب
2017/11/23 ...و اشک می‌چکد از چشم‌های آیینه
2017/3/15 هیمه هیمه ، شعله می کشیم
2017/3/10 زیباییِ زنانه ی ما، دشمنِ شماست
2016/10/10 " هستی" ، نمی بخشاید وُما- باید نبخشیم
2016/9/20 منشور ِ انتظار ِ مرا منتشر کنید
2016/9/3 غم تو چیست نگارا؟
2016/8/30 "غمهای شهریور" بازتابی کوچک ، از جنایتی بزرگ است
2016/8/28 چرا غزل ، فقط باید دستمایه ای باشد برای شعر های عاشقانه ؟
2016/8/18 عشق! مرا تا به کجا می بری؟
2016/7/25 در شعرهای"ناظمِ حکمت" شناورم
2016/6/24 "با کشورم چه رفته ست" به خاطره ی چاک چاکِ سعید سلطانپور
2016/5/12 ای آتشِ گُداخته ! ای کُرد !
2016/4/27 به خاطره ی شورانگیز بیژن ترقی
2016/4/14 میخانه ی مکدّر
2016/3/18 باز آمدنِ تو باز، دیدن دارد
2016/3/15 هیمه هیمه ، شعله می کشیم
2016/3/8 زیباییِ زنانه ی ما، دشمنِ شماست
2016/3/1 .....زیرا که از تبارِ دروغید
2016/2/23 نازنین !
2016/1/12 با یاد هما ناطق
2015/12/16 کاغذ و مداد
2015/9/7 منشور انتظار مرا منتشر کنید
2015/7/20 نغمه‌سرایِ طبیعت
2015/3/21 دو رباعی بهارانه
2015/2/12 بهمنِ بيدادگر!
2014/10/3 هلا....حماسه ی کوبانی!
2014/5/14 اينک دل من، دلی تماشايی‌ست
2014/4/27 پنجشنبه ی سیاه
2014/1/5 ميلاد" و "يک شعر خوشحال"
2013/11/15 با آینه ، یگانه وُ با آه ، همنشین
2013/11/1 ما را بشا رت می دهد یک صبح ِلبریز
2013/10/13 "هستی"، نمی بخشاید وُ ما- باید نبخشیم
2013/9/28 دو شعر از رضا مقصدی
2013/9/1 غم تو چيست نگارا، به خاطره سوزانِ حميد منتظری
2009/7/25 دريا نويد ِ سبز ِ ندا را شنيده است
1999/11/20 اینجایم وُ ریشه‌های جانم آنجاست