اصغری

2020/11/18 گزارش کنگره هجدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
2020/2/28 فراخوان به گرد هم آئی اعتراضی در برلین
2019/4/10 امیر فرشاد ابراهیمی بازیچه‌ دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی
2019/3/20 پیام نوروزی شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
2019/2/12 از 19 بهمن 49 تا بنیانگزاری حزب چپ ایران(فدائیان خلق)
2019/2/11 در سوگ از دست دادن مادر فروغ (مادر لطفی)، نمادی از مادران خاوران
2019/1/11 پیام شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به ياران فدائی!
2019/1/10 ایرج مصداقی:هوشیاری رضاپهلوی و دروغ پراکنی زم و علی جوانمردی
2018/10/16 آیا "فرشگرد"،یک جریان فاشیستی است؟
2017/9/24 امسال هم ميليون‌ها کودک و نوجوان از تحصیل باز می مانند!
2017/7/6 مجاهدین، جنگ‌طلبان آمریکا، و رژیم‌های طرفدار تجزیه ایران
2017/3/7 فرخنده باد چهل و ششمین سالگرد بنیانگذاری جنبش فدائیان خلق ایران
2017/2/21 آموزش به زبان مادری در ایران، نیازمند تداوم مبارزه سیاسی علیه تبعیض است!
2017/2/6 رفیق تقی افشانی نقده را از دست دادیم
2017/1/6 نامه مسئول روابط بین الملی جبهه متحد چپ اسپانیا در حمایت از زندانیان سیاسی
2017/1/3 نامه شهرداری مادرید به حسن روحانی در دفاع از زندانیان سیاسی ،عقیدتی
2016/12/7 سالگرد 21 آذر، 71مین سالگرد تشکیل حکومت مردمی خودمختار در آذربایجان ایران
2016/12/6 ۱۶ آذر، روز حرکت متحد دانشجوئی است!