محمدحسین یحیایی

محمدحسین یحیایی
2022/5/18 بلوای نان تکرار می شود
2022/3/31 چالش های اقتصادی رژیم
2022/3/13 فرصت سازی ترکیه، فرصت سوزی ایران
2022/3/7 جنگ فدراسیون روسیه با اوکراین و ابر های سیاه بر اقتصاد جهان
2022/2/28 میثاق ملی یا منشور گمراهی،
2022/2/18 تیرگی روابط بین آنکارا-- تهران بیشتر می شود
2022/2/8 اقتصاد ایران از انقلاب تا انقلاب
2022/1/31 فرقه دمکرات آذربایجان (پروژه آزادی ناتمام) بخش بیست و یکم
2021/12/22 بودجه امام صادقی ها در مجلس همسو
2021/12/1 فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش بیستم
2021/11/8 فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش نوزدهم
2021/10/25 نظامیان رژیم بر ویرانه های اقتصاد
2021/10/20 فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه اقتصادی ناتمام ) بخش هیجدهم
2021/10/6 روابط ایران و آذربایجان از تنش به بحران
2021/8/7 فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش هفدهم
2021/7/21 فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش شانزدهم
2021/7/2 پروژه عظیم کانال استانبول در ترکیه و سند چشم انداز 20 ساله در ایران
2021/6/27 پایان یک نمایش و آغاز پایان یک رژیم
2021/6/22 فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش پانزدهم
2021/6/11 گره خوردگی سیاست مافیا اقتصاد در ترکیه
2021/5/27 نمایش انتخابات رو به پایان است
2021/5/23 فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش چهاردهم
2021/5/15 نمایش انتخابات با بازیگران دست چندم
2021/5/10 فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش سیزدهم
2021/5/3 نمایش دیگری از رژیم با بازیگری محمد جواد ظریف و
2021/4/30 فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش دوازدهم
2021/4/17 فرقه دمکرات آذربایجان / بخش یازدهم
2021/4/4 فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش دهم
2021/3/24 فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش نهم
2021/3/10 فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش هشتم
2021/2/26 فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش هفتم
2021/2/19 فرقه دمکرات آذربایجان (پروژه آزادی ناتمام) بخش ششم
2021/2/14 ستیز با چپ ولی حالا چرا؟
2021/1/17 فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش پنجم
2021/1/3 فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش چهارم
2020/12/23 فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش سوم
2020/12/12 فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش دوم
2020/12/6 فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش نخست
2020/11/18 اقتصاد بحران زده ایران در کشاکش... ( خامنه ای در مقابل خامنه ای )
2020/11/11 پایان جنگ قره باغ، تا وقت دیگر
2020/11/2 جنگ قره باغ و کرشمه های جمهوری اسلامی
2020/10/22 ایران در رقابت با ترکیه به باکو نزدیک می شود
2020/8/27 بازخوانی بیانیه 12 شهریور
2020/8/4 تنش در جنوب قفقاز افزایش می یابد
2020/7/16 زدو خورد های مرزی ارمنستان با جمهوری آذربایجان
2020/7/2 عملیات امنیتی نظامی ایران- ترکیه در چند پرده
2020/6/20 حماسه بابک خرم دین در آذربایجان
2020/6/7 چشم انداز اقتصاد در دوران کرونا و پس از آن
2020/5/11 این بار تاراج بورس کلید خورده است
2020/4/20 جهش تولید به هر قیمت یا بازار مکاره در هر فرصت
2020/4/10 سالخوردگی یا خود شیفتگی،
2020/3/27 با ویروس کرونا روز های پر تنش و ساختار شکنی در پیش رو است
2020/3/22 طنازی خامنه ای و روحانی بر ویرانه های اقتصاد
2020/3/11 ویروس کرونا اقتصاد ایران را به کما می برد
2020/2/19 پیآمد های بحران ادلب در منطقه
2020/2/12 نشست سومین کنفرانس شورای دمکراسی خواهان ایران در چند پرده
2020/1/29 پنهانکاری رژیم، فروپاشی اقتصاد
2020/1/10 توسعه میدان عملیاتی ترکیه در مدیترانه
2019/12/11 رزم پیگیر « فرقه دمکرات آذربایجان » در دهه هشتم خود همچنان ادامه دارد ( بخش سوم )
2019/12/7 رزم پیگیر « فرقه دمکرات آذربایجان » در دهه هشتم خود همچنان ادامه دارد ( بخش دوم )
2019/12/3 رزم پیگیر « فرقه دمکرات آذربایجان » در دهه هشتم خود همچنان ادامه دارد ( بخش نخست )
2019/11/15 دوران کودتاها آغاز می شود
2019/11/5 پرت وپلاگویی های زندانی سیاسی سابق در تلویزیون من و تو
2019/10/31 روحانی حقوقدان! اندکی هم اقتصاد
2019/10/15 از چشمه صلح خون جاریست
2019/10/10 گزینش تبریز برای مدیریت گذار سازنده تر و مناسب تر است
2019/8/8 رژیم را سراسر مه گرفت
2019/7/12 نه جنگ نه تکثیر استبداد، طرد ولایت و حق تعیین سرنوشت ملل
2019/6/30 در تک و پاتک ارتجاع گسترش فقر پنهان می ماند
2019/6/25 انتخابات استانبول آغاز یک پایان
2019/6/13 فدرالیسم محمد خاتمی، واقع گرایی یا فریبکاری
2019/4/21 تروریسم، سپاه پاسداران و نمایشی دیگر
2019/4/4 پیآمد انتخابات محلی در ترکیه
2019/3/29 اندکی مکث در سال 97 و چشم انداز اقتصاد در سال 1398
2019/3/6 مبارزه زنان آذربایجان در بزرگداشت 8 مارس همچنان ادامه دارد
2019/2/9 40 سالگی انقلاب و رویکرد آن به واحد های ملی در ایران
2019/1/31 هر کنفرانس و نشستی بدون شرکت واحد های ملی دستآوردی نخواهد داشت
2019/1/6 لایحه بودجه یا عوامفریبی تکراری
2018/12/31 تحرکات جدید در منطقه و تلاش های نظامی ترکیه
2018/12/25 اقتصاد ایران گرفتار در دست انداز ولایت
2018/12/18 26 آذر جشن کتابسوزان و پرسش از روشنفکران
2018/12/5 جهان بینی فرقه دمکرات آذربایجان
2018/11/20 فریدون ابراهیمی چهره ای ماندگار در تاریخ آذربایجان
2018/8/30 چشم انداز روابط ترکیه و ایالات متحده آمریکا
2018/8/20 نظام حقوقی دریای خزر و پیچیدگی های آن
2018/7/26 اقتصاد در کما و رژیم در فناء
2018/7/5 به سوی تشکیل حکومت های محلی در ایران ( بخش دوم )
2018/6/26 انتخابات ترکیه و دوران جدید اردوغان
2018/6/12 بسوی تشکیل حکومت های محلی در ایران ( بخش نخست )
2018/4/25 روحانی در تبریز و حاشیه های آن
2018/4/13 راه برون رفت از بحران، تشکیل دولت های محلی و مشارکت همگانی در سیاست و اقتصاد
2018/4/3 راه کار های سر در گم و خشم دریاچه اورمیه
2018/3/20 بحران شدید اقتصادی و فرجام رزیم ولایت
2018/2/13 بودجه کشور در راستای ترویج خرافات
2018/1/30 جنگ با شاخه زیتون و چشم انداز آن
2018/1/24 منابع اندک مالی، شتاب تظاهرات را کند می کند
2018/1/4 خشم و خروش مردم، حیله و نیرنگ رژیم
2017/12/26 بودجه خودمانی با دولت خودمانی
2017/12/10 رویکرد جهانی جنبش 21 آذر در آذربایجان
2017/11/1 انقلاب اکتبر افق دیگری برای آینده باز کرد
2017/10/21 اساس فدرالیسم را همبستگی، صلح خواهی و تفاهم تشکیل می دهد
2017/10/11 رفراندوم استقلال بر پایه های لرزان اقتصاد
2017/8/27 همکاری نظامی- امنیتی یا گسترش تنش در منطقه
2017/8/17 کودتای 28 مرداد و ماجرای نیرو های چپ و تحول خواه
2017/7/25 فرجام رژیم با موج پر خروش سیل بیکاران
2017/7/7 راه پیمایی بزرگ عدالت در ترکیه ادامه دارد
2017/6/29 بانک مرکزی: شریک دزد و رفیق قافله
2017/6/5 سند 2030 یونسکو و خشم ولایت
2017/5/27 پایان یک نمایش دیگر و آغاز دوران اگر، مگر ها
2017/4/18 همه پرسی در ترکیه و پیآمد های آن در منطقه
2017/4/5 چشم انداز اقتصاد ایران در سال 96
2017/3/18 نگاهی به برنامه فدرالیسم در« پرگار» بی بی سی
2017/2/15 آشتی ملی و ناکامی دیگر
2017/2/4 ترامپ، سیاست های کهنه با روش های نو
2017/1/19 مردم آذربایجان، این بار گرفتار در تبعیض مالیاتی
2017/1/8 سال های ابری در اقتصاد جمهوری آذربایجان و چشم انداز آن
2016/12/26 همکاری آنکارا، تهران، مسکو تاکتیک یا استراتژی
2016/12/15 ترور، خشونت و جنگ در ترکیه و چشم انداز آن در منطقه
2016/12/7 راز های پنهان در جنبش 21 آذر
2016/10/21 گسترش جنگ های قومی و مذهبی با بازی های پیچیده و خطرناک
2016/10/4 پایه های ذهنی و فکری اردوغان، گولن و آینده ترکیه ( بخش دوم )
2016/9/6 پایه های ذهنی و فکری اردوغان، گولن و آینده ترکیه
2016/8/4 اردوغان در تنگنای گزینش
2016/7/21 کودتای نافرجام و بازی های خطرناک
2016/7/16 پیرامون کودتای نافرجام ترکیه
2016/7/4 تغییر رویکرد سیاسی در ترکیه، اختیاری یا اجباری
2016/4/29 بزرگداشت جهانی روز کارگر و نیرنگ های گوناگون ارتجاع
2016/4/20 ترکیه در دوراهی گزینش
2016/4/11 آتش بس، تا زدوخوردی دیگر در قره باغ
2016/4/3 دور نمای اقتصاد ایران در سال 1395
2016/3/10 نمایش دیگری از انتخابات و پیآمد های آن
2016/2/22 بار دیگر سخنی پیرامون روز زبان مادری
2016/2/11 نگاهی گذرا به جنبش 21 آذر( بمناسبت هفتادمین سال، بخش پنجم)
2016/1/6 نگاهی گذرا به جنبش 21 آذر( بمناسبت هفتادمین سال، بخش چهارم )
2015/12/16 نگاهی گذرا به جنبش 21 آذر
2015/12/7 نگاهی گذرا به جنبش 21 آذر
2015/12/1 نگاهی گذرا به جنبش مردمی 21 آذر
2015/11/24 نشست اوپک گازی در تهران و تلاش ایران برای برون رفت از انزوای سیاسی
2015/11/16 طنز یا اقدام سیستماتیک
2015/10/23 برون رفت از بحران اقتصادی، واقعیت یا خیال
2015/10/12 نگرانی از افزایش ترور و تنش در ترکیه
2015/10/8 نامه نگاری وزرا، هشدار و یا ترس از آینده
2015/9/22 آغاز سال تحصیلی و ضرورت آموزش به زبان مادری
2015/7/29 رویکرد جدید ترکیه در منطقه و پیآمد های آن
2015/7/20 همسویی دکترین باراک اوباما با برنامه جامع توافق مشترک
2015/7/7 نابودی دریاچه اورمیه زخمی عمیق بر پیکر آذربایجان
2015/6/20 در مزرعه ولایت سیاست و اقتصاد رشد نخواهد کرد
2015/6/11 گشایش اولین دوره بازی های اروپایی و تلاش جمهوری آذربایجان برای بهره برداری
2015/4/21 صدمین سال حوادث غم انگیز و عبرت آموز و رو در رویی با تاریخ
2015/4/6 شادی از پایان یک نمایش و نگرانی از آغاز نمایشی دیگر