جهانگیر لقایی

2020/1/14 براندازان دو گانه سوز !!
2017/12/31 بودجه سال ۹۷ بیانگر فروپاشی نظام اسلامیست
2017/2/22 چنگالهای فساد بر پیکراقتصاد ایران
2016/12/15 عزاداری و تأثیرات آن بر اقتصاد
2014/8/13 مصاحبه با جهانگیرلقایی در ارتباط با کنگره سکولار دمکراتها
2013/9/19 جهانگیر لقائی از وحشت اقتصادی میگوید
2013/7/7 کاوش - بررسی وضیت دریاچە ارومیە - جهانگیر لقایی، شهرام میری
2013/6/5 فایل صوتی/جهانگیر لقایی درباره شرکت خوددرگنگره امریکامی گوید
2013/6/4 سخنرانی جهانگیرلقایی در گنگره امریکا
2013/3/18 کاوش - نفت و دمکراسی قسمت دوم
2013/3/16 کاوش - نفت و دمکراسی قسمت اول
2013/2/5 سوء مدیریت مشکل اقتصاد ایران است نه تحریم ها(ویدئو)
2012/10/29 فایل صوتی جهانگیر لقایی در مورد بی‌کاری در میان جوانان ایران
2012/10/28 جهانگیر لقایی: ریاضت های اقتصادی اتحادیه و راه های مقابله‏
2012/10/26 جهانگیر لقائی کارشناس اقتصاد در گفتگو با سعید بهبهانی
2012/10/24 فایل صوتی پیرامون گفت‌وگوی پنهانی ایران و آمریکا
2012/9/26 جمهوری اسلامی با پول نفت چه می توانست بکند وچه کرد/فایل صوتی
2012/9/19 جهانگیر لقایی:اگر ایران مورد حمله نظامی قرار گیرد؛ مقصر
2012/5/5 سخنرانی در باره مسائل اقتصادی ایران
2012/4/26 ویدئو فیلم :«جهانگیر لقائی از اقتصاد در قرن گذشته چه میگوید»
2011/2/26 بی‌کاری در میان جوانان ایران
2010/10/31 اقتصاد ایران روی لبه‌ی تیغ
2010/10/4 گفت‌وگو درباره‌ی علل افزایش بورس بازار تهران
2010/7/14 مشکل افت فشار و کاهش بازدهی چاه‌های نفت ایران
2010/5/15 ارز حاصل از نفت و سرمایه‌گذاری نفت ایران و
2010/5/4 گفت‌وگو با جهانگیر لقایی،درباره تاریخ مختصر نفت
2010/4/1 فرار مغزها؛ پدیده‏ای جهان سومی
2010/3/3 سرسختی حکومت و خطرات زیستی انرژی هسته‌ای
2010/2/27 مصاحبه در خصوص وضعیت اقتصادی ایران
2010/1/14 بهره وری کار
2010/1/10 خصوصی سازی بدون دموکراسی؟
2009/5/8 جهانی شدن