سهراب

2020/12/18 پرستویی که حبیب اسیود را به دام جمهوری اسلامی انداخت کیست؟
2020/11/14 ایران و گرداب نظم جهانی
2020/9/30 پیمان نوین بە وقت "چشم انداز"
2020/9/2 کومەلە، رهبران تودەای و رهبری تودەها!
2020/3/9 بیماری کرونا در مصاف حاکمیت و مردم
2020/2/15 چالش #ما_سه_نفر رای نمیدیم
2020/1/30 جنون حکمرانی و چالش‌های فزاینده
2020/1/12 یک دروغ متحد کنندە
2020/1/12 نه فقط یک فاجعه انسانی، بلکه یک جنایت بزرگ!
2019/5/2 پروبلماتیک ایران
2019/3/19 آزادی سه تن از بازداشتیان محیط زیست با قرار وثیقه
2019/1/19 در بی حکمتی حکمتیستها
2018/10/3 بیانیه فعالان سیاسی و مدنی کوردستان در رابطه با انفجار موشک در کرماشان
2018/9/14 خیزش خاموش، نگاهی به اعتصاب کوردستان
2018/9/12 اعتصاب عمومی کردستان کاملا موفق از آب درآمد
2018/8/29 چرخه ی ویرانگر "شاه و شیخ"؛ یک نگاه روانشناختی
2018/6/27 نگاهی گذرا به اعتراضات تیرماه 1397 در ایران
2018/6/9 تغییر در ایران و رویكرد کوردستان: ایران دیگر
2018/1/25 رامین حسین‌پناهی به اعدام محکوم شد
2018/1/16 حالا چه کسی کرکس است؟
2018/1/15 برگزاری نخستین جلسه‌ی دادگاه "رامین حسین‌پناهی"
2018/1/11 آیا حاکمیت جمهوری اسلامی درسی از خیزش بزرگ دی ماه میگیرد؟
2017/12/26 سندروم فاشیسم و عمامەهای مقدس
2017/12/12 رامین حسین پناهی در بازداشتگاه اطلاعات سنندج هفتمین روز اعتصاب غذا را سپری میکند
2017/10/23 بیانەی مشترک حزب کومەلە کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان ایران
2017/10/16 آغاز جنگ در کرکوک با فرمان مستقیم حیدر عبادی
2017/10/16 وضعیت وخیم جسمی وریا دل انگیز
2017/10/13 عقب‌نشینی نیروهای پیشمرگه در جنوب کرکوک
2017/10/12 گزارشی پیرامون وضعیت رامین و افشین حسین پناهی