جهانشاه رشیدیان

جهانشاه رشیدیان
2020/5/30 ما و لائیسیته
2020/5/11 اپوزیسیون و همبستگی
2020/5/3 رابطه ی بین طبیعت و بشر و جهان پساکرونا
2020/4/11 تاثیرات کرونا بر اقتصاد جهانی و لزوم شورای مدیریت گذار
2020/3/24 کرونای ولایت مطلقه، نوروز، رفع تبعیض
2020/3/17 ز 29 اسفند وملی شدن صنعت نفت تا وبروس کرونا
2020/3/14 اسلام بعد از حکومت اسلامی
2020/3/10 برنامه 8 مارس
2020/3/5 Women’s Day in territory of Mullahs
2020/3/3 روز وکیل،حق دفاع و دفاع از حق حیات همه زندانیان و سربازان
2020/2/25 از ماجرای ویروس کرونا تا تبعات انتخابات
2020/2/22 نماند بر یک قرار روزگار
2020/2/18 چرا نه به انتصخابات بخش سوم
2020/2/11 تئوری توطئه و کنفرانس گوادالوپ
2020/2/4 کارنامه اپوزیسیون
2020/1/29 آیا نوزائی در اپوزیسیون یک نیاز مبرم است؟
2020/1/24 دریای کاسپین زندگی است
2020/1/21 انقلاب تنها راه حل آزادی
2020/1/14 روزهای سخت رژیم،
2020/1/7 درس های پنجم دی
2019/12/31 پنجم دی
2019/12/24 ترفند نیولیبرالیزم
2019/12/17 نکاتی در مورد دلائل قیام ابان
2019/12/10 اعلان جنگ حکومت اسلامی به مردم ایران
2019/12/3 قیام مردم از سرکوب تا دفاع مشروع
2019/11/26 جرقه بنزین
2019/11/19 جنبش ۱۴ نفر
2019/11/15 ابعاد: آینده اسلام در ایران پسا حکومت اسلامی
2019/11/12 اپوزیسیون و جنبش های داخل کشور
2019/11/5 نام های جعلی جبهه رژیم
2019/10/29 فلسفه در دوره روشنگری
2019/10/22 چهار همایش
2019/10/18 La Fausse Opposition
2019/10/15 نه به آموزش به زبان محلی
2019/10/13 هستی با یا بدون خدا ۳
2019/10/8 هستی با یا بدون خدا ۲
2019/10/8 نقدی بر فدرالیسم و آموزش زبان مادری
2019/10/1 شورای نامتقارن دوران گذار
2019/10/1 طیف چپ
2019/9/30 Ce que doit faire l’opposition iranienne en cas de guerre
2019/9/24 طیف چپ
2019/9/23 هستی با یا بدون خدا!
2019/9/17 نگاهی به ماکیاول، روسو، هابز
2019/9/14 Le deuil des chiites ou Muharram
2019/9/10 راز گشائی محرم
2019/9/4 چپ سنتی بخش دوم گفتاری از جهانشاه رشیدیان
2019/9/2 Toute Résistance est légitime
2019/8/27 چپ سنتی
2019/8/20 تحول جوامع بسمت دموکراسی گفتاری از حسن شریعتمداری و جهانشاه رشیدیان
2019/8/13 وظایف ناگفته فعالان سیاسی
2019/8/6 سنت و سنت گرائی
2019/8/6 سه اپوزیسیون متضاد
2019/8/2 رمز پیروزی
2019/7/30 لائیسیته نیاز ایران درحال تحول است بخش دوم
2019/7/26 Le disciurs de l'islam politque
2019/7/16 چرا اروپا از حکومت اسلامی حمایت می کند؟ با نگاه جهانشاه رشیدیان
2019/7/15 بیانیه ۱۴ فعال داخلی
2019/7/9 بیانیه ۱۴ کنشگر سیاسی برای گذار از رژیم
2019/7/9 بیانیه ۱۴ فعال سیاسی در ایران
2019/7/5 نفر+ 600 نفر.چه باید کرد
2019/7/3 تاریخ تحول و رشد دموکراسی در جهان
2019/7/2 Massacre des prisonniers politiques en Iran
2019/6/28 پشتیبانی از بیانیۀ 14 نفر به چه منظور
2019/6/25 اندر وصف صلح طلبی
2019/6/25 مبدای هستی، بخش دوم
2019/6/18 Non Mahram
2019/6/18 مبدای هستی
2019/6/11 ابعاد: مسیر ناکجا آباد
2019/6/11 تاریخ تحول و رشد دموکراسی
2019/6/4 روشنفکری و روشنفکران ما
2019/6/2 اپوزیسیون در خلاء (2)
2019/5/28 Islam Politique
2019/5/28 تاریخ تحول و رشد دموکراسی
2019/5/22 روشنفکری و روشنفکران ما
2019/5/20 اپوزیسیون در خلاء 1
2019/5/14 روشنفکری و وظیفه روشنفکران
2019/5/12 ابعاد: ۴ نیروی اصلی در فیزیک
2019/5/7 ویژه برنامه روز کارگر
2019/5/7 سپاه یک نیروی تروریستی میباشد
2019/5/5 کمبودهای زبان فارسی
2019/5/3 روز کارگر
2019/4/29 گناه زن بودن در ایران
2019/4/21 برنامه ای از جهانشاه رشیدیان: کمبودهای زبان فارسی
2019/4/20 چه باید کرد
2019/4/16 رابطه جامعه شناسی و اقتصاد
2019/4/16 رهبری مدرن چیست؟
2019/4/11 پدیده سروش، فراز او نسبت به خمینی
2019/4/9 جایگاه اپوزیسیون
2019/4/2 شکنجه
2019/4/1 روند دوران رنسانس
2019/3/26 سنت گرائی
2019/3/20 ابعاد: اولویت (های) اپوزیسیون ما
2019/3/19 ایران چهل سال بعد از انقلاب اسلامی با نگاه جهانشاه رشیدیان
2019/3/16 وضعیت رژیم، آرایش اپوزیسیون و شرایط جهانی
2019/3/12 از ارسطو تا عصر رنسانس
2019/3/8 ۸ مارس و زن در ایران
2019/3/5 رهبری اشتراکی
2019/2/26 نظام سیاسی ایران آینده
2019/2/24 ابعاد برنامه ای از جهانشاه رشیدیان: بحث مقدمه قانون
2019/2/21 قانون» دشمن حقوق بشر در ایران
2019/2/19 Iran sous l'islam politique
2019/2/19 ارنامه سیاه حکومت اسلامی و راه حل نجات
2019/2/16 ابعاد: فیزیک نجومی
2019/2/14 «قانون» دشمن حقوق بشر در ایران: بخش دوم
2019/2/12 نگاهی به چهلمین سال انقلاب
2019/2/12 فلسفه سیاسی ارسطو بروایت حسن شریعتمداری و جهانشاه رشیدیان
2019/2/2 «قانون» دشمن حقوق بشر در ایران: بخش نخست
2019/1/29 کارنامه سیاه حکومت اسلامی و راه حل نجات
2019/1/22 کارنامه سیاه چهل ساله جمهوری اسلامی
2019/1/15 فلسفه سیاسی افلاطون
2019/1/8 حقوق بشر در ایران
2019/1/1 لیبرالیسم
2018/12/25 بحران بهداشتی و آموزشی
2018/12/21 فدرالیسم، عدم تمرکز مرکزی، تمرکز مرکزی
2018/12/14 فلسفه فقه در اسلام
2018/12/7 تاریخ دموکراسی در جمهوری رم باستان
2018/11/2 تاریخ دموکراسی
2018/10/26 ایه ها و زمینه های روشنفکر و روشنفکری در ایران با حضور جهانش
2018/10/19 پایه ها و زمینه های روشنفکر و روشنفکری در ایران با حضور جهان
2018/10/5 دمکراسی، جمهوری ۲، حسن شریعتمداری و جهانشاه رشیدیان
2018/9/26 گفتگو با حسین لاجوردی ۱، ترامپ و روحانی در شوری ملل، کشتار ا
2018/9/11 جنایات رژیم علیه کردستان و تحریم نوامبر
2018/9/7 دمکراسی، حسن شریعتمداری و جهانشاه رشیدیان قسمت 1
2018/9/5 تحریم ایران یا رژیم اسلامی؟
2018/8/31 کاسپین زیر ذره بین
2018/8/29 ائتلاف اوپوزیسیون
2018/8/28 بدیل اسلامی
2018/8/17 عهدنامه کاسپین
2018/7/31 Génocide de 1988 en Iran
2018/7/24 وپوزیسیون جمهوری خواه در مرحله گذار
2018/7/9 وظایف اپوزیسیون خارج از کشور
2018/7/3 جنبش اعتراضی ایران و آلترنانیو رژیم
2018/6/26 از هیتلر تا خمینی
2018/6/22 سه شرط ضروری برای ایران آینده
2018/6/21 پسابرجام و غیراتمی شدن شبه جزیرۀ کره
2018/6/12 فدرالیسم ، عدم تمرکز و
2018/6/6 Islamisme
2018/5/29 فوبیای ضد خارجی بخشی از اوپوزیسیون
2018/5/22 لائیسیته ۳
2018/5/14 نمایشگاه کتاب بدون سانسور و سایۀ رژیم
2018/4/30 جهل مقدس در برابر #هویت ملی
2018/4/16 ابعاد برنامه ای از جهانشاه رشیدیان 6
2018/4/10 گزینۀ حکومتی جمهوری یا شورائی
2018/4/6 ابعاد برنامه ۵ جهانشاه رشیدیان، لایسیته
2018/4/4 ابعاد برنامه ای از جهانشاه رشیدیان (بخش چهارم
2018/4/3 نوع حکومت در ایران آزاد
2018/3/20 Nowruz Wins
2018/3/7 Oui à la journée des femmes, non au foulard islamique
2018/3/6 Frauentag kämpft gegen das Kopftuch im Iran
2018/3/6 Women's Day or Pioneers of a new Iran