حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

2021/10/16 گفتگو پیرامون برنامه سیاسی پیشنهادی به کنگره دوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
2021/9/2 برنامه تالار اندیشه: چالشهای اقتصادی دولت آقای رئیسی
2021/8/21 تالار اندبشه در زوم
2021/8/17 برنامه تالار اندیشه
2021/7/28 درباره خیزش خوزستان
2021/7/15 خاموشی‌های پی در پی، دشواری‌ تازه مردم ،تقصیر مردم چیست و مقصر وضع کیست؟
2021/4/19 یاد مادر گلچوبیان، از مادران خاوران، گرامی باد!
2021/4/11 بمناسبت چهل وششمین سالگرد ترور بیژن جزنی و یاران
2021/3/31 " آغاز چهارمین سال حیات حزب چپ ایران (فداییان خلق)
2020/7/14 «قرارداد» ۲۵ ساله با چین غیر شفاف، مغایر منافع ملی و مردود و محکوم است!
2019/9/24 از حق تحصيل به زبان مادری دفاع كنيم!
2019/9/6 یاد رفیق مسعود خلیل علافی گرامی باد!
2019/6/8 سند پيشنهادی به کنگره: راستاهای عمومی برنامه حزب چپ ايران (فدائيان خلق)
2019/6/8 سند سیاسی پیشنهادی به نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
2019/2/20 تلاش برای تحقق آموزش به زبان مادری، مبارزه برای آزادی است!
2018/5/9 سیاست های جنگ طلبانه را محکوم می کنیم!
2018/4/22 به خانواده های جانباختگان راه آزادی، به مادران خاوران و به زندانیان سیاسی
2018/4/20 به پيشواز اول ماه مه، روز جهانی کارگران!
2018/4/18 پیام کنگره بنیانگذاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به رنج ديدگان از تبعیض مضاعف و تمرکزگرایی!
2018/4/16 بحران سوریه راه حل نظامی ندارد!
2018/4/14 گزارش کوتاه کنگره مشترک برای بنیانگذاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)