فرهنگ قاسمی

2021/2/25 آغوشت را باز کن!
2021/2/23 راز ماندگاری نظام تا بحال چه بوده است؟
2021/2/19 همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران: بخش هجدهم
2021/2/19 نگاهی دیگر به واقعه سیاهکل و جنبش فدائی: امیر ممبینی
2021/2/19 نگاه انتقادی به پیمان نوین
2021/2/16 به یاد امیرهوشنگ کشاورز صدر
2021/2/16 علل و ریشه های انقلاب ۵۷
2021/2/16 همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران: بخش هفدهم
2021/2/16 در روان پژوهی: اعتماد و روان ما
2021/2/12 همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران: بخش شانزدهم
2021/2/10 جنبه تقاضای ادامه فشار مالی حداکثری توسط دولت بایدن
2021/2/10 از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: قسمت شصت و دو
2021/2/7 مفهوم عمیق آزادی
2021/2/5 همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران: بخش پانزدهم
2021/2/4 علل و ریشه های انقلاب بهمن ۵۷ چه بود؟
2021/2/3 در آستانه پنجاهمین سالروز بنیانگذاری جنبش فدائی
2021/2/1 کانون سخن: همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران
2021/2/1 صدای سخن عشق (حافظ): بخش بیست و نه
2021/2/1 آیا عقب گرد راست افراطی در امریکا با عقب نشینی در اروپا و ایران همراه میشود؟
2021/1/29 بسوی همسازی ملی جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران: بخش دوم
2021/1/29 تحقق آزادی وسرفرازی تنها با همبستگی امکان پذیر است
2021/1/29 در باره کرونا، واکسن های تولید شده و دخالت بی مورد خامنه ای
2021/1/26 جامعه شناسی در ایران و جهان: جامعه شناسی دین
2021/1/26 بینش نو: جمهوریت
2021/1/26 گذری به زندگی احمد کسروی: بخش سیزدهم
2021/1/26 فرجام برجام، دولت نظامی
2021/1/25 فرجام برجام، دولت نظامی
2021/1/23 بسوی همسازی ملی جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران: بخش نخست
2021/1/23 روانشناختی و شکل گیری و کاربرد لطیفه و طنز و هجو
2021/1/21 ویژه برنامه در باره انتظارات ما از هنرمندان ـ بیژن میثمی
2021/1/20 عبدالکریم سروش مدافع خشونت مقدس
2021/1/20 رویکرد فرانسه، المان و تیم بایدن در مورد برجام
2021/1/20 همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران: بخش دوازدهم
2021/1/14 بینش نو: بخش نخست مسئولیت شهروندی
2021/1/14 چرا نه به فدرالیسم و آری به عدم تمرکز؟
2021/1/14 نگاه سیاسی و زیر بنای ارزشهای انسانی
2021/1/14 برنامه ویژه در باره بیانیه توضیحی اتحاد جمهوری خواهان ـ امیر ممبینی
2021/1/12 مسائل گذار: میز‌گرد جمهوری خواهان دمکرات ایرانی
2021/1/10 همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران: بخش یازدهم
2021/1/7 از بدو استقرار استبداد مذهبی، جبهه ملی در برون و درون کشور همواره انتخابات را تحریم کرده
2021/1/6 تئوری های خشونت مقدس مصباح یزدی را چگونه می شود توضیح داد؟
2021/1/6 مناظره بین فواد پاشایی و حمید آصفی (بخش سوم)
2021/1/3 همجنس خواهی در ایران امروز
2021/1/1 همسازی ملی؛ فصل جدیدی در جریان جمهوری‌خواهی
2021/1/1 جنایت های استبداد مذهبی در دویست سال گذشته ایران کم سابقه بوده
2020/12/31 نقش جمهوری اسلامی ‌‌و ترکیه در منازعه قره باغ
2020/12/23 مناظره بین فواد پاشایی و حمید آصفی (بخش دوم)
2020/12/23 نرمش قهرمانانه یا تسلیم برای حفظ جمهوری اسلامی؟
2020/12/21 برده داری در اسلام یک اصل است
2020/12/19 همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران: بخش هشتم
2020/12/19 ترور محسن فخری زاده و اهداف پشت آن
2020/12/16 از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: قسمت شصتم
2020/12/16 گذری به زندگی احمد کسروی: بخش دهم
2020/12/15 اصلاح ناپذیری یا اصلاح پذیری جمهوری اسلامی
2020/12/11 نسل چهارم حقوق بشر؟
2020/12/11 آغاز جنگ قدرت میان جناح ها پیش از مرگ علی خامنه ای
2020/12/11 وضع جامعه شناسی آکادمیک در ایران
2020/12/10 مصوبه مجلس، کودتای دستگاه اداری ولی فقیه علیه سیاست برجامی دولت است؟
2020/12/8 مناظره بین فواد پاشایی و حمید آصفی
2020/12/8 همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران: بخش هفتم
2020/12/7 به یاد مبارز نهضت ملی ایران دکتر محمد ملکی
2020/12/5 نگاهی از زاویه دیگر فخری زاده و محمد ملکی
2020/12/2 جمع بندی فعالیت های حقوق بشری سال ۲۰۲۰ و تاثیرات آن
2020/12/2 بیانیه اعلام موجودیت شبکه مردان علیه خشونت ناموسی
2020/12/2 تجربه آموزش روانکاوان در ایران عزیز
2020/11/30 گذری به زندگی احمد کسروی: بخش نهم
2020/11/28 صدای سخن عشق (حافظ): بخش بیست و هفت
2020/11/27 از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: قسمت پنجاه و نه
2020/11/27 سالگرد جانباختن پروانه و داریوش فروهر و چرایی قتل های زنجیره ای
2020/11/26 همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران: بخش پنجم
2020/11/26 سیاست ایران، بایدن، جمهوری اسلامی، مذاکره، سیاست تحول طلبان
2020/11/26 آیا در دولت آینده آمریکا و جمهوری اسلامی اراده سیاسی برای توافق وجود خواهد داشت؟
2020/11/23 جامعه شناسی در ایران و جهان: دیدگاه کلود لوی استروس
2020/11/22 نیک آهنگ کوثر، نگاهی به وضعيت آب در ايران
2020/11/22 کمبودهای تعریف توسعه پایدار سازمان ملل
2020/11/19 جنگ و خشونت درخاورمیانه بس است
2020/11/19 تلاش خامنه ای برای دستیابی به جنگ افزار اتمی آیا برای حفظ جان مردم است یا جان خود؟
2020/11/19 پروژه ناتمام جمهوری خواهی به مناسبت گرامی داشت دکتر حسین فاطمی
2020/11/17 همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران: بخش چهار
2020/11/17 بایدن، جمهوری اسلامی، سیاست جمهوری‌خواهان لائیک و‌ دمکرات
2020/11/13 بایدن و مشکلات جهانی
2020/11/13 امید سردمداران نظام اسلامی به پیروزی یک کاتولیک در انتخابات امریکا
2020/11/11 "قتل های ناموسی در ایران"
2020/11/11 ائتلاف لیبرال دمکراتیک و دولت گذار در ایران
2020/11/11 از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: قسمت پنجاه و هشت
2020/11/10 همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران: بخش سوم
2020/11/9 فلسفه آزادی نزد توکویل
2020/11/8 در روان پژوهی: الزامات آموزش یک روانکاو
2020/11/8 صدای سخن عشق (حافظ): بخش بیست و شش
2020/11/6 اعطای جایزه حقوق بشر به دو دانشجو
2020/11/6 نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری امریکا
2020/11/5 انتخابات آمریکا و تاثیر آن برجامعه آمریکا، مناسبات با ایران و جامعه بین المللی
2020/11/5 مسائل گذار: تحلیل از بحران های مختلف حاکمیت
2020/11/3 همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران: بخش دوم
2020/11/3 گذری به زندگی احمد کسروی: بخش هفتم
2020/11/1 آیا ما در خارج از کشور باید به هموطنان داخل یاری دهیم یا قدرتهای بیگانه
2020/11/1 تناقضات درونی حاکمیت سیاسی
2020/10/30 برنامه ویژه در‌مورد آسیب شناسی جمهوری خواهان ایران
2020/10/30 آیا ما در خارج از کشور باید به هموطنان داخل یاری دهیم یا قدرتهای بیگانه
2020/10/29 همسازی ملی جمهوری خواهان لائیک ایران: بخش نخست
2020/10/28 عباس معیری، انتخابات امریکا، مکرون و اسلامیست های افراطی
2020/10/28 پس از یک سال، بررسی اعتراضات آبان ماه ۹۸
2020/10/27 تروریسم اسلامی در فرانسه علیه لایسیته
2020/10/27 برنامه ویژه در‌مورد توسعه پایدار و ‌توسعه: بخش دوم
2020/10/27 فقط منافع ملی و منافع مردم ایران
2020/10/23 برنامه ویژه در‌مورد توسعه پایدار و ‌توسعه: بخش نخست
2020/10/23 از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: قسمت پنجاه و هفت
2020/10/23 تقدیم به آموزگاری که برای آزادی اندیشه و بیان جان باخت
2020/10/21 برد یا باخت ترامپ چه نتایجی برای ایران خواهد داشت
2020/10/21 اول آبان سالروز بنیانگذاری جبهه ملی
2020/10/21 تقدیم به آموزگاری که برای آزادی اندیشه و بیان جان باخت
2020/10/19 آیا انحطاط اقتصادی و فقر به گذار به دموکراسی منجر می شود؟
2020/10/19 گذری به زندگی احمد کسروی: بخش ششم
2020/10/18 جامعه مدنی و دشمنانش
2020/10/18 انسان به کجا میرود؟
2020/10/15 چرا گهگاه مبارزه با بدحجابی مطرح و تکرار میشود؟
2020/10/14 شجریان چگونه توانست به هنرمندی ملی و مردمی تبدیل شود؟
2020/10/14 پاندمی، طبیعت انسان، از توماس هوبس تا ژان زیگلر
2020/10/14 ضرورت شکل‌گیری شورای رهبری ملی برای گذار به دمکراسی
2020/10/14 "تنوع عقیدتی روحانیون شیعه در انقلاب مشروطیت"
2020/10/9 جنگ قره‌باغ و روز جهانی مبارزه با حکم اعدام
2020/10/8 اگر به آموزه های ژاک لاکان علاقمند هستید
2020/10/7 درگیری آذربایجان (آران) با ارمنستان در قره باغ
2020/10/7 جنگ علی‌اف در این شرایط وضع منطقه را پیچده تر نمی سازد؟
2020/10/6 گذار به دمکراسی و‌ جمهوری
2020/10/6 صدای سخن عشق (حافظ): بخش بیست و پنج
2020/10/5 گذری به زندگی احمد کسروی: بخش پنجم
2020/10/3 چگونگی نگاه روانکاو
2020/10/2 “پیمان نوین رضا پهلوی” موافق؟مخالف؟
2020/10/1 شرایط سیاسی ایران ‌‌و طرح سامانه ششم برای عبور از بحران و توسعه آینده ایران
2020/9/30 موضع گیری امام در مورد آغاز، ادامه جنگ و نوشیدن جام زهر درست بود؟
2020/9/30 راه کارهای گذار از جمهوری اسلامی به دمکراسی کدامند؟
2020/9/28 از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: قسمت پنجاه و شش
2020/9/26 نقش رسانه‌ها در برقراری سلامت روان جامعه
2020/9/24 ۷۵ سال سازمان ملل و خطر جنگ سرد
2020/9/24 میکانیسم ماشه، نقش مثبت سازمان ملل و نگاه منفی ما به این سازمان
2020/9/24 خواب آشفته سردمداران نظام از قیام مردم
2020/9/23 نگاه روانکاو: تفاوت سنت و مذهب
2020/9/23 تئوری‌ گذار ‌و انواع مختلف گذار
2020/9/20 تظاهرات اعتراضی در پاریس به اعدام جنایتکارانه نوید افکاری