فرهنگ قاسمی

2020/7/6 از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: قسمت پنجاه و یک
2020/7/6 خاطراتی از جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور: بخش ششم
2020/7/3 جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران: “جبهه ملی ایران” بخش اول
2020/7/2 آموزش از راه دور، پیشرفت ها و مشکلات آن در ایران و جهان
2020/7/2 استراتژی سیاسی توسعه پایدار فرهنگ محور و اقلیم نگر “چرا پایدار”
2020/7/2 صدای شکست رژیم از داخل ِ داخل رژیم
2020/7/1 آموزش از راه دور، پیشرفت ها و مشکلات آن در ایران و جهان
2020/6/30 نمونه ای از مراجعین روانکاوان، پدری که نیست
2020/6/29 صدای سخن عشق (حافظ): بخش بیست و یکم
2020/6/29 خاطراتی از جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور: بخش پنجم
2020/6/26 جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران: سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر و خط سوم
2020/6/26 جباران مردم کرد را نکشید
2020/6/26 قاضی منصوری به چه سرنوشتی دچار شد؟
2020/6/24 لازمه پايان دادن به قتل های ناموسی وخشونت علیه زنان تغییر ساختار سياسی و قوانین کشور است
2020/6/24 استراتژی سیاسی توسعه پایدار فرهنگ محور و اقلیم نگر "چرا توسعه"
2020/6/24 فراز و نشیب نهضت ملی ایران: بخش پنجم
2020/6/24 در روان پژوهی: نمونه ای از مراجعین روانکاوان
2020/6/24 خاطراتی از جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور: بخش چهارم
2020/6/22 در گذر زمان: وقایع آبان
2020/6/18 جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران: گرایشهای سکولار دموکرات
2020/6/18 اوج گیری دوباره کرونا، تشدید بحران اقتصادی احتمال ایجاد جنبش های اعتراضی
2020/6/18 جهانی شدن ِ «پروتکسیونیسم»
2020/6/17 استراتژی سیاسی توسعه پایدار فرهنگ محور و اقلیم نگر
2020/6/16 جامعه شناسی در ایران و جهان: استقلال جامعه شناسی اگوست کنت (۳)
2020/6/15 خاطراتی از جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور: بخش سوم
2020/6/15 آیا ساختار ناخودآگاه بر مبنای اختلاف فرهنگی تغییر می کند؟
2020/6/13 از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: قسمت چهل و نه
2020/6/13 فرار و ناپدید شدن چپاولگران نظام
2020/6/11 کجا هستیم و کجا باید باشیم؟
2020/6/10 فروپاشی اخلاقی و اجتماعی توسط جمهوری اسلامی و راه کارهای مقابله با آن
2020/6/10 رومینا اشرفی قربانی اسلام و انحطاط اخلاقی
2020/6/9 کانون سخن: خسرو قدیری, آسیب شناسی جنبش جنگل
2020/6/8 کشته شدن یک سیاه پوست و ایز گم کردن خامنه ای
2020/6/8 سخنی در مورد مراجعین حوزه روان در ایران امروز(۱)
2020/6/7 از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: قسمت چهل و هشت
2020/6/5 جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران: سازمان مجاهدین خلق
2020/6/4 صدای سخن عشق (حافظ): بخش بیستم
2020/6/3 چرا ما خواهان سکولاریزم “جدائی دین از حکومت” هستیم
2020/6/2 برده‌داری در قرن بیست و یکم
2020/6/2 ناموس چیست؟
2020/6/2 جامعه شناسی در ایران و جهان: جامعه شناسی و مونتسکیو (۲)
2020/6/2 خاطراتی از جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور: بخش دوم
2020/5/30 از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: قسمت چهل و هفت
2020/5/29 جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران: سازمان مجاهدین خلق
2020/5/28 تمرکز زدایی در خدمت ‍پیشرفت و دموکراسی است یا در خدمت تجزیه کشور
2020/5/28 جمهوری اسلامی در برابر بنیادهای بین المللی
2020/5/27 جنگ فرقه های شیعه و دروغ آنها
2020/5/26 ارزشهای امروزین جامعه ایرانی
2020/5/26 فراز و نشیب نهضت ملی ایران: بخش سوم
2020/5/25 نکته هایی در مورد مشاوره در روانشناختی
2020/5/23 جامعه شناسی در ایران و جهان: سرآغاز جامعه شناسی (۱)
2020/5/23 افشاگری محمد نوری زاد از زندان های اطلاعات مشهد و اوین تهران
2020/5/22 چرا در جهان امروز کرونا می تواند نقش بازی کند؟
2020/5/21 مصدق؛ نهضت ناپایان یافته
2020/5/20 بررسی امکان محاکمه جمهوری اسلامی در دادگاه های بین المللی
2020/5/20 کانون سخن: بخش نخست
2020/5/19 ازدواج دختران خردسال یک جنایت اسلامی
2020/5/19 از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: قسمت چهل و پنج
2020/5/19 روانشناختی بین رشته ای
2020/5/15 خاطراتی از جنبش دانشجويان ايرانی در خارج از كشور: بخش نخست
2020/5/15 تعریف از صلح امام حسن یا نوشیدن جام زهر
2020/5/14 در بحران کرونا تنش بین ایران و آمریکا به کدام سمت میرود؟
2020/5/14 انسانیت و ایرانیت: تدابیر تازه در خاورمیانه
2020/5/8 نگاهی به مصاحبه های اردشیر زاهدی و جواد ظریف
2020/5/8 انتقاد به شاهزاده رضا پهلوی
2020/5/7 انسانیت و ایرانیت
2020/5/7 چگونه می شود برای آزادی زندانیان سیاسی، مبارزه ای مشترک را سازمان داد
2020/5/6 تعریف مردم سالاری برای امروز ایران عزیز
2020/5/5 فراز و نشیب نهضت ملی ایران: بخش دوم
2020/5/4 حضرت علی تجلی خرافه پرستی
2020/5/4 از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: قسمت چهل و سه
2020/5/1 روز جهانی کارگر بر زحمتکشان ایران مبارک
2020/5/1 در روان پژوهی : روان ما پیش و پس از کرونا ویروس
2020/4/30 فراز و نشیب نهضت ملی ایران
2020/4/30 میزگرد جمهوری خواهی: دولت و اتحادیه کارفرمایان بر علیه کارگران ایران
2020/4/30 انسانیت و ایرانیت
2020/4/24 چرا جمهوری اسلامی در پی درگیری با امریکاست؟
2020/4/20 نگاه روانکاو: بحران کرونا و ساختار زبان
2020/4/19 ۱۰ خرافه اسلامی کدام است
2020/4/19 از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: قسمت چهل و یک
2020/4/19 نقش روانپژوهان در جامعه بحران
2020/4/15 درباره چرایی مناسبات نامتوازن جمهوری اسلامی با چین و روسیه و عدم مناسبات با امریکا
2020/4/15 جن در قرآن یا ضدیت با عقل
2020/4/15 صدای سخن عشق (حافظ): بخش هجدهم
2020/4/12 از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!: قسمت چهلم
2020/4/10 امام زمان کیست؟
2020/4/9 در روان پژوهی: میدانهای روان پژوهی
2020/4/9 آیا آخوند ها در ایران در پیروی از نئولیبرالیسم به نسل کشی مردم دست زده اند؟
2020/4/8 چرا حاکمیت در این شرایط بحرانی، زندانیان سیاسی را آزاد نمی کند؟
2020/4/6 کرونا ویروس و جامعه مدنی
2020/4/4 قهرمانان ملی
2020/4/4 شورش در زندانها در زمان کرونا
2020/4/2 کشف واکسن کرونا توسط علی خامنه ای!
2020/4/2 پرستاران گرامی دستتان درد نکند
2020/4/1 سه دیدگاه درباره تحریم ها در میان ایرانیان
2020/4/1 مراسم سیزده بدر ۱۳۹۸ در پاریس
2020/3/31 سپاس از کادر درمانی
2020/3/31 کرونا در ایران, دو میلیون و ۶۰۰ هزار شغل در معرض خطر!
2020/3/31 رابطه سنت و خرافات
2020/3/27 «دانشگاه المصطفی» شبکه تبلیغاتی و تروریستی در جهان
2020/3/27 خطر! ویروس کرونا برای جامعه ایران
2020/3/26 سیاست خارجی در شرایط ابر بحران کرونا
2020/3/24 نوروز پیروز
2020/3/23 محدودیت بهائیان ایران برای دریافت کارت ملی
2020/3/22 یک روانکاو لاکانی چگونه کار می کند
2020/3/20 رشد کرونا نتیجه بی لیاقتی و تبهکاری آیت الله ها
2020/3/19 چگونه می شود با یک مبارزه ملی و همگانی، بر ابر بحران کرونا غلبه کرد
2020/3/17 تاثیر کرونا در رابطه خرافات و علم در جامعه مدنی
2020/3/17 شیعه گری یعنی سقوط اخلاق در جامعه
2020/3/12 اسلام، دین تبعیض و ضد حقوق بشر
2020/3/12 نقش و جایگاه زنان در جنبش مطالباتی و دمکراتیک ایران
2020/3/7 درد عشقی کشیده‌ام که مپرس
2020/3/7 کرونا، بی توجهی مسئولان و همبستگی ملی
2020/3/5 نقش جامعه مدنی در رهبری مبارزه با کرونا و جهل حاکم
2020/3/3 یک فکر! یک نظر!: بودجه و تحریم اقتصادی
2020/3/3 نگاه روانکاو: باز هم رای گیری و نه انتخابات
2020/3/2 جمهوری اسلامی از ترور هواپیما تا بیماری کرونا
2020/3/2 عدم کارایی فتوای شرعی در تحریم انتخابات
2020/2/27 ارزیابی انتخابات، بی مسئولیتی حکومت در مدیریت کرونا و نقش جامعه مدنی
2020/2/26 از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم!
2020/2/26 سخنرانی بهزاد کشاورزی: «رضاشاه و روحانیت شیعه»
2020/2/23 لیست مشکلات بنیادی جمهوری اسلامی ایران
2020/2/21 پیروزی آزادی بر استبداد
2020/2/21 رای "نه" مردم به انتخابات فرمایشی و گسترش اعتراضات مردمی بر علیه استبداد
2020/2/19 از آنچه دیده ایم، شنیدیم و خوانده ایم: آی آدمها
2020/2/18 برگزاری انتخابات فرمایشی بدون حضور مردم
2020/2/18 صدای سخن عشق (حافظ): بخش شانزدهم
2020/2/14 تاکتیک های اپوزیسیون برای عدم شرکت مردم در انتخابات غیر آزاد و فرمایشی مجلس
2020/2/12 نمایش تکراری و مسخره "انتخابات" مجلس شورای اسلامی
2020/2/10 با هم گفتگو کنیم: ایرانیان گرامی شما چه نوع زندگی ای میخواهید؟
2020/2/8 نگاه روانکاو: سرزمین فرهنگی ایران ۷
2020/2/6 سکوت سنگین مردم، روز برگزاری انتخاب!
2020/2/6 چگونگی حمایت جوامع ایرانی خارج کشور از مبارزات مردم ایران
2020/2/4 رای نمیدهم و اعتراض میکنم!
2020/2/3 سروش و محمود دولت آبادی مبلغ توهم!
2020/2/3 کشتار آبان ماه را فراموش نکنیم!
2020/1/30 آیا سقوط هواپیمای اوکراین عمدی بوده؟
2020/1/29 چرا در انتخابات مجلس شرکت نمی کنیم!
2020/1/29 بخش پرسش و پاسخ مناظره‌ میان چند کنشگر جوان از طیف جمهوری‌خواهان و طرفداران پادشاهی
2020/1/26 مناظره‌ای میان چند کنشگر جوان از طیف جمهوری‌خواهان و طرفداران پادشاهی