طنز

یاددان چیخارتمایین بونو دا یازاق،
ساتیر ساتسین روسیه یه یا چینه،
ساتسین بیزیم حتتا تومانیمیزی،
نه وئرسه لر، هئچ باخماسین رنگینه!
فراموش نشه اینم بنویسم
می خواد به روسیه بفروشه و یا به چین
حتی تومبان ما را هم بفروشه
به جاش هر چی دادند به رنگش هم محل نذاره
ما برادران بسیجی عضو جامعه مالشگران با ابراز تاسف از ترورهای اخیر، با آن که با توجه به شرایط فعلی مملکت دیگرعقلی برای ما باقی نمانده است، باز هم سعی کردیم که ته مانده عقل‌های خود را روی هم گذاشته و پیشنهاداتی برای پیشگیری از
ظاهراً اکنون در خیابان های تهران دو نوع لباس شخصی داریم لباس شخصی های بسیجی و لباس شخصی های اسرائیلی، لطفاً این دوتا را باهم اشتباه نگیرید. البته احتمالاً روسای این دو گروه با هم دوستی دیرینه دارند. ..
گرچه عنوان این مطلب طنز آمیز است ولی این نوشته برخلاف مطالب قبلی من طنز نیست.  نخست وزیر سابق ایتالیا چند سال قبل در مصاحبه ای گفت انتخابات آمریکا روی همه کشورهای دنیا کم و بیش اثر می گذارد ولی متاسفانه فقط مردم آمریکا حق دارند رای بدهند. ما ایرانیان گفته های او را عمیقاً درک می کنیم.  برای این که تاوان انتخاباتی را که نیم قرن پیش در آمریکا برگزار شد داریم می پردازیم و اکنون با رئیس جمهوری از همان حزب روبرو هستیم که معاون کسی بوده است که با آن که تحریم‌های سنگینی را بر ایران اعمال کرد
شب جمعه پس از دعای کمیل با برادران طبق معمول جلسات هفتگی را شروع کردیم قرار بود که در این جلسه درباره عمق استراتژیک  جمهوری اسلامی  صحبت کنیم، یکی از برادران که متأسفانه اخیراً با نظام کمی زاویه پیدا کرده است، گفت بحث عمق استراتژیک، بحث سنگینی است و ممکن است همه ما باد فتق بگیریم،