طنز

ولی فُقیّه یا بنی اُمیّه - کنفرانس درس ۸ !!! - ویدئو

طنز جالب یک دانش آموز کلاس ششم در رابطه با ریا‌کاری خامنه‌ای
طنز دیدنی اجرا شده توسط یک دانش‌ آموز کلاس ششمی نظام آموزشی ولی فقیه را چالش کشیده است.
وی با انتشار این ویدئو طنز، بیننده را با خود همراه کرده و آنچه که بر سر دانش آموزان در مدارس می‌آید را به‌خوبی نمایان می‌کند.
انتشار از: 
یاددان چیخارتمایین بونو دا یازاق،
ساتیر ساتسین روسیه یه یا چینه،
ساتسین بیزیم حتتا تومانیمیزی،
نه وئرسه لر، هئچ باخماسین رنگینه!
فراموش نشه اینم بنویسم
می خواد به روسیه بفروشه و یا به چین
حتی تومبان ما را هم بفروشه
به جاش هر چی دادند به رنگش هم محل نذاره
ما برادران بسیجی عضو جامعه مالشگران با ابراز تاسف از ترورهای اخیر، با آن که با توجه به شرایط فعلی مملکت دیگرعقلی برای ما باقی نمانده است، باز هم سعی کردیم که ته مانده عقل‌های خود را روی هم گذاشته و پیشنهاداتی برای پیشگیری از
ظاهراً اکنون در خیابان های تهران دو نوع لباس شخصی داریم لباس شخصی های بسیجی و لباس شخصی های اسرائیلی، لطفاً این دوتا را باهم اشتباه نگیرید. البته احتمالاً روسای این دو گروه با هم دوستی دیرینه دارند. ..