سید محمدحسن حسینی

2019/3/2 باز هم من را دستگیر و به تیمارستان بردند!!!
2018/11/2 از چندرغاز حقوق من معلم هم می دزدند این دین فروشان!
2018/10/25 "شمر" شان را هم برای زجر کش کردن من بالای سر من آوردند!
2018/10/20 در چگونگی تشخیص و تمییز آیت الله از آیت الشیطان
2018/10/12 تحفه هند
2018/10/2 جستاری هرمنوتیکی در ماهیت رهایی بخش اسلحه آموزشی دکتر حسینی
2018/9/26 مسیولان سایکوپت آموزش و پرورش مشهد مقدس!
2018/9/10 جستاری هرمونیتیکی در ماهیت رژیم ایران و همزیستی 40 ساله اش با آمریکا
2018/9/4 حراست نظام "مقدس" جمهوری "اسلامی"!؟
2018/8/31 اسلام رهایی بخش؛ ابزاری اما برای مسخ و غارت مستضعفان در ایران
2018/8/27 وزیر مونگول آموزش و پرورش مغول ها!
2018/8/16 پیمان مصلوب-صلیب-قیصران-پارسي من
2018/8/16 من تنها و پاسداران جهل و تاریکی و غارت و خون در هندوستان
2018/8/11 برخی مسائل که در زمان استراحت در کلاس‌هایم به آن‌ها می‌پردازم
2018/8/11 یوگا؛ هیولا یا توتم!؟
2018/8/3 چاره ای نیست انگار!؟
2018/8/1 Dr S.M.H.Hosseini's Instructional Weapon
2018/7/31 تحقیق و روش تحقیق، مقاله و پایان نامه نویسی
2018/7/30 آنچه دانش آموزان، کنکوری ها و دانشجویان باید برای موفقیت بدانند