هوشنگ (هوآس) اسدی

هوشنگ (هوآس) اسدی
2021/7/10 کمی درد دل یا شاید انتقاد به آقای زیدآبادی
2021/5/3 جشن همبستگی اول ماه مای و شعار «کارگران جهان متحد شویم»
2021/4/26 اپوزیسیون و کنش‌گران سیاسی در گیرو دار انتخابات رژیم
2021/3/31 تردیدها ، نگرانی‌ها ازاهمیت اثرات تصمیم شاهزاده رضا پهلوی
2021/1/17 از صفحه «زنان برای آزادی و برابری پایدار »» دیدن فرمائید
2021/1/12 درس ها از آنچه گذشت ( جوانمردی و مدیر سایت ایران گلوبال )
2020/11/11 نگاه سیاسی و اخلاقی چپ ایدئولوژیک به پدیده ترامپ!
2020/11/6 با ترامپ یا بی ترامپ
2020/10/16 چرا من با تحریم ورزشی رژیم اسلامی موافقم !
2020/9/24 درک احتمالاً نادرست زیدآبادی و همدلان خارج نشین او از مفاهیم اپوزیسیون
2020/8/30 در ادامه مبارزه علیه فرهنگ مردسالارانه, عکس‌العمل شجاعانه زنان ایران!
2020/8/18 یورش به خانواده نسرین ستوده , یورش به همه وجدانهای بیدار
2020/7/17 سخنرانی ناهید پرشون مستند ساز ایرانی ساکن سوئد در اعتراض به حکم اعدام
2020/7/7 فرهنگ مردسالارانه و کمپین بیزاری از ناموس پرستی :
2020/6/19 اشکال گوناگون کاربرد ناموس در فرهنگ عامیانه و اعتراض به جنبش زنان ناموسی کسی نیستند
2019/10/6 تشکیل شورای مدیریت گذار مرا به فکر واداشت
2019/7/31 هوشنگ اسدي كنشگر سياسي ساكن استهكلم در ارتباط با فعاليت خانم مسيح علينژاد
2019/5/18 احمد پورمندی چگونه فکر می‌کند!