کیوان شکوری

2020/8/11 گزارش شماره ۱۶- تاریخچه انتخابات در ایالت داکوتای شمالی آمریکا
2020/8/7 گزارش شماره ۱۵- تاریخچه انتخابات در ایالت فلوریدا آمریکا
2020/8/3 گزارش شماره ۱۴- تاریخچه انتخابات در ایالت واشنگتن آمریکا
2020/7/28 گزارش شماره ۱۳- تاریخچه انتخابات در ایالت یوتا آمریکا
2020/7/24 گزارش شماره ۱۲- تاریخچه انتخابات در ایالت مینه سوتا آمریکا
2020/7/20 گزارش شماره ۱۱- تاریخچه انتخابات در ایالت میشیگان آمریکا
2020/7/16 گزارش شماره ۱۰- تاریخچه انتخابات در ایالت آیووا آمریکا
2020/7/13 گزارش شماره ۹- تاریخچه انتخابات در ایالت می‌سی‌سی‌پی آمریکا
2020/7/10 گزارش شماره ۸- تاریخچه انتخابات در ایالت کارولینای جنوبی آمریکا
2020/7/6 گزارش شماره ۷- تاریخچه انتخابات در ایالت میزوری آمریکا
2020/7/1 گزارش شماره ۶- تاریخچه انتخابات در ایالت کلرادو آمریکا
2020/6/27 گزارش شماره ۵- تاریخچه انتخابات در ایالت آریزونا آمریکا
2020/6/24 گزارش شماره ۴- تاریخچه انتخابات در ایالت نیوهمپشایر آمریکا
2020/6/21 گزارش شماره ۳- تاریخچه انتخابات در ایالت نوادا آمریکا
2020/6/16 گزارش شماره ۲- تاریخچه انتخابات در ایالت اکلاهاما آمریکا
2020/6/13 گزارش شماره ۱- تاریخچه انتخابات در ایالت آرکانزاس آمریکا