شیدان وثیق

2019/4/29 جنبش کارگری و سیاستِ رهایی / به مناسبت اول مه، روز جهانی کارگر
2018/12/30 جلیقه‌زردها ویژگی‌ها و ابهام‌های جنبش‌های مردمی امروزی
2018/9/18 گره‌گاه‌های اپوزیسیون، گسست‌های رهایی
2016/12/3 اعلامیه‌ی جهانی در باره‌ی لائیسیته در سده‌ی بیست و یکم
2016/3/3 راز انتخابات
2015/6/17 زمان نتیجه گیری
2015/3/1 زمان تصمیم در باره ی روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ
2014/3/19 منشور حقوق شهروندی دولت روحانی، طرحی برای حفظ دولت فراگير دينی
2014/3/8 تضادهای اصلی و عاملان دگرگونی در جمهوری اسلامی
2013/4/12 دو جمهوری‌خواهی ناسازگار
2013/2/9 سه چپِ سازش‌ناپذیر به مناسبت پروژه شکل‌دهی «تشکل بزرگ چپ»
2012/3/25 دو افسانه‌ی‌‌ سیاسی
2012/1/29 کدام چپ؟
2011/9/2 نه به مجلس شورای اسلامی و انتخابات آن!
2011/6/10 پرسش های سوسیالیسم دموکراتیک
2011/5/28 سه گسست بنیادین پیرامون شرایط برآمدن چپ رهایی‌خواه
2011/5/17 چپ بودن در زمان معاصر
2010/12/22 حقوق بشر، ارزش هایی جهان روا
2010/12/10 به مناسبت گردهمآیی جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
2010/12/6 دریافتی از جنبش ۸۸ چون رخداد
2010/10/30 ملاحظاتی در بازنگری جنبش اعتراضی ۸۸، شرايط کنونی و مواضع ما
2010/9/19 دیسکور «انتخابات آزاد» در جمهوری اسلامی ایران
2009/8/19 جنبش همگانی، جنبش سبز و پس نشستن ها