مریم سلطانی

مریم سلطانی
2022/3/13 گفتگوی ویژه با موضوع قوانین ضد زن در شریعت اسلام و راهکارهای مقابله با آن
2022/3/9 همایش آنلاین روز جهانی زن
2022/3/5 وبینارناموس پرستی، مردانگی اقتدار گرا و جنگ
2022/2/14 اعتراض ایرانیان مقیم نروژ در شهر اسلو به رژیم جمهوری اسلامی ایران در سال روز تشکیل آن
2021/11/29 همایش آنلاین آسیب شناسی رنج های زنان در ایران (دین، فرهنگ، قانون و اجتماع)
2021/11/23 همایش آنلاین آسیب شناسی رنجهای زنان در ایران (دین، فرهنگ، قانون و اجتماع)
2021/10/30 نگرشی به کوروش بزرگ و نخستین آزادی نامه ی جانِ جهان
2021/10/24 گفتگوی ویژه با بانو مینا احدی درباره تهدید به مرگ مجدد ایشان از طرف اسلامگرایان
2021/10/21 نقش رژیم ایران در قدرت گرفتن طالبان در افغانستان و نحوه برخورد این رژیم با پناهجویان افغان
2021/10/13 بررسی کارنامه سیاسی مرحوم ابوالحسن بنی صدر بخش سوم
2021/10/13 بررسی کارنامه سیاسی مرحوم ابوالحسن بنی صدر بخش دوم
2021/10/13 بررسی کارنامه سیاسی مرحوم ابوالحسن بنی صدر بخش اول
2021/10/13 بررسی قتلهای ناموسی و نقش دین و فرهنگ اسلامی در این قتل ها
2021/10/9 بررسی وضعیت روز اقنصاد و شاخص تورم در ایران
2021/9/26 گفتگوی ویژه ی مریم سلطانی با آبتین آیینه
2021/8/15 آشنایی با حزب آزادی و رفاه ایرانیان
2021/8/15 گفتگوی روز با مریم سلطانی
2021/8/8 "همایش آنلاین "رئیسی، جنایتکار منتصب"
2021/7/15 گفتگوی روز با مریم سلطانی
2021/7/6 گفتگوی روز ایران، انتصابات و پسا انتصابات
2021/6/28 گفتگوی روز ایران، انتصابات و پسا انتصابات
2021/6/27 گفتگوی روز ایران، انتصابات و پسا انتصابات
2021/6/27 گفتگوی روز وضعیت زندانیان عقیدتی، سیاسی در پسا انتصابات اخیر و نقض سیستماتیک حقوق زندانیان
2021/5/18 سری گفتگوهای فمینیسم در ایران و جهان با مریم سلطانی
2021/4/23 زن در اسلام
2021/4/20 دل نوشته ای به مناسبت روز جهانی کار گر
2021/4/13 پیشواز روز جهانی کارگر - گفتگو با مهندس حشمت الله طبر زدی
2021/3/12 افشاگری و تظلم خواهی کنسول سابق جمهوری اسلامی+ سند
2021/2/28 قابهای مخوف کلاه برداری زندانیان از مردم در زندان رجایی شهر
2021/2/14 اسرار قتل زندانی سیاسی علیرضا شیر محمدی
2020/11/3 دو روی یک سکه
2020/7/23 زبان های ایران، بایدها و نبایدها
2020/6/17 شخصیتهای دخیل در جنبش نوین زنان در ایران
2020/5/8 کرونا سیاسی ترین بیماری جهان
2020/4/22 حجاب اجباری، ماهیت حجاب در اسلام و جمهوری اسلامی