رفتن به محتوای اصلی

رضا مقصدی

14.03.2023 - 22:55
هیمه هیمه شعله می کشیم
25.11.2022 - 08:54
یک دختر از تبار ِ ترانه .
17.09.2022 - 21:35
زیبایی ِ زنانه ی ما، دشمنِ شما ست
31.07.2022 - 10:27
درین کابوس - مرا بنواز ! ای رنگین ترین آواز !
11.04.2022 - 15:01 به خاطره ی چاک چاکِ سعید سلطانپور
30.10.2021 - 21:34 ایران درّودی ، شاعر رنگها ما وُ رنگهارا تنها گذاشت وُ رفت
16.08.2021 - 22:39 در " کابُل ِ" دل
23.07.2021 - 00:26 درین کابوس/ مرا بنواز ای رنگین ترین آواز !
08.07.2021 - 22:10 آه...می کشم برای آب
01.07.2021 - 07:45 "با کشورم چه رفته ست"
30.05.2021 - 21:39 اشکم مرا یاری نخواهد کرد، می دانم
30.04.2021 - 09:28 با عشق زیستن ، ضیافت از کتاب با آیینه دوباره مدارا کن
24.04.2021 - 19:36 اردیبهشت ِ "رشت."
15.12.2020 - 17:24 با خسرو گلسرخی به نمایشگاهی رفته بودم تا تماشگر ِ رقص ِ "خط" های اردشیر محصص هنرمند ارجمند
16.10.2020 - 03:26 صدای سرمستان، به خاطره‌ی معطر ِمحمدرضا شجریان!
16.09.2020 - 09:13 ما کُشته می‌شویم به یک آهِ آینه
11.09.2020 - 06:26 زخمی که به قامتِ قلم، بارید
08.09.2020 - 08:38 ما زجنس ِ نور وُپرده های منتظر ، نشسته ایم
21.08.2020 - 05:35 بیروت،درمیان دلم ایستاده است
08.06.2020 - 19:33 من از یادت نمی کاهم"  به : مهدی اخوان لنگرودی مهدی ِاز دست رفته ام !
12.02.2020 - 04:55 بهمن بیداد گر!
20.12.2019 - 04:42 هِی ...های... عاشقان !
27.11.2019 - 17:16 " هستی" ، نمی بخشاید وُما- باید نبخشیم
12.10.2019 - 18:34 هلا....حماسه ی کوبانی !
18.09.2019 - 20:01 برای دختر آبی
05.09.2019 - 17:11 غمهای شهریور
20.05.2019 - 21:55 بانوی سر بلند!
22.04.2019 - 22:19 درین کابوس/ مرا بنواز ای رنگین ترین آواز !
07.04.2019 - 13:43 خورشید، زنده باد
10.03.2019 - 21:19 فروغ ِ فرزانه
27.01.2019 - 08:09 سرود ِ سبز ِ"سپیده"
11.01.2019 - 12:40 کدامین باغ ؟ با نام تو زیبا نیست "اسماعیل " !
24.10.2018 - 11:51 مرضيه‌ی خاطره‌ها! "تنها صداست که می‌مانَد"
08.10.2018 - 07:11 به پیام آور ِ صلح :"نادیا مراد"
08.07.2018 - 18:29 آه...می کشم برای آب
23.11.2017 - 09:10 ...و اشک می‌چکد از چشم‌های آیینه
15.03.2017 - 06:48 هیمه هیمه ، شعله می کشیم
10.03.2017 - 06:21 زیباییِ زنانه ی ما، دشمنِ شماست
10.10.2016 - 20:28 " هستی" ، نمی بخشاید وُما- باید نبخشیم
20.09.2016 - 15:35 منشور ِ انتظار ِ مرا منتشر کنید
03.09.2016 - 12:34 غم تو چیست نگارا؟
30.08.2016 - 19:03 "غمهای شهریور" بازتابی کوچک ، از جنایتی بزرگ است
28.08.2016 - 07:27 چرا غزل ، فقط باید دستمایه ای باشد برای شعر های عاشقانه ؟
18.08.2016 - 21:34 عشق! مرا تا به کجا می بری؟
25.07.2016 - 12:32 در شعرهای"ناظمِ حکمت" شناورم
24.06.2016 - 17:21 "با کشورم چه رفته ست" به خاطره ی چاک چاکِ سعید سلطانپور
12.05.2016 - 16:14 ای آتشِ گُداخته ! ای کُرد !
27.04.2016 - 21:26 به خاطره ی شورانگیز بیژن ترقی
14.04.2016 - 19:50 میخانه ی مکدّر
18.03.2016 - 16:42 باز آمدنِ تو باز، دیدن دارد
15.03.2016 - 14:51 هیمه هیمه ، شعله می کشیم
08.03.2016 - 04:38 زیباییِ زنانه ی ما، دشمنِ شماست
01.03.2016 - 23:46 .....زیرا که از تبارِ دروغید
23.02.2016 - 15:49 نازنین !
12.01.2016 - 10:33 با یاد هما ناطق
16.12.2015 - 07:29 کاغذ و مداد
07.09.2015 - 09:23 منشور انتظار مرا منتشر کنید
20.07.2015 - 11:26 نغمه‌سرایِ طبیعت
21.03.2015 - 12:31 دو رباعی بهارانه
12.02.2015 - 20:34 بهمنِ بيدادگر!