رفتن به محتوای اصلی

باریش نصیریان

09.06.2023 - 10:08
فراخوان مشترک هسته های شورایی انقلاب زن زندگی آزادی
18.06.2022 - 13:06
مانیفست باریش-صلح برای سرنگونی رژیم جنایتکار اسلامی و نابودی نظام سرمایه
06.08.2021 - 14:09 تفاوت لائیتیسیته با سکولاریزم بهمراه گفتگوی رادیویی
07.03.2021 - 19:23 رمز پیروزی جنبش زنان در تکامل دهی به هویت انسانیست
14.02.2021 - 17:58 تقدس به باور یک بیماری ویک اعتیاد است
07.02.2021 - 14:08 سیاهکل تکرارحماسه عاشورای مذهب شیعه از دین مارکسیزم بود
22.12.2020 - 18:51 بیانیه مشترک اتحادیه هسته های مقاومت شورایی و شورشگر و انقلابی
30.11.2020 - 09:45 قتل حکومتی پیش شرط مذاکره با غرب است
20.11.2020 - 16:06 ازادی قره باغ بر حاکمان متجاوزجدید مبارک باد
08.11.2020 - 16:10 لطفا به شعور من توهین نکنید.کدام دئموکراسی پیروز گشت؟
05.11.2020 - 14:32 ما در انتخابات امریکا پیروز گشتیم!
29.10.2020 - 14:52 پایان پروژه جمهوری اسلامی و آغازپروژه خاورمیانه جدید
10.10.2020 - 17:28 ایا جنگ قره باغ های اینده اغاز توطئه جنگ افروزان جهان است؟
29.09.2020 - 14:53 با تقدس دهی به جنگ * تجاوز* در انحصار حاکمان اشغالگر و متجاوز باقی خواهد ماند
20.09.2020 - 14:48 با اعلام جرم *شراکت درجنایت بشری همه شرکا و جنایتکاران اسلامی در جهان را دادگاهی کنیم!
17.09.2020 - 17:56 نوید قهرمانمان را دوباره بر دار نکنید!
03.09.2020 - 10:33 قهرمانهای هفت تپه قربانی بعدی احزاب کاغذی و کارگری و بلشویکی
22.08.2020 - 12:38 نگرشی کوتاه برالودگیهای مذهبی در ارمانهای سوسیالیستی و علل ان
04.08.2020 - 17:44 الترناتیو حکومتی و الترناتیو حکومتهای شورایی
19.11.2019 - 11:02 جنبش امید وارد فاز انقلابی گشت انقلاب را باور کنیم!
29.09.2019 - 13:37 برپایی حکومتهای شورایی در ایران و منطقه میتواند پایان سیستم سرمایه داری در جهان باشد!
16.02.2018 - 19:29 سیمرغ وحید نصیریان ازاد گشت
22.01.2018 - 07:31 اعتلاف ارتجاع جهانی در مقابل وجدان و شرافت انسانی
02.08.2017 - 14:35 ایجاد کمیته بزرگداشت وحید نصیریان
02.08.2017 - 14:23 اطلاعیه .مراسم بزرگداشت زنده یاد وحید نصیریان هنرمند نقاش وکارگردان وفیلمساز
31.07.2017 - 16:43 سیمرغ وحید نصیریان پرواز کرد
08.07.2017 - 12:23 هامبورگ قلب تپنده شورشگران جهان
25.05.2017 - 06:57 ارزشهای انسانی و دموکراسی واقعی !
30.04.2017 - 17:21 تحریف تاریخ وتحریف سوسیالیزم و نتیجه مبارزه طبقاطی
22.04.2017 - 17:49 فاجعه عظیمی در پیش روست!
14.10.2016 - 18:19 چوخ بختیارهای سیاسی و تنوع و کثرت انان‎
26.09.2016 - 11:31 اطلاعیه دعوت به سمینار و سخنرانی
02.09.2016 - 18:04 اطلاعیه بیانیه سوم صندوق حمایت مالی از مبارزان فعال
19.08.2016 - 15:23 طرح تشکیل صندوق حمایت مالی از مبارزان فعال
28.07.2016 - 14:37 جنگ شغالهای حاکم و چه باید کردها !
21.07.2016 - 14:58 کودتای واقعی سلطان خلیفه فاتح دوم عثمانی اغاز گشته است
16.07.2016 - 16:59 کودتا در کودتا یا شبه کودتا ؟!
29.06.2016 - 12:40 نامه سرگشاده به احزاب کردستان
16.06.2016 - 12:34 اپوزیسیون
03.06.2016 - 18:35 در تقابل با پروژه ماسونیزم چه باید کرد؟
26.05.2016 - 10:06 پروژه آینده سوریه ای کردن ایران ؟!
11.05.2016 - 15:17 مفهوم سکولاریزم نا کار امد و لاییتیزم کار امد در برخورد با دین خصوصا دین اسلام
27.04.2016 - 15:32 مفهوم درک ستم مضاعف در بخش ستم جنسی
20.04.2016 - 11:46 انترناسیونالیزم پرولتری توهمی مقدس ?!
14.04.2016 - 13:23 اولین حاکمیت انارشیستی در تاریخ کهن جهان
10.04.2016 - 23:29 حق تعیین سرنوشت
16.08.2014 - 14:51 جنبش نوین جهانی به منظور پیشگیری ازخطر داعشیان جهان
10.08.2014 - 19:27 هدف از تولد داعش و تغییر تاکتیک و استراتژی
25.07.2014 - 10:29 اپوزسیون چیست و اپوزسیون کیست؟
13.06.2014 - 16:30 داعش ناقوس زنگ خطر برای تجزیه منطقه
24.06.2013 - 15:46 روحانی را به گورباچوف تبدیل کنیم‏
04.06.2013 - 22:03 ال تقسیم را باور کنیم
14.05.2013 - 23:32 راه حل دئموکراتیک و سوسیالیستی مسئله ملی در ایران و جهان چگونه میتواند باشد؟
16.02.2012 - 17:08 پیشنهاد به جنبش چپ برای ایجاد دیالوگ با هدف *اتحاد عمل* برای ایجاد جبهه‌ سوم انقلابی ضد جنگ
04.02.2012 - 11:32 شکست توطئه جدید رژیم و برگی از تاریخ نانوشته
01.02.2012 - 23:43 نامهٔ سرگشاده به جنبش فدرال دمکرات آذربایجان و آقای محمد آزادگر
28.11.2010 - 17:11 اتحاد جمهوریهای فدراتیو دموکراتیک شورایی و لاییک ایران