رفتن به محتوای اصلی

جهانشاه رشیدیان

30.05.2020 - 07:01 ما و لائیسیته
11.05.2020 - 11:34 اپوزیسیون و همبستگی
03.05.2020 - 07:49 رابطه ی بین طبیعت و بشر و جهان پساکرونا
11.04.2020 - 10:12 تاثیرات کرونا بر اقتصاد جهانی و لزوم شورای مدیریت گذار
24.03.2020 - 07:09 کرونای ولایت مطلقه، نوروز، رفع تبعیض
17.03.2020 - 07:44 ز 29 اسفند وملی شدن صنعت نفت تا وبروس کرونا
14.03.2020 - 06:42 اسلام بعد از حکومت اسلامی
10.03.2020 - 05:57 برنامه 8 مارس
05.03.2020 - 17:10
Women’s Day in territory of Mullahs
03.03.2020 - 06:33 روز وکیل،حق دفاع و دفاع از حق حیات همه زندانیان و سربازان
25.02.2020 - 06:46 از ماجرای ویروس کرونا تا تبعات انتخابات
22.02.2020 - 02:58 نماند بر یک قرار روزگار
18.02.2020 - 10:53 چرا نه به انتصخابات بخش سوم
11.02.2020 - 08:35 تئوری توطئه و کنفرانس گوادالوپ
04.02.2020 - 05:50 کارنامه اپوزیسیون
29.01.2020 - 07:57 آیا نوزائی در اپوزیسیون یک نیاز مبرم است؟
24.01.2020 - 06:07 دریای کاسپین زندگی است
21.01.2020 - 07:41 انقلاب تنها راه حل آزادی
14.01.2020 - 05:06 روزهای سخت رژیم،
07.01.2020 - 06:27 درس های پنجم دی
31.12.2019 - 08:06 پنجم دی
24.12.2019 - 03:43 ترفند نیولیبرالیزم
17.12.2019 - 08:24 نکاتی در مورد دلائل قیام ابان
10.12.2019 - 16:13 اعلان جنگ حکومت اسلامی به مردم ایران
03.12.2019 - 18:17 قیام مردم از سرکوب تا دفاع مشروع
26.11.2019 - 06:22 جرقه بنزین
19.11.2019 - 05:38 جنبش ۱۴ نفر
15.11.2019 - 14:09 ابعاد: آینده اسلام در ایران پسا حکومت اسلامی
12.11.2019 - 06:18 اپوزیسیون و جنبش های داخل کشور
05.11.2019 - 05:20 نام های جعلی جبهه رژیم
29.10.2019 - 04:27 فلسفه در دوره روشنگری
22.10.2019 - 04:37 چهار همایش
18.10.2019 - 18:30 La Fausse Opposition
15.10.2019 - 07:05 نه به آموزش به زبان محلی
13.10.2019 - 12:46 هستی با یا بدون خدا ۳
08.10.2019 - 13:11 هستی با یا بدون خدا ۲
08.10.2019 - 06:49 نقدی بر فدرالیسم و آموزش زبان مادری
01.10.2019 - 16:52 شورای نامتقارن دوران گذار
01.10.2019 - 07:30 طیف چپ
30.09.2019 - 07:25 Ce que doit faire l’opposition iranienne en cas de guerre
24.09.2019 - 05:16 طیف چپ
23.09.2019 - 12:40 هستی با یا بدون خدا!
17.09.2019 - 13:34 نگاهی به ماکیاول، روسو، هابز
14.09.2019 - 16:04 Le deuil des chiites ou Muharram
10.09.2019 - 04:56 راز گشائی محرم
04.09.2019 - 05:27 چپ سنتی بخش دوم گفتاری از جهانشاه رشیدیان
02.09.2019 - 14:39 Toute Résistance est légitime
27.08.2019 - 04:36 چپ سنتی
20.08.2019 - 08:02 تحول جوامع بسمت دموکراسی گفتاری از حسن شریعتمداری و جهانشاه رشیدیان
13.08.2019 - 04:26 وظایف ناگفته فعالان سیاسی
06.08.2019 - 18:21 سنت و سنت گرائی
06.08.2019 - 18:19 سه اپوزیسیون متضاد
02.08.2019 - 05:24 رمز پیروزی
30.07.2019 - 06:43 لائیسیته نیاز ایران درحال تحول است بخش دوم
26.07.2019 - 16:46 Le disciurs de l'islam politque
16.07.2019 - 10:00 چرا اروپا از حکومت اسلامی حمایت می کند؟ با نگاه جهانشاه رشیدیان
15.07.2019 - 15:33 بیانیه ۱۴ فعال داخلی
09.07.2019 - 08:45 بیانیه ۱۴ کنشگر سیاسی برای گذار از رژیم
09.07.2019 - 06:37 بیانیه ۱۴ فعال سیاسی در ایران
05.07.2019 - 22:17 نفر+ 600 نفر.چه باید کرد