رفتن به محتوای اصلی

طاهره بارئی

08.10.2022 - 09:54
انفجار اطلاعات
07.06.2022 - 16:24
نفتالی بنت و طالبان
30.05.2022 - 09:48
اراده ی آزاد
20.04.2022 - 19:27
صیّادی در نهانخانه زمین
14.03.2022 - 10:39 ساز دهنی در فضای جنگ
17.02.2022 - 09:45 سرگذشت سُنبل ها در سرمای بهمن
10.02.2022 - 10:50 شاعر و شیطان
23.12.2021 - 16:36 عظیم ملخی بود، بر خاکی که بیگانه می انگاشت
19.11.2021 - 08:42 تنفس گرگها
15.11.2021 - 10:44 نگاه مهرآمیز به توده ها یا به کسب قدرت؟
01.03.2020 - 10:51 چالش برای همه انسانیت یعنی چه؟
30.09.2019 - 12:18 مصاحبه ای خودمانی(2)
19.09.2019 - 11:09 مصاحبه ای خودمانی(1)
21.08.2019 - 12:54 ظهور امام زمان انگلیسی ها و تشدید جنگ علیه دین باطل
26.07.2019 - 10:42 جنگ، جنگ داستانهاست نه جنگ میان مردمان
04.07.2019 - 09:05 فیلمهائی برای پیاده کردن در واقعیت
20.06.2019 - 19:13 داستانسرائی در سیاست و سیاست نقّالان
15.06.2019 - 07:47 داستان آفرینش دربوف کور
06.06.2019 - 17:17 از مزایای انسان بودن
01.04.2019 - 12:06 هم پیمان با مور و ملخ با جیک و جانور
09.03.2019 - 20:31 تاملاتی در مورد یک چهره زنانه
09.12.2018 - 14:09 صدای باد های زمین را کدام سیاره ها می شنوند؟
16.11.2018 - 18:22 از ستار خان تا داش آکل
07.11.2018 - 12:15 اندک اندک ایرانیان میرسند
01.11.2018 - 17:01 چه چیز عاید مردم و تحول تاریخ میشود؟
26.10.2018 - 12:22 یک لحظه تاریخی در تاریخ دموکراسی
01.10.2018 - 13:13 خندیدن به عشق کیم و ترامپ، و رها شدن
25.09.2018 - 18:35 آقای ترامپ رودروایستی نکنید خانۀ خودتان است
05.09.2018 - 17:17 هر چه گسترده تر باد بالهای اندیشه
10.08.2018 - 13:31 علت عدم توفیق اروپا در دلبری برای ترامپ
05.08.2018 - 11:57 قهر و آشتی و منت کشی های دوران دبستان در عالم سیاست
25.07.2018 - 16:03 یکبار دیگر نادر؟ یکبار دیگر معاهده دشت مغان؟
19.07.2018 - 13:49 پوتین ترامپ را به فرزندی پذیرفت
14.07.2018 - 10:01 نامه های عاشقانه ترامپ، "اون" ادامه دارد
12.07.2018 - 11:43 بعد از ضربه دردناک واکنش، زمان کُنش!
26.06.2018 - 21:46 گردن نحیف شیطانهای سرخ و بلندای نجابت فرزندان ایران
25.06.2018 - 15:36 تنزّل انسان به کارت ِبازی در معادلات قدرت
15.06.2018 - 10:03 جابجائی پهنۀ رویداد ها برای جستجوی راه حل
06.04.2018 - 12:04 از پسر ایرانی مونیخ تا دختر ایرانی کالیفرنیا دو مهاجرت، یک سرگشتگی
30.03.2018 - 08:46 سیزده بدر، روز تحول و تغییر
29.03.2018 - 16:05 سیزده، به در کردنی نیست. به در رفتنی ست
20.03.2018 - 11:58 هفت سین است یا هفت سیم؟
19.03.2018 - 21:54 هفت سین است یا هفت "سیم"؟
15.03.2018 - 21:42 شعر های ماه مارس
09.03.2018 - 13:58 ترس از تسلط فاشیسم در اروپا
21.02.2018 - 15:26 چراغها را روشن نگاه داریم
15.02.2018 - 12:00 سکس انگاری سیاست و حرمسرای ضعیفه های متخاصم
31.01.2018 - 18:17 حضور زنی در اسناد پنتاگون
17.01.2018 - 10:43 کشور آنتن ها
27.12.2017 - 20:40 از ماهی شاملو تا ماهی مولوی
22.12.2017 - 13:15 عصر تغییر حساسیت ها
30.11.2017 - 20:28 قطار زمستان
14.11.2017 - 17:00 احساس مهاجر، در برابر دیوار گنگ و طبل گنگ
24.10.2017 - 18:06 وفاداری به خلوص وعطوفت در شعر مهاجران
04.10.2017 - 13:17 "من" و "ما" در شعر مهاجر و متروک ماندن چشم و گوش
27.09.2017 - 17:10 انتخابات آلمان و شرکت ایرانی تباران
16.09.2017 - 16:18 ایرانی تباران خارج از کشور، کشاکشی در این سو و آنسوی شکاف
09.09.2017 - 17:55 ایرانیان خارج از کشور، فعالیت مدنی، موانع و امکانات
23.08.2017 - 12:50 ریشه های انقلاب و انقلابی در بوف کور
21.07.2017 - 14:49 نام مریم میرزا خانی بر پیشانی دانشگاه صنعتی