رفتن به محتوای اصلی

هوآس اسدی

نویسنده سایت بلی
13.07.2022 - 10:40
گزارش و تجربه من از مصاحبه ایران گلوبال با سه نفر از اعضای شورای ملی تصمیم
23.06.2022 - 08:51
بهم پریدنی که شاهدیم؛ محصول اختلاف نظرعمیق تا کینه ورزی تاریخی درهر دو طرف است
11.05.2022 - 23:22
چرا ژورنالیست‌های سوئد در رابطه با امامان جمعه و خرید و فروش سکس دیر از خواب بیدار شده اند
06.05.2022 - 23:34
به پاس قدردانی از مادر عصمت و آرشان زمان ، ایرج ها!
21.04.2022 - 20:51
جلوی خشونت پلیس سوئد را باید گرفت ویا آشوبگران اسلامیست را ؟ (نگاه کنید به عکسها)
02.04.2022 - 07:43
تحریم هدفمند به حضور رسمی ورزش رژیم اسلامی در مجامع بین المللی
23.03.2022 - 14:20
من سیاسی نیستم
20.03.2022 - 11:21
نمی توان تک درخت‌ها را دید ، اما انبوه جنگل را فراموش کرد
27.11.2021 - 09:45 آنچه مسیح علینژاد به آن لینده وزیر خارجه سوئد گفته است
29.09.2021 - 23:53
نکاتی‌ چند در رابطه با مقاله ابوالفضل محققی " آیا برای اپوزیسیون زمان یک گفتگوی
10.07.2021 - 10:20
کمی درد دل یا شاید انتقاد به آقای زیدآبادی
03.05.2021 - 09:48
جشن همبستگی اول ماه مای و شعار «کارگران جهان متحد شویم»
26.04.2021 - 20:05
اپوزیسیون و کنش‌گران سیاسی در گیرو دار انتخابات رژیم
31.03.2021 - 03:46
تردیدها ، نگرانی‌ها ازاهمیت اثرات تصمیم شاهزاده رضا پهلوی
17.01.2021 - 00:02
از صفحه «زنان برای آزادی و برابری پایدار »» دیدن فرمائید
12.01.2021 - 16:46
درس ها از آنچه گذشت ( جوانمردی و مدیر سایت ایران گلوبال )
11.11.2020 - 20:42
نگاه سیاسی و اخلاقی چپ ایدئولوژیک به پدیده ترامپ!
06.11.2020 - 09:53
با ترامپ یا بی ترامپ
16.10.2020 - 14:51
چرا من با تحریم ورزشی رژیم اسلامی موافقم !
24.09.2020 - 16:29
درک احتمالاً نادرست زیدآبادی و همدلان خارج نشین او از مفاهیم اپوزیسیون
30.08.2020 - 17:27
در ادامه مبارزه علیه فرهنگ مردسالارانه, عکس‌العمل شجاعانه زنان ایران!
18.08.2020 - 04:58
یورش به خانواده نسرین ستوده , یورش به همه وجدانهای بیدار
17.07.2020 - 21:03 سخنرانی ناهید پرشون مستند ساز ایرانی ساکن سوئد در اعتراض به حکم اعدام
07.07.2020 - 06:08
فرهنگ مردسالارانه و کمپین بیزاری از ناموس پرستی :
19.06.2020 - 11:26
اشکال گوناگون کاربرد ناموس در فرهنگ عامیانه و اعتراض به جنبش زنان ناموسی کسی نیستند
06.10.2019 - 19:29
تشکیل شورای مدیریت گذار مرا به فکر واداشت
31.07.2019 - 11:36 هوشنگ اسدي كنشگر سياسي ساكن استهكلم در ارتباط با فعاليت خانم مسيح علينژاد
18.05.2019 - 07:02
احمد پورمندی چگونه فکر می‌کند!