ویژه ایران گلوبال

اين بیانیه در اصل نشانگر تلاش رفسنجانی در جستجوي جايگاهي تازه در عرصه سياسي است. محور هاي اصلي اين مصاحبه عبارتند از: - علني کردن اختلافات شديد بين سپاه و ارتش در زمان جنگ - معطوف کردن مسئوليت تداوم جنگ به سپاه - رويکرد انتقادي به سپاه از منظر بينش و درايت نظامي و سياسي و حمايت تلويحي از ارتش - شبيه سازي بحران هسته اي با پايان جنگ با عراق در زمينه سازي براي تکرار آن تجربه در پذيرش خواسته جامعه جهاني در تعليق غني سازي اورانيوم
در يک نگاه بدبينانه اگر اين تحريم همه جانبه و گسترده باشد و ورود و خروج کالا و ماشين آلات را نيز در بر بگيرد آنوقت ابعاد اين مسئله به سادگی قابل محاسبه نخواهد بود، چون ايران سالانه بيشتر از ۴۰ ميليارد دلار کالا و ماشين آلات صنعتی وارد می کند. در صورت بروز چنين اتفاقی، بيکاری که اکنون مهمترين معضل اقتصاد ايران است به شکل گسترده تری دامن دولت را خواهد گرفت.
نتيجه آن شد كه امروز به مانند مارگزيده ها از طناب سفيد و سياه بترسيم و از ائتلاف ، همراهي و آشتي ملي و داخل شدن در جبهه واحدي عليه ديكتاتوري نعلين كه متشكل از همه نيروهاي دمكرات كه پذيرش استقلال فكري و عقيد تي هر حزب و سازمان و دسته اي را شرط همكاري قرار مي دهد ، به هراسيم و به ان پاسخ مثبت ندهيم . بهر حال تاريخ را نمي توان به عقب بر گرداند و تنهامي شود از ان آموخت
شعار"اتحاد براى جمهورى" همانقدر فریبنده و گمراه کننده است که گفته شود " اتحاد برای سلطنت"
چپ ايران در گذشته عليرغم اختلافات ديدگاهی و سياسی، بطور كلی دارای سيستم نظری منسجمی در مورد اوضاع جهانی، منطقه و داخلی بود، بعد از فروپاشی ” اردوگاه سوسياليسم“ اگر از جريانات كوچك اصحاف كهف كه همچنان دون كيشوت وار در فكر استقرار حكومت شورایی و سوسيالسيتی در ايران هستند، صرفنظر كنيم، بی سرو صدا نظريات برنامه ای گذشته خويش را كنار گذاشته، بدون اينكه چيزی جديد جايگزين آن كند.
توضیح : مکاتبات زیر که در یک "میل لینک" دوستانه رد و بدل شده بود با توافق طرفین از حالت" خودی " بدر اماده و جنبه عمومی پیدا کرده است ، دوستان می توانند در این مباحث شرکت نمایند. مطالب شان بدون کم و کاست در وبلاگم در ج می شود.( بدون توهین البته) دوستان گرامی برای درک بهتر لازم است که نامه هارا از پائین به بالا بخوانید. اولین نوشته ، پادداشت مقاله مانندی بود که " سایت ها و ماهواره ها " نام داشت. پس از ان دوستانم نشانی و فرخ مطالبی در نقد ان نوشتند که این نامه نگاری ادامه خواهد داشت .
فرهنگ گفتگو ، سایتی خبری - تحلیلی می باشد و به هیج حزب و گروهی وابسته نیست و لی دارای سیاست تبلیغی و خط مشی معینی به قرار زیر می باشد...